14 marca 2020

14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam. Fundacja WWF nie tylko tego dnia sprzeciwia się budowie stopnia wodnego Siarzewo na Dolnej Wiśle – bardzo szkodliwej dla środowiska i ludzi inwestycji,  która okazuje się być nieopłacalna i nieefektywna dla Krajowego Systemu Energetycznego. Tak wynika z najnowszego raportu pt. „Alternatywa dla planowanej elektrowni wodnej w Siarzewie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego”, opublikowanego przez Fundację WWF Polska.

tama

Fundacja WWF Polska od lat analizuje i prowadzi debaty nt. źródeł energii mogących poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski, a jednocześnie przyczynić się do ochrony cennych obszarów przyrody. Przygotowany przez ekspertów najnowszy raport wykazuje nie tylko nieopłacalność planowanej elektrowni wodnej w Siarzewie, ale też pokazuje alternatywne źródła energii, które są bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
W raporcie porównano moc różnych źródeł wytwórczych energii – elektrownie wiatrowe lądowe i morskie, dachowe panele fotowoltaiczne, różne typy elektrowni biogazowych oraz elektrownię wodną w Siarzewie.  Z tej eksperckiej analizy wynika jednoznacznie, że budowa hydroelektrowni Siarzewo o mocy 80 MW (najmniejsza moc wytwórcza energii ze wszystkich przedstawionych w raporcie źródeł) jest nieracjonalna, zwłaszcza że koszt jej uruchomienia do 2025 r. oscyluje w granicach 2,2 mld zł. Inwestując te samą kwotę w pozyskanie energii z innych źródeł można uzyskać odpowiednio ponad 6 razy większą moc w przypadku fotowoltaiki czy lądowych elektrowni wiatrowych. Wynika to m.in. z faktu, że energia elektryczna produkowana w planowanej elektrowni Siarzewo będzie miała charakter przepływowy, czyli będzie ściśle związana z przepływem wody w Wiśle, co mocno ogranicza jej zdolności regulacyjne.
Podobnie działa istniejąca już od lat 70. ubiegłego wieku elektrownia wodna we Włocławku, która jest oddalona zaledwie o 30 km od Siarzewa. Elektrownia charakteryzuje się małą produkcją energii w okresie letnich upałów spowodowaną małymi przepływami wody w Wiśle, na co nakładają się problemy z chłodzeniem za pomocą wody elektrowni węglowych (Kozienice, Połaniec) oraz wzrost zużycia energii przez klimatyzatory. Ten sam problem będzie dotyczył planowanej elektrowni w Siarzewie.
Co więcej, w opinii ekspertów budowa drugiego stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie wpłynie negatywnie na przyrodę, w tym na obszary Natura 2000 i na znajdujące się tam siedliska przyrodnicze, a także zwiększy problem suszy i powodzi oraz spowoduje kolosalne koszty utrzymania kolejnej zapory.

Alternatywy dla planowanej elektrowni wodnej

Budowa nowej zapory na Wiśle w Siarzewie nie jest niezbędna ani ze względu na konieczność znaczącego zwiększenia produkcji energii odnawialnej w naszym kraju, ani ze względu na bezpieczeństwo energetyczne. Jest to kolejny argument za tym, że nie ma potrzeby degradowania unikatowych walorów przyrodniczych dolnej Wisły budową kolejnego stopnia wodnego.
Raport pt. „Alternatywa dla planowanej elektrowni wodnej w Siarzewie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego” jednoznacznie wykazał, iż taką samą ilość odnawialnej energii, jaką miałaby produkować hydroelektrownia na stopniu w Siarzewie, można wyprodukować w tym rejonie Polski alternatywnymi, mniej szkodliwymi dla środowiska oraz dużo tańszymi metodami: łącząc inwestycje w energetykę solarną, wiatrową i w biogazownie. Powstały w ten sposób mix energetyczny jest znacznie lepiej dopasowany do potrzeb energetycznych Polski.

Treść raportu Fundacji WWF Polska pt. „Alternatywa dla planowanej elektrowni wodnej w Siarzewie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego” jest dostępna tu: Pełny raport >>

Streszczenie raportu dostępne jest tu: Streszczenie raportu >>