19 czerwca 2020

Naszą misją jest ochrona przyrody z ludźmi i dla ludzi. W DNA Fundacji WWF Polska wpisana jest apolityczna współpraca na rzecz ochrony przyrody ponad wszelkimi podziałami.  

Różnorodność to nieodłączny element zarówno dobrze funkcjonującego środowiska przyrodniczego, jak i społeczeństwa. Dążymy do tworzenia świata, w którym natura i ludzie mogą się rozwijać w harmonii. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy ludzie z różnych środowisk i poglądów mogą się zjednoczyć i pracować razem na rzecz lepszej przyszłości dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wierzymy, że miarą silnego, zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego jest ochrona różnorodności i praw wszystkich osób: o różnych płciach, tożsamościach i orientacjach seksualnych, kolorach, pochodzeniach, językach, religiach i przekonaniach. My, pracowniczki i pracownicy WWF, opowiadamy się za Polską jako krajem, w którym prawa człowieka są respektowane, a każdy jest traktowany równo i sprawiedliwie, z poszanowaniem swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, bez względu na różnice społeczne, polityczne i religijne.  

Dlatego dzisiaj, w obliczu zagrożenia tych wartości, nasze hasło brzmi:  

Chronimy przyrodę ze WSZYSTKIMI ludźmi dla WSZYSTKICH ludzi.

pride month