03 kwietnia 2019

2 kwietnia  przedstawiciele WWF Polska, w Kancelarii Prezydenta przekazali prawie 10 tys. podpisów, jakie zostało zebranych podczas akcji Godzina dla Ziemi WWF. Podpisy zbierane były pod apelem, o rozpatrywanie wszystkich procedowanych przez Prezydenta RP ustaw pod kątem ich wpływu na realizację zadań władz publicznych w zakresie ochrony środowiska - szczególnie w kontekście Artykułu 74. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawiciele WWF Polska spotkali się z panem Przemysławem Bryksą, Dyrektorem Biura Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich przy Kancelarii Prezydenta RP, również po to, aby porozmawiać o możliwości powołanie w ramach Narodowej Rady Rozwoju nowej sekcji, która zajmie się wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska.

Jak wynika z raportu ośrodka badawczego Kantar Millward Brown pt. „Postawy Polek i Polaków wobec polityki ochrony środowiska”, zrealizowanego na zlecenie fundacji WWF Polska w listopadzie 2018 i lutym 2019 roku, 45 proc. Polaków jest niezadowolonych z dotychczasowej polityki państwa dotyczącej ochrony środowiska, zaś zdecydowana większość Polaków (80 proc.) jest świadoma, że Konstytucja RP zobowiązuje rządzących do ochrony środowiska (stanowi o tym artykuł 74. Konstytucji RP). Co ciekawe, aż jedna trzecia (34 proc.) badanych nie wie, że Konstytucja nakłada na władzę obowiązek informowania obywateli o stanie i ochronie środowiska. Jednocześnie niemal 60 proc. Polek i Polaków postrzega zmianę klimatu jako realne zagrożenie dla siebie i swoich bliskich. Jako największe zagrożenia dla środowiska naturalnego w Polsce najczęściej wskazywano zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb (82 proc. badanych), wycinkę lasów (58 proc.) i klęski naturalne – susze, powodzie, huragany (47 proc.).

Podpisy pod apelem fundacja zbierała w ramach największej ekologicznej akcji na świecie Godzina dla Ziemi WWF. W tym roku kampania odbyła się pod hasłem „Ty też niszczysz swój dom” i miała za zadanie zwrócić uwagę na udział każdego z nas w procesie niszczenia planety, a także przypomnieć, że ochrona środowiska wpisana jest w konstytucyjny obowiązek przedstawicieli władz. Dlatego, zadaniem rządzących jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnym i przyszłym pokoleniom, wspieranie działań obywateli na rzecz ochrony przyrody czy informowanie o stanie środowiska i prowadzenie edukacji w tym zakresie.

Badania jak i liczba  głosów zebranych pod petycją pokazują, że Polacy są coraz bardziej świadomi zagrożeń związanych ze stanem środowiska, w którym żyją i bez względu na poglądy polityczne, uważają, że powinny zostać wdrożone inicjatywy mające na celu ochronę, otoczenia w którym żyją.

WWF Polska, również po akcji Godzina dla Ziemi WWF, nawołuje do podpisania apelu na stronie godzinadlaziemi.pl do Prezydenta RP, by dzięki naszemu zbiorowemu działaniu ochrona środowiska stała się jednym z kluczowych kryteriów dla urzędu prezydenckiego przy ocenie ustaw przed ich podpisaniem. W ten sposób Prezydent RP pomoże nam zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne przyszłym pokoleniom Polaków. Na stronie godzinadlaziemi.pl działa również formularz, który umożliwia każdemu wysłanie w swoim imieniu apelu do decydentów, przedstawicieli biznesu czy sąsiadów i znajomych.
art

Kontakt:
Karolina Kukielska
kkukielska@wwf.pl

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 69%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę! Wspierając nasze działania, pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!