22 listopada 2018

Przełowienie ryb może pozbawić środków do życia 800 milionów ludzi zależnych od rybołówstwa – alarmuje Fundacja WWF Polska. Ponad 90%[1] zbadanych światowych stad ryb jest przełowionych lub poławianych na najwyższym możliwym poziomie, problem wciąż rośnie, a my mamy coraz mniej czasu na działanie.

21 listopada w wielu krajach na całym świecie obchodzony jest Dzień Rybołówstwa[2] – w tym dniu organizacje, naukowcy i obywatele nawołują polityków, producentów i konsumentów ryb i owoców morza do zaprzestania tragicznej w skutkach nadmiernej eksploatacji mórz i oceanów i korzystania z żywych zasobów morza w sposób zrównoważony.

Ogólnoeuropejskie ruszenie

Tej jesieni WWF, w ramach projektu Fish Forward (Odpowiedzialna konsumpcja ryb i owoców morza dla dobra ludzi, oceanów i klimatu) rozpoczyna nową ogólnoeuropejską kampanię komunikacyjną "Niedługo znikną. I nie chodzi tylko o ryby". Kampania wskazuje na zagrożenia wynikające z przełowienia, które zagraża nie tylko rybom, ale również ludziom na całym świecie - rybakom, przetwórcom, producentom, sprzedawcom i wszystkim innym, których pożywienie i utrzymanie zależy od rybołówstwa. Więcej informacji na temat projektu i realizowanych działań można znaleźć na stronie www.fishforward.eu Usunięto obraz.

Dla dobra ludzi

Nasze morza są przełowione. Ryby wciąż jednak stanowią główne źródło pożywienia i utrzymania dla ponad 800 milionów ludzi[3] – głównie żyjących w krajach rozwijających się. Bez ryb nie będą więc mieli zagwarantowanej przyszłości i podstawowej diety. Przejście na zrównoważone połowy zapewni nie tylko poprawę kondycji stad ryb i ekosystemów morskich, ale też godne warunki życia i uczciwe warunki pracy dla kobiet i mężczyzn, którzy cały czas jeszcze borykają się z nieakceptowalnymi warunkami pracy i brakiem równouprawnienia. Konsekwencje przełowienia, nielegalnych połowów i zmiany klimatu dotykają głównie właśnie kraje globalnego południa – to z nich bowiem pochodzi połowa ryb, które importują Europejczycy[4]. Spoczywa więc na nas ogromna odpowiedzialność. Europejscy konsumenci, producenci i politycy mogą dokonać globalnej zmiany w stronę odpowiedzialnej konsumpcji ryb i owoców morza poprzez wspieranie zrównoważonych połowów.

Dla dobra środowiska

Niezrównoważone rybołówstwo zagraża morskim gatunkom i ich siedliskom. Ponad 30% zbadanych światowych zasobów ryb jest przełowionych, a około 60%[5] poławianych na najwyższym możliwym poziomie. Jeśli nie nastąpi globalna zmiana za 40 lat może zabraknąć ryb na naszych talerzach. Już dzisiaj gatunki takie jak tuńczyk błękitnopłetwy czy węgorz europejski są zagrożone wyginięciem.

Nielegalne połowy, które są na szóstym miejscu najczęstszych przestępstw na świecie jeszcze bardziej pogłębiają problem przełowienia – ich roczna wartość szacowana jest na kwotę ponad 35 mld USD[6]Nadmierne połowy są tym bardziej alarmujące w czasach postępującej zmiany klimatu. Przewiduje się, że zmiana klimatu przyczyni się do zmiany produktywności oceanów i doprowadzi do zmniejszenia liczebności stad w obszarach globalnego południa[7]ryby

25% wszystkich gatunków morskich może istnieć jedynie w rafach koralowych. Wskutek zmiany klimatu rafy koralowe i ich mieszkańcy mogą całkowicie wyginąć jeszcze w tym stuleciu[8]. Wyeliminowanie nadmiernych połowów poprawi zdolność populacji ryb do radzenia sobie z negatywnymi skutkami zmiany klimatu. Ponadto inne gatunki morskie, w tym ryby nie poławiane komercyjnie, ptaki, gady (np. żółwie morskie) i ssaki (np. delfiny, foki i morświny), ponoszą śmierć w wyniku przyłowu (przypadkowego połowu) – niezamierzonej konsekwencji rybołówstwa. Co roku, wskutek przyłowu, ginie 300 000 waleni[9].

„Aby zachować zasoby mórz i oceanów, niezbędne jest przejście na zrównoważone rybołówstwo. Europa jest największym importerem morskiej żywności na świecie[10], dlatego my – jej mieszkańcy, jesteśmy siłą napędową przyszłych zmian. Dokonując zakupu decydujemy o przyszłości ludzi, oceanów i otaczającego nas świata.” – mówi Anna Sosnowska – Specjalista WWF, koordynator projektu Fish Forward w Polsce.

Zrównoważone połowy można określić jako połowy odpowiednich gatunków ryb i innych organizmów morskich na dopuszczalnym poziomie, przy respektowaniu oficjalnego doradztwa naukowego. Istotne jest również stosowanie zrównoważonych technik połowowych, które mają na celu ograniczenie negatywnego skutku prowadzonej działalności połowowej na środowisko morskie, w tym ograniczenie przyłowu.

fish forward

POMÓŻ NAM ZMIENIĆ ŚWIAT. CHROŃ MORZA I OCEANY - KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE Z PORADNIKIEM RYBNYM WWF – wejdź na http://ryby.wwf.pl

Źródła:

[1] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 5. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[2] https://www.slowfood.com/world-fisheries-day-2017/

[3] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 33. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[4] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).www.fao.org/news/story/en/item/214442/icode

[5] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 5. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[6] Global Financial Integrity. 2017. Transnational Crime and the Developing World. http://www.gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/

[7] http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf

[8] Hughes, T. P. et al. (2018) Spatial and temporal patterns of mass bleaching of corals in the Anthropocene. Science 359, 80–83

[9] Russell Leaper and Susannah Calderan (2018) Review of methods used to reduce risks of cetaceans bycatch and entanglement CMS technical series pub N°38 http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/cms_report_042918_web_pages.pdf

[10] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1.

http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf