15 maja 2019

W dniu dzisiejszym nadbałtyckie biura WWF wspólnie publikują nową edycję poradnika konsumenta na temat ryb i owoców morza: Jaka ryba na obiad? Przewodnik ten pomaga smakoszom ryb w dokonywaniu odpowiedzialnych względem środowiska wyborów produktów pochodzenia morskiego.

poradnik

Poradnik WWF Jaka ryba na obiad? powstał, ponieważ pozyskiwanie ryb ze środowiska naturalnego (działalność połowowa) lub ich hodowla (akwakultura) są często prowadzone w sposób nieodpowiedzialny, stanowiąc zagrożenie dla ekosystemów morskich. Obecnie ponad 30% światowych zbadanych stad ryb dziko żyjących w morzach i oceanach jest nadmiernie eksploatowana, a ponad 60% poławiana na najwyższym możliwym poziomie. Część gatunków nadal sprzedawanych w sklepach i restauracjach, jak węgorz europejski i tuńczyk błękitnopłetwy, figuruje na liście gatunków zagrożonych wyginięciem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Ponadto efekty uboczne działalności połowowej mogą być tragiczne w skutkach dla gatunków nie będących celem połowu. Sieci stanowić mogą bowiem śmiertelną pułapkę dla ptaków i ssaków morskich (i innych zwierząt), które padają wówczas ofiarą tzw. przyłowu. Niektóre praktyki połowowe mogą też być szkodliwe dla morskich siedlisk np. doprowadzając do zrywania podwodnej przydennej roślinności, a tym samym do utraty potencjalnych kryjówek, miejsc rozmnażania i żerowania wielu gatunków ryb. Przykładem takiej destrukcyjnej praktyki połowowej jest tzw. tarłowanie denne. 

Aby dokonać właściwego pod względem środowiskowym wyboru ryby na nasz stół powinniśmy odszukać na produkcie 3 podstawowe informacje:

  • jaki to gatunek
  • skąd pochodzi
  • przy pomocy jakich narzędzi połowowych został złowiony


To ważne, ponieważ różne stada tego samego gatunku mogą być w bardzo dobrej lub bardzo złej kondycji w zależności od tego, z którego regionu pochodzą. Oddziaływanie samego połowu na morski ekosystem również może być różne w zależności od tego, jakie metody i narzędzia połowowe zostały do niego wykorzystane. Nowa, opublikowana w dniu dzisiejszym, edycja poradnika zawiera uaktualnienia na temat stad ryb poławianych w sposób zrównoważony lub w sposób zagrażający ekosystemom morskim oraz na temat hodowli prowadzonych w sposób odpowiedzialny bądź szkodliwy dla środowiska.

                                              Jak korzystać z Poradnika rybnego WWF? 

Aby przyczynić się do ochrony dziko żyjących  ryb i organizmów morskich, możesz zrobić jeszcze więcej:

Nie kupuj ryb młodocianych, które nie miały jeszcze szansy przystąpić do rozmnażania: tarła. Jak je poznać? Wymiary ochronne – wielkości dorosłych ryb - znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. poz. 1494 z późn. zm.). Jeżeli sprzedawane okazy są mniejsze, oznacza to, że masz do czynienia z osobnikami młodymi. Trafiają one do sklepu wbrew prawu.

Zwracaj uwagę, skąd pochodzi ryba, którą chcesz kupić. Zasoby tego samego gatunku w jednym akwenie mogą być stabilne, natomiast w innym bardzo niskie.

Pytaj o ryby i owoce morza, które złapane zostały za pomocą selektywnych narzędzi połowowych. Selektywność narzędzi połowowych oznacza zdolność narzędzi połowu do wyławiania ze stada ryb o określonych cechach. Selektywne narzędzia połowowe ograniczają tzw. przyłów, czyli łapanie w sieci przypadkowych gatunków zwierząt, takich jak: morświny, delfiny, foki, żółwie morskie, czy też inne gatunki ryb, które nie były celem połowu.

Wybieraj ryby z lokalnych połowów – oczywiście najlepiej te oznaczone zielonym światłem. Pomoże to lokalnym społecznościom, przyczyni się do rozwijania połowów na małą skalę i zmniejszy potrzeby transportu ryb. Dodatkowo masz pewność, że ryby z takiego źródła będą świeże.

Eksperymentuj! Kupując różne ryby i owoce morza wymuszasz na producentach większą różnorodność. To z kolei sprawi, że rybacy ograniczą nadmierne połowy najpopularniejszych ryb.

Nie wahaj się pytać skąd pochodzi produkt rybny. Wielu sprzedawców nie ma odpowiedniej wiedzy na temat pochodzenia produktów rybnych i wpływu rybołówstwa na środowisko. Pytając o to, masz szansę wpłynąć na ich postawę i zachęcić do pogłębienia wiedzy.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rybołówstwa oraz odpowiedzialnej konsumpcji ryb i owoców morza znajdziesz na stronie projektu Odpowiedzialna konsumpcja ryb i owoców morza dla dobra ludzi, oceanów i klimatu: fishforward.eu, a także w najnowszym poradniku Jaka ryba na obiad? (DO POBRANIA po kliknięciu w poniższą grafikę).
 

poradnik


Właściwy wybór ryb na nasze stoły istotnie przyczynia się do ochrony ekosystemów morskich. Nasza świadoma postawa konsumencka wpływa na dostawców i producentów produktów rybnych, a w konsekwencji także na samych rybaków. Pamiętajmy, że naszymi dobrymi, świadomymi decyzjami w sklepach stwarzamy popyt na produkty pochodzące ze zrównoważonych połowów. Wybierając ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów przyczyniamy się również do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

Kontakt:
Magdalena Melaniuk/ mmelaniuk@wwf.pl
Specjalistka ds. Komunikacji w WWF Polska (tematyka morska)

 

 

 

 

Co Ty możesz zrobić?

Pomóż oceanom

Chcę pomóc!