17 sierpnia 2018

W Ministerstwie Energii przygotowany został skandaliczny projekt rozporządzenia dot. norm jakości paliw stałych. Z projektu rozporządzenia wynika, że w obrocie detalicznym nadal będzie dostępny węgiel najgorszej jakości: zasiarczony, wilgotny i z dużą ilością popiołu.

Proponowane przez Ministerstwo Energii normy spowodują, że stan powietrza w Polsce pozostanie fatalny. Pozwoli to na dalsze trucie milionów Polek i Polaków, w tym dzieci, toksycznymi substancjami, które ulatniają się ze spalania węgla niskiej jakości.

Ale jeszcze nie jest za późno! Ministerstwo Energii ogłosiło konsultacje społeczne projektu rozporządzenia. Niestety czasu jest niewiele. Wbrew dobrym praktykom legislacyjnym, zawartym między innymi w rekomendowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji Kodeksie Konsultacji, Ministerstwo Energii dało tylko 7 dni na konsultacje. Uwagi można składać tylko do środy 29 sierpnia br. Zgłoś swoje uwagi! Poniżej znajduje się przykładowa wersja uwag, z których można skorzystać. Została ona przygotowana w konsultacji z ekspertami Polskiego Alarmu Smogowego.

Wyślij już dziś (a najpóźniej do 29 sierpnia (środa)) uwagi do projektu rozporządzenia na adres e-mail: sekretariatDGA@me.gov.pl,

 

Proponowana Treść wiadomości:

[Tytuł]: Uwagi do Rozporządzenia dotyczącego norm jakości paliw stałych

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
Szanowny Panie ministrze,

proponowane rozporządzenie określające normy jakości paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży dla gospodarstw domowych nie rozwiąże problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której ponad zdrowiem milionów obywatelek i obywateli stawiane są interesy spółek węglowych Skarbu Państwa i umożliwiana jest sprzedaż najgorszej jakości węgla do gospodarstw domowych. Wg szacunków Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powietrza w Polsce doprowadza do 46 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Rząd RP powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki by ograniczyć skalę tego problemu. Aktualny projekt rozporządzenia w żaden sposób nie odpowiada na to wyzwanie.

 W związku z powyższym nie zgadzam się na:

  1. dopuszczenie do sprzedaży detalicznej zasiarczonego (powyżej 0,8%) i wilgotnego węgla (powyżej 12%) z dużą ilością popiołu  (powyżej 6%) (tabele 1-5).

  2. dopuszczenia do sprzedaży wysoce zanieczyszczonego miału o zawartości popiołu do 28%, wilgoci do 24%, siarki do 1,8% i minimalnej wartości opałowej 18 MJ/kg – należy usunąć z treści załącznika do Rozporządzenia tabelę nr 6

  3. dopuszczenie do obrotu detalicznego mułów i flotokoncentratów mających nawet dziesięciokrotnie wyższe stężenia rtęci niż zwykły węgiel - w tabeli 5 należy dodać maksymalną zawartość podziarna (0-1mm) na poziomie 5%, tak aby uniemożliwić mieszanie lepszego jakościowo miału z odpadem węglowym (flotokoncentratem);

  4. nazywanie węgla przedrostkiem “eko”, np. “ekogroszkiem” bądź “ekomiałem”. Węgiel, co do zasady, jest najbardziej zanieczyszczającym paliwem, którego spalanie emituje znaczne ilości zanieczyszczeń oraz CO2. Z tego względu przedrostek “eko” jest nie tylko nieadekwatny, ale też wprowadzający konsumentów w błąd.

Jednocześnie zaproponowany projekt rozporządzenia niweczy starania podjęte na innych obszarach: już w ośmiu województwach obowiązują uchwały antysmogowe zaś środki publiczne wydawane są na wymianę źródeł ciepła. Zaproponowane “normy” dla węgla nie pozwolą na spełnienie założonych celów redukcji emisji zanieczyszczeń.

Z poważaniem,

 ---

[miejsce na podpis/ imię i nazwisko]