Świat w cieniu pandemii i wojny, rozmowy o trendach przyszłości, najbardziej aktualne tematy i analiza zjawisk kształtujących europejską gospodarkę – największe wydarzenie biznesowe w Europie Środkowej, odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.   Kongres-Europejski

Unijni komisarze, politycy, prezesi, eksperci, a także przedstawiciele Fundacji WWF Polska wezmą udział w XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC – European Economic Congress). Program obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna w Europie, plan dla Ukrainy, zielona transformacja i odbudowa gospodarki, globalny handel i geopolityka, digitalizacja, nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie. Przedstawiciele Fundacji WWF Polska będą przypominać o tym, że w sytuacji jaka ma miejsce obecnie na świecie tym bardziej musimy uwzględnić to, jak zmiana klimatu, nadmierne emisje i fatalna gospodarka wodna, będą miały wpływ na pogłębienia problemów, z którymi się zmagamy. Pokażą, jak powinniśmy mitygować te problemy i wspólnie szukać rozwiązań.  

„Woda jest niezbędnym zasobem do funkcjonowania przemysłu, usług i społeczeństwa. Nieprzemyślane inwestycje i źle wydawane środki na tzw. gospodarkę wodną mogą zagrozić dostępności czystej wody koniecznej do dalszego rozwoju” - powiedział Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska, który weźmie udział w sesji „Zasoby wodne”

Szczególne miejsce w programie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego zajmą zagadnienia związane z aktualnymi wyzwaniami dla Europy w związku z konfliktem w Ukrainie. Debatujący poszukają odpowiedzi na pytania m.in. o to, jak zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Europy, w jaki sposób postępujące uniezależnianie się Europy od importu paliw kopalnych z Rosji może wpłynąć na realizację celów zielonej transformacji sektora energii i całej gospodarki.  

„Sytuacja w ostatnich tygodniach uległa dramatycznej zmianie. Zdarzenia za naszą wschodnią granicą wskazują na konieczność odchodzenia od paliw kopalnych i przechodzenie na odnawialne źródła energii. Zmiana w sytuacji wewnętrznej sprawiła, że być może będzie możliwe dłuższe wykorzystanie węgla w gospodarce, ale przy jednoczesnym przyspieszeniu rozwoju OZE, rezygnacji z gazu jako tzw. >>paliwa przejściowego<< i mimo wszystko wypełnianiu istniejących celów klimatycznych. Oznacza to zatem raczej przyspieszenie niż odroczenie zmian w Unii Europejskiej w tym zakresie” – powiedział Marcin Kowalczyk Kierownik Zespołu Klimatycznego z Fundacji WWF Polska, który weźmie udział w sesji „Emisje w gospodarce” w dniu 26 kwietnia.  

Aktualna sytuacja w Ukrainie niesie szeroko idące skutki dla polskiej i europejskiej gospodarki. W programie Kongresu nie zbraknie analizy tego, jaki wpływ obecne wydarzenia będą miały na sektory związane z energetyką, logistyką, handlem międzynarodowym, bezpieczeństwem i digitalizacją. Zaproszeni do udziału w debatach eksperci i praktycy będą szukać odpowiedzi na pytania: czy izolacja Rosji – dostawcy surowców – może być bodźcem do działań zmieniających sektor energii, jak wojna w Ukrainie, jako nowy czynnik geopolityczny, wpłynie na przerwane łańcuchy dostaw oraz w jaki sposób podnieść odporność biznesu na perturbacje wywołane pandemią i wojną.  

Potencjał naukowy i gospodarcze wykorzystanie wiedzy to tematy, które również dołączyły do głównych nurtów debat tegorocznego Kongresu. Po raz pierwszy w formie wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu odbędzie się Europejskie Forum Młodych. Ideą Forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego oraz Polski do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o ważnych tematach dla młodych ludzi w całej Europie. W tej części sesję „Czym jest Europejski Zielony Ład?” moderować będzie prezes Fundacji WWF Polska Mirosław Proppé.  

„Natura jest w stanie sama sobie poradzić i przetrwać. Jeśli jednak mówimy o środowisku, w którym będzie mógł żyć i rozwijać się człowiek, konieczna jest współpraca, zastąpienie szkodliwych technologii innymi oraz zadbanie o społeczną stronę transformacji. Zielona edukacja dotyczy wszystkich grup wiekowych i zawodowych, nas wszystkich. Jako gatunek musimy poznać prawa i procesy przyrody dla naszego przetrwania i rozwoju" - mówi Barbara Dąbek, kierowniczka Zespołu Partnerstw Strategicznych Fundacji WWF Polska, która weźmie udział w sesji „Zielona edukacja” w dniu 27 kwietnia.  

Udział w debatach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego zapowiedzieli przedstawiciele Komisji Europejskiej, m.in. unijny komisarz ds. energii Kadri Simson oraz wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej ds. gospodarki służącej ludziom Valdis Dombrovskis. Do prelegentów dołączyli również politycy, ministrowie polskich i europejskich rządów  

Uczestnicy spotkają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, debaty będzie można również śledzić w internecie po kliknięciu w link

 

Agenda wystąpień przedstawicieli Fundacji WWF Polska: 

Miroslaw Proppe - Prelegent ECC Barbara Dąbek - Prelegentka ECC
Marcin Kowalczyk - Prelegent ECC