01 marca 2019

Internet zawrzał po tym, jak w czwartek (28 lutego) Marcin Dorociński opublikował na swoich profilach w mediach społecznościowych (na Facebooku oraz  Instagramie) nagranie, w którym pokazał fanom kompletnie zniszczony dom. Była to zapowiedź tegorocznej kampanii Godzina dla Ziemi WWF pod hasłem „Ty też niszczysz swój dom”, która ma za zadanie zwrócić uwagę na udział każdego z nas w procesie niszczenia planety. Skala zniszczeń środowiska naturalnego w Polsce jest ogromna i wciąż postępuje, mimo że ochrona środowiska wpisana jest w konstytucyjny obowiązek przedstawicieli władz (art. 74). „Możesz to jeszcze naprawić” – przypomina w oficjalnym spocie kampanii Dorociński i razem z WWF Polska zachęca do podpisania apelu do Prezydenta RP na stronie godzinadlaziemi.pl.

 

Marcin Dorociński zamieścił w czwartek na swoich profilach w mediach społecznościowych film, w którym pokazał kompletnie zniszczony dom i zdruzgotany zaistniałą sytuacją pytał: „Jak można zrobić coś takiego?”. Internet zawrzał – zarówno fani aktora jak i media współczuli mu, że spotkało go tak przykre doświadczenie. W komentarzach i udostępnieniach internauci okazywali wyrazy oburzenia zniszczeniami oraz powoływali się na konsekwencje prawne. Akcja była zapowiedzią tegorocznej kampanii Godzina dla Ziemi WWF pod hasłem „Ty też niszczysz swój dom” i miała zwrócić uwagę na udział każdego z nas w procesie niszczenia planety, która jest naszym domem.

W oficjalnym spocie kampanii, który został opublikowany 1 marca,  widzimy Marcina Dorocińskiego,który niszczy sprzęt elektroniczny i meble, rozrzuca po całym pokoju przedmioty, dewastuje rośliny, rozpyla farbę na ścianach i na koniec próbuje wszystko spalić. Pokój w spocie symbolizuje środowisko naturalne - nasz dom – w którym żyjemy. Postać głównego bohatera, obrazuje postawy każdego, kto na co dzień poprzez konsumpcyjny styl życia niszczy przyrodę. „Dziwi Cię to? Ty też to robisz!” – podsumowuje w spocie zniszczenia Dorociński. Aktor dodaje również, że nie jest za późno, aby przestać niszczyć i zacząć naprawiać.

W spocie wykorzystano wyłącznie te przedmioty (w tym meble, sprzęt AGD itd.), które nie nadawały się już do użytku - były zepsute lub nie działały. W czasie kręcenia nie ucierpiała też ani jedna roślina. WWF Polska propaguje ideę zero waste, i ta myśl przyświecała również w czasie produkcji spotu. Po zakończeniu zdjęć wszystkie elementy scenografii, które nie wróciły do swoich właścicieli, przekazane zostały do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Skala zniszczeń „domu” jest ogromna i wciąż postępuje
Fundacja WWF Polska wielokrotnie alarmowała informując o skali zniszczeń środowiska naturalnego m.in. w opublikowanym 30 października 2018 raporcie „Living Planet Report” oraz podczas szczytu klimatycznego  COP24 w Katowicach. Polska dołączyła w 2018 roku do grona 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Jesteśmy pierwsi od ponad dekady, którzy awansowali w indeksie FTSE Russell do grona rynków rozwiniętych, co realnie wpływa na nasze codzienne czynności: więcej konsumujemy, częściej jeździmy autami i latamy samolotami, przez co intensywniej niszczymy środowisko naturalne. Skalę tych działań widać w symbolicznym protokole „niszczenia” wspólnego domu - podsumowaniu opracowanym przez Fundację, z którego wynika pogłębiający się stan krytyczny wielu obszarów ekologicznych w Polsce.  

Rzeki: 75-80 proc. ze 150 tysięcy kilometrów polskich rzek zostało przekształconych przez człowieka. [1]
Lasy: w Puszczy Białowieskiej w roku 2017 wycięto 180 tysięcy drzew. [2]
Bałtyk: powierzchnia martwych stref w Bałtyku wzrosła 10-krotnie w ciągu ostatnich 115 lat i zajmuje aktualnie około 14% powierzchni morza. [3]
Powietrze: w Polsce znajduje się 36 z 50 europejskich miast o najwyższym stężeniu pyłu PM2,5. [4]
Klimat: straty związane z anomaliami pogodowymi kosztują dziś Polaków ok. 9 mld złotych rocznie (ok. 0,6% PKB) i wciąż rosną. [5]
Mieszkańcy: co roku 44 tys. Polaków umiera przedwcześnie z powodu smogu. [6]

