15 lipca 2021


15 lipca odbyło się spotkanie, będące podsumowaniem pierwszego etapu kampanii „TAK! dla edukacji klimatycznej”. Przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i młodzieży debatowali na temat uzupełnienia podstawy programowej nauczania w Polsce o edukację klimatyczną. W trakcie spotkania zapowiedziano złożenie petycji do Prezesa Rady Ministrów RP. Rząd zadeklarował gotowość do prowadzenia dalszych rozmów na temat zmiany podstawy programowej i rzetelnej edukacji klimatycznej jeszcze w tym roku.

W Światowy Dzień Ziemi, 22 kwietnia br., wystartowała kampania społeczna na rzecz edukacji klimatycznej z inicjatywy partnerów: IKEA Retail Polska, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki, UN Global Compact Network Poland, WWF Polska oraz Onet.pl.

„Bardzo cieszymy się, że udało nam się poruszyć społeczeństwo i zainteresować tematem potrzeby wprowadzenia rzetelnej edukacji klimatycznej w polskich szkołach. Wiemy, że nie mamy innej możliwości, jak tylko zmienić nasz sposób myślenia, o tym jak funkcjