15 lutego 2019

Niedocenianie Odnawialnych Źródeł Energii, ignorowanie antropogenicznej zmiany klimatu, uzależnienie od paliw kopalnych – to tylko niektóre uwagi, jakie WWF Polska zgłasza do Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) przygotowanego przez Ministerstwo Energii. Każdy może przedstawić swoje zastrzeżenia w procesie konsultacji społecznych. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa i wypełnić formularz. Na tej samej stronie dostępny jest Krajowy Plan.

Od tego, co znajdzie się tym dokumencie zależy polityka Polski na następne 12 lat w obszarze walki o klimat. Propozycje jakie przedstawimy Komisji Europejskiej zdefiniują czy jako kraj wejdziemy na drogę do gospodarki niskoemisyjnej czy będziemy trwać przy spalaniu paliw kopalnych. Jeszcze możesz mieć na to wpływ! Termin składania uwag upływa w poniedziałek 18.02.2019 r. o północy.

 Możesz posłużyć się naszymi uwagami. Stanowisko WWF Polska:

Zależy nam, aby KPEiK zakładał wizję Polski czystej i ambitnie podchodzącej
do redukcji emisji gazów cieplarnianych (powodujących obserwowaną zmianę klimatu) , ale w jego aktualnej formie brakuje takich założeń i celów. Każdy przyjmowany przez polski rząd dokument, powinien prowadzić nas
w kierunku wyhamowania ocieplenia Ziemi poniżej 2 stopni Celsjusza do końca stulecia. Nie możemy dłużej ignorować wpływu człowieka na zmianę klimatu. Nie mamy drugiej planety.

Kluczowe uwagi do dokumentu:

Kluczowe zastrzeżenia Fundacji WWF Polska do KPEiK:

 

 

[1] UNFCCC (2015). Porozumienie Paryskie, źródło: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf, dostęp : 14.01.2019 r.

[2] Komisja Europejska (2018). Long term strategy, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

[3] WiseEuropa (2018). Od restrukturyzacji do trwałego wzrostu, przypadek Górnego Śląska, źródło:

https://www.wwf.pl/sites/default/files/2018-11/od_restrukturyzacji_do_trwalego_wzrostu._wwf_pl_1_3_%20%281%29_0.pdf s. 19, dostęp: 13.02.2019r.

 

 

UWAGI FUNDACJI WWF POLSKA DO KPEIK


 

Kontakt:
Oskar Kulik/ okulik@wwf.pl
Specjalista ds. polityki klimatyczno-energetycznej WWF Polska

 

 

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 69%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę! Wspierając nasze działania, pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!
Polecamy