17 stycznia 2018

WWF zdecydowanie negatywnie ocenia przyjęcie przez Parlament Europejski w dniu 16.01.18 Rozporządzenia o technicznych środkach ochronnych w rybołówstwie. W przegłosowanym dokumencie brakuje przepisów, które zapewniłyby zmniejszenie negatywnych skutków połowów na środowisko, a to sprawia że wbrew swojej nazwie, rozporządzenie to nie przyczyni się do zachowania zasobów ryb i ochrony ekosystemów morskich.

 Wtorkowe głosowanie okazało się zmarnowaną szansą Parlamentu Europejskiego na zapewnienie spójnych dla całej Unii Europejskiej i ambitnych regulacji dotyczących ochrony rzadkich, chronionych i zagrożonych zwierząt, takich jak morskie ssaki, ptaki i żółwie przed niepożądaną śmiercią w wyniku tzw. przyłowu (przypadkowego połowu) w sieciach rybackich. W dokumencie  brakuje również  przepisów gwarantujących ochronę młodocianych ryb przed ich nadmierną eksploatacją.

 Przepisy mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie przyłowu, których w głosowanym rozporządzeniu zabrakło lub były zbyt mało ambitne, są kluczowe dla ochrony wielu zagrożonych gatunków morskich zwierząt, w tym m.in. krytycznie zagrożonej bałtyckiej populacji morświna. Każdego roku w wyniku przypadkowego złowienia w rybackie sieci ginie 200 tysięcy ptaków i 44 tysiące żółwi morskich, z których wiele objętych jest ochroną na mocy Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.

 “Bardzo niepokojące są przegłosowane przez Europosłów przepisy dotyczące ryb młodocianych, ponieważ brakuje w nich konkretnych ograniczeń zabezpieczających ryby poniżej minimalnego wymiaru ochronnego przed ich nadmierną eksploatacją” - mówi Justyna Zajchowska - ekspert WWF Polska ds. Zrównoważonego Rybołówstwa “Stanowi to poważne zagrożenie zarówno dla stabilności populacji poławianych ryb jak i społeczności zależnych od rybołówstwa” – dodaje.

 Jedynym pozytywnym aspektem głosowania okazało się stanowisko Parlamentu Europejskiego przeciwko zniesieniu ogólnego zakazu prowadzenia połowów elektrycznych.

Nie jest to koniec reformy Rozporządzenia o technicznych środkach ochronnych w rybołówstwie. Dokument, w kształcie przegłosowanym w dniu wczorajszym przez Europarlament, stanie się oficjalnym stanowiskiem tej instytucji w negocjacjach trójstronnych z Komisją Europejską i Radą Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. WWF liczy na to, że politycy skorzystają z tej ostatniej szansy i wzmocnią przepisy dla lepszej ochrony ekosystemów morskich oraz zapewnienia stabilnych populacji ryb dla przyszłych pokoleń.