Polacy są  świadomi tych zagrożeń - z przeprowadzonego przez Fundację badania[7] wynika, że niemal 60% Polaków postrzega zmianę klimatu jako realne zagrożenie dla siebie i swoich bliskich. Jednocześnie chcemy aktywnie przeciwdziałać tym zagrożeniom – biorący udział w badaniu deklarują, że są gotowi ograniczyć zużycie wody na rzecz poprawy kondycji środowiska (84 proc.), wymienić piec grzewczy (82 proc.), wymienić auto na bardziej ekologiczne (62 proc.), ograniczyć podróże lotnicze oraz zakupy towarów transportowanych tą drogą (49 proc.). Polacy są gotowi, dlatego potrzebne są teraz rozwiązania systemowe, które ułatwią i dodatkowo zachęcą do tego, abyśmy chronili dom, w którym żyjemy, czyli naszą planetę!

Art. 74 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
Ochrona środowiska wpisana jest w konstytucyjny obowiązek przedstawicieli władz. Ustawa zasadnicza w art. 74[8]. określa obowiązek władz publicznych do ochrony środowiska. Zadaniem rządzących jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnym i przyszłym pokoleniom, wspieranie działań obywateli na rzecz ochrony przyrody czy informowanie o stanie środowiska i prowadzenie edukacji w tym zakresie.

,,Zależy nam na edukowaniu Polaków w zakresie ich realnego wpływu na ochronę środowiska, ale bez współpracy z ustawodawcami i odpowiednich systemowych narzędzi ochrony środowiska, nawet najbardziej wyedukowany i świadomy naród nic nie zdziała. Ta sama zasada dotyczy przedsiębiorstw, które niejednokrotnie podejmują inicjatywy proekologiczne, ale działają bez systemowego wsparcia ze strony Państwa. Dlatego w tym roku, w Godzinę dla Ziemi WWF, przypominamy zarówno Polakom jak i decydentom o tym, że powinniśmy wszyscy natychmiast przestać niszczyć i zacząć poważnie traktować nasz obowiązek” - ochronę środowiska mówi Karolina Kukielska z WWF Polska.

„Możesz to jeszcze naprawić” - przypomina w spocie Dorociński i razem z WWF Polska zachęca do podpisania apelu na stronie godzinadlaziemi.pl do Prezydenta Andrzeja Dudy, aby skuteczniej strzegł konstytucyjnego obowiązku ochrony środowiska i w ten sposób pomógł zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne przyszłym pokoleniom Polaków. Na stronie godzinadlaziemi.pl uruchomiony zostanie również formularz, który umożliwi każdemu wysłanie w swoim imieniu apelu do decydentów, przedstawicieli biznesu czy po prostu sąsiada, aby  zaprzestali niszczenia środowiska.

Fundacja zachęca do dołączenia do akcji poprzez podjęcie osobistych zobowiązań i zmianę nawyków na ekologiczne. Oficjalny hashtag #nieniszczedomu ma być wykorzystywany do wskazywania codziennych sposobów dbania o planetę użytkowników serwisu Instagram.

Godzina dla Ziemi WWF
Godzina dla Ziemi WWF to największa akcja ekologiczna łącząca ludzi niezależnie od narodowości, religii czy poglądów politycznych. Co roku bierze w niej udział ok. 180 państw na 7 kontynentach. W tym roku 30 marca na całym świecie o 20.30 czasu lokalnego słynne budowle pogrążą się w ciemnościach na 60 minut w symbolicznym geście solidarności z ideą ochrony naszej planety. Idea Godziny dla Ziemi WWF jest bardzo prosta: Wyłącz światło - włącz działanie dla planety, która daje nam życie. Globalna akcja Godzina dla Ziemi WWF inspiruje setki milionów ludzi na całym świecie. Jako konsumenci mamy ogromny wpływ na działania rynku. Jako obywatele – na tworzone prawo. Trzeba działać już dziś!

Więcej informacji na: godzinadlaziemi.pl

Kontakt dla mediów:
Karolina Kukielska, WWF Polska
e-mail: kkukielska@wwf.pl, tel. +48 603 089 300

Przypisy:
[1]  Dane na podstawie analizy ortofotomap, WWF – UP w Poznaniu 2018.
[2] „Puszcza Białowieska- raport z dewastacji”. Dzika Polska 2018.
[3] HELCOM (2018): State of the Baltic Sea – Second HELCOM holistic assessment 2011-2016. Baltic Sea Environment Proceedings 155
[4] Raport WHO 2018.
[5] WWF Polska.
[6] Komisja UE – komisarz UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella 2016.