18 września 2018

Polski system energetyczny w ponad 80% opiera się na węglu. Jest to jeden z powodów, dlaczego Polska ma najgorszą jakość powietrza w całej Unii Europejskiej. Na szczęście my, obywatele wreszcie mamy możliwość to zmienić! Nadchodzące wybory samorządowe stanowią ku temu świetną okazję.

Obecny system elektroenergetyczny w Polsce jest fatalny. Węgiel jest bowiem najbardziej emisyjnym źródłem energii i przyczynia się do dramatycznej w skutkach zmiany klimatu. Z powodu samego zanieczyszczenia w Polsce co roku umiera przedwcześnie ok. 45 000 osób. Polska jest zobowiązana prawem unijnym do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo, my – obywatele, samorządy, firmy czy organizacje społeczne, słowem – wszyscy użytkownicy energii, dzięki odpowiednim regulacjom i systemom wsparcia, moglibyśmy brać udział w produkcji energii odnawialnej. Moglibyśmy efektywnie zarządzać wykorzystywaną przez siebie energią oraz czerpać z tego zyski. Czyli, najprościej rzecz ujmując – przyczynić się do ochrony i poprawy jakości powietrza w Polsce. Wystarczy, że w najbliższych wyborach samorządowych zagłosujemy na osobę, która w kwestii  polskiego systemu elektroenergetycznego reprezentuje takie same poglądy.

Energetyka obywatelska

Udział osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w wytwarzaniu i zarządzaniu energią to właśnie energetyka obywatelska. Dzięki akcji ,,Popieram Energetykę Obywatelską", organizowaną przez ruch społeczny Więcej Niż Energia, możemy mieć realny wpływ na sposób zarządzania energią w naszym kraju - zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym.

Oddając głos na konkretnego kandydata, decydujemy, czy będziemy trwać w niekorzystnym dla środowiska monopolu spółek energetycznych, skazani na ceny energii regulowane przez państwo, czy też przyczynimy się do jego uzdrowienia. Z badań wynika, że Polki i Polacy chcą zmiany źródeł energii na odnawialne i popierają działania Unii Europejskiej dążące do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Na stronie możemy sprawdzić, jakie zamiary względem systemu elektroenergetycznego w Polsce ma kandydat lub kandydatka, na których zamierzamy oddać głos.

Podpisując deklarację, kandydaci mogą wyrazić swoje poparcie dla energetyki obywatelskiej oraz zobowiązać się do wspierania jej rozwoju w przypadku wygrania wyborów. Deklaracja zobowiązuje ich do podejmowania działań w pięciu obszarach:

  1. termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne,
  2. zwiększania dostępności odnawialnych źródeł energii,
  3. zapewnienia doradztwa energetycznego dla mieszkańców,
  4. zmniejszania ubóstwa energetycznego
  5. oraz ograniczania zużycia energii w budynkach i przestrzeniach publicznych.

Deklaracja ta jest z korzyścią dla obu stron - kandydaci startujący w wyborach samorządowych mogą deklarować publicznie swoje poglądy na sprawę energetyki,  a my, wyborcy, możemy sprawdzić czy misją naszego politycznego faworyta jest m.in. naprawa jakości powietrza w Polsce.

Energetyka obywatelska

Weź sprawę polskiej energetyki w swoje ręce - w pełni świadomie, oddając głos w najbliższych wyborach samorządowych! Energetyka i rozwój odnawialnych źródeł to przyszłość nasza i kolejnych pokoleń.

Co Ty możesz zrobić?

Czy Twój kandydat ma na uwadze jakość polskiego powietrza? W najbliższych wyborach samorządowych, dokonaj świadomego wyboru.

Zagłosuj świadomie!