Koniec handlu kością słoniową?

06 stycznia 2017

Kość słoniowa nadal jest przedmiotem legalnego handlu w Chinach, ale tylko do końca tego roku. Oficjalny zakaz handlu wyrobami z ciosów słoni w Państwie Środka to ogromny krok na przód w międzynarodowej walce z kłusownictwem słoni – ogłosił WWF.

Chińskie władze zobowiązały się do znacznego ograniczenia sprzedaży kości słoniowej i obróbki tego surowca do 31 marca 2017 r. To pierwszy krok do całkowitego zamknięcia największego na świecie legalnego rynku kości słoniowej, które ma nastąpić do końca 2017 r.

WWF i TRAFFIC wyrażają radość z decyzji rządu Chin. Zamknięcie rynku powinno skutecznie zniechęcić ludzi do kupowania wyrobów z kości słoniowej i utrudnić handlarzom nielegalną sprzedaż. Jest nadzieja, że tego typu działanie zmniejszy popyt na kość słoniową, a to z kolei będzie najskuteczniejszym wsparciem dla walki o przetrwanie słoni. Obecnie trzy największe rynki handlu kością słoniową, czyli Chiny, Hong-Kong oraz USA, są zamykane.

Niestety jest też obrót nielegalny, dlatego równolegle do działań rządów, konieczna jest akcja edukacyjna – podkreśla Marzenna Nowakowska z WWF Polska. - Podniesienie świadomości ludzi na temat ochrony słoni i aktywne wsparcie organów ścigania w walce z nielegalnym handlem powinno dać duże efekty. Na świecie żyją trzy gatunki słoni. Słoń indyjski w Azji, który jest także udomowiony. W Afryce zaś słoń afrykański - największy ważący nawet ponad 7 ton gatunek - i słoń afrykański leśny, który jest najmniejszy, waży do 3,5 tony. W 2011 roku świat został zaalarmowany, gdy kłusownicy zabili w Afryce około 20 tysięcy słoni. Wydawało się, że gorzej być nie może, jednak słonie dalej giną. Jest to głównie spowodowane ogromnym popytem na kość słoniową w krajach azjatyckich, a szczególnie właśnie w Chinach.

WWF i TRAFFIC zachęca chiński rząd do współpracy z innymi rządami, organizacjami, sektorem prywatnym i społecznością lokalną. TRAFFIC jest gotowy do zapewnienia wsparcia technicznego dla monitorowania rynków kości słoniowej i pomoc w budowaniu zdolności organów ścigania do skutecznego wdrażania krajowego zakazu kości słoniowej w Chinach.

Nadzieją na poprawę sytuacji słoni, szczególnie w Afryce, jest też odnotowany w raporcie organizacji „Save the Elephants” z 2015 r drastyczny spadek cen nieobrobionej kości słoniowej z 2100 dolarów do 1100 dolarów za kilogram. To dowód spadku popytu i nadzieja dla dzikich słoni w Afryce i Azji.

TRAFFIC jest programem ochronnym, powstałym dzięki WWF i Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Działa również we współpracy z Sekretariatem Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Koniec handlu kością słoniową?

2