Nie zwolniliśmy się od pomagania w trudnym czasie pandemii. Jak wynika z ogólnopolskiego badania na zlecenie m.in. Fundacji WWF Polska, UNICEF Polska i Banku Żywności SOS w Warszawie aż 76% osób w naszym kraju angażowało się w pomoc i działania dobroczynne mimo niestabilnej sytuacji na świecie. To pierwszy tak kompleksowy raport o dobroczynności Polaków w dobie pandemii. Oto co mówi o nas.

Uczynność to nasza narodowa cecha?  

Czas świąt to czas dawania. Raport potwierdza to co wielu z nas czuje - jesteśmy narodem, który chce i potrafi pomagać. Warto zostać z tą myślą nie tylko w nadchodzące święta. Ponad dwie trzecie Polaków (76%) zadeklarowała udział w działalności dobroczynnej w różnej formie. Tylko 24% respondentów stwierdziło, że takich inicjatyw nie wspiera w większości ze względu na własną trudną sytuację finansową.

Wspomniany okres był nie tylko czasem niepewności i lęku o życie i zdrowie nasze oraz naszych bliskich, ale również walką o utrzymanie stabilizacji finansowej i dobrej kondycji psychicznej dla wielu Polaków […] Szczęśliwie okazało się, że darczyńcy i sympatycy organizacji społecznych to wyjątkowi ludzie. Pomimo obiektywnych trudności są wierni misji, którą wspierają, a szlachetne cele, którym kibicują, nie schodzą na dalszy plan wobec nowej i niepewnej sytuacji społeczno-ekonomicznej - tłumaczy Magdalena Florczak Kierowniczka Zespołu Marketingu i Fundraisingu Indywidualnego Fundacji WWF Polska.  

wykres zaangazowania

Jakie najchętniej metody były wybierane? Dominowało wsparcie finansowe (53%), w dalszej kolejności przekazywanie darów rzeczowych (37%). Warto dodać, że tylko 25% respondentów zadeklarowało, że poprzestaje wyłącznie na wsparciu finansowym natomiast 40% badanych łączyło różne metody (m.in. swój czas, dary rzeczowe).  

wykres slupkowy dobroczynnosci

Dobroczynność jest wpisana w nasze DNA. Zaangażowanie Polaków w pomoc (76%) w okresie pandemii COVID-19, pokazuje, że nie wpłynęła ona na zmianę naszego spojrzenia na dobro. Biorąc pod uwagę sytuację w naszym kraju i czas, kiedy sami darczyńcy często borykali się z różnymi problemami, wyniki badania są bardzo pozytywne. Polacy są ofiarnym i uczynnym narodem, zwłaszcza wobec ludzi znajdujących się w potrzebie. Pomimo tego, że większość osób deklaruje, iż poprawa sytuacji materialnej spowodowałaby zwiększenie przekazywanych darowizn, to nawet osoby ze skromnym budżetem chcą się dzielić z tymi, których dotykają prawdziwe tragedie - wyjaśnia Marek Krupiński Dyrektor Generalny Unicef Polska.

wplyw pandemii na dzialalnosc dobroczynna

Kobiety i osoby religijne dają więcej

Co ciekawe osoby uczestniczące w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu angażowały się częściej w prawie każdą z form dobroczynności niż niepraktykujący. Istotne różnice były także widoczne pomiędzy mężczyznami a kobietami, które pomagały chętniej i dawały więcej Większość osób pomagających finansowo w badanym okresie przekazała na cele dobroczynne łącznie kwotę powyżej 100 zł. Badani częściej też angażowali się za pośrednictwem organizacji społecznych o zasięgu ogólnopolskim lub w swoim bliskim otoczeniu (niemal równie chętnie).

wysokosc kwot przekazywanych w ciagu roku

Zdrowie, dzieci czy zwierzęta - komu najchętniej pomagamy?

Na pierwszym miejscu badani deklarowali pomoc osobom chorym w tym dzieciom (54%). Na wysokiej pozycji znalazło się również wsparcie osób niepełnosprawnych (39%). Z W ścisłej czołówce wpieranych przez respondentów inicjatyw wskazywano też te dedykowane zwierzętom (39%).  

Młodsze osoby coraz częściej widzą potrzebę pomocy w obszarach związanych z ekologią, ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt, co świadczy o pokoleniowej zmianie priorytetów i rozwoju społeczeństwa w kierunku świadomości wyzwań środowiskowych - wyjaśnia Magdalena Florczak WWF Polska.  

O tym, gdzie i komu pomagać badani Polacy w dużej mierze dowiadywali się korzystając z internetu.

Czas pandemii przeniósł nas mocniej do świata cyfrowego. To na stronach internetowych, czy social media ludzie poszukują informacji o danych organizacjach. Taka forma dotarcia z informacją zwiększyła również zaangażowanie ludzi młodszych (poniżej 35 roku życia), którzy głównie tymi kanałami operują na co dzień - przekonuje Marek Krupiński Dyrektor Generalny Unicef Polska.

obszar dzialanosci wspieranych organizacji

“Wrażliwy jak Polak”   

Dlaczego Polacy angażują się w działalność dobroczynną? Jak pokazują badania, są wrażliwi na potrzeby innych oraz kierują się poczuciem solidarności. Ponadto ponad trzy czwarte pytanych deklarowała, że interesuje się tematami, które wspiera. Darczyńcy chcą jednak, aby ich działania były dostrzegane a przede wszystkim, żeby ich wsparcie było sporządkowane właściwie.  

powody zaangazowania w dobroczynnosc

Dla darczyńców ważne są informacje dotyczące przeznaczenia, wykorzystania środków, które przekazali. Po prostu nie chcemy być wykorzystywani czy oszukiwani i oczekujemy informacji zwrotnej potwierdzającej, że środki zostały spożytkowane na cel, na który je przekazaliśmy. Stąd chcemy wiedzieć, że realnie pomogliśmy organizacji – że to miało znaczenie, że dostrzeżono nasz gest (stąd także oczekiwanie na podziękowania ze strony organizacji) - analizuje Magdalena Krajewska Prezeska Banku Żywności SOS w Warszawie.

Więcej o badaniu:  

W raporcie przedstawiono wyniki z badania dotyczącego doświadczeń Polek i Polaków związanych z działalnością dobroczynną w początkowym okresie pandemii COVID-19 (Badanie przeprowadzono w czerwcu 2021, odpowiedzi respondentów obejmowały okres do 12 miesięcy wstecz). Celem było poznanie motywacji i barier dorosłych Polaków związanych z pomaganiem. Jak wyglądało ich zaangażowanie w działalność dobroczynną? Co motywuje ich do zaangażowania w taką działalność?

Link do pełnej treści raportu.

 

Projekt Badawczy w ramach współpracy: ABR SESTA Bank Żywności SOS w Warszawie, Fundacji WWF Polska, SYNO Poland, UNICEF Polska. Termin badania: Czerwiec 2021. Próba badania: N=1001; ogólnopolska próba dorosłych Polaków reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania. Technika badania: CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www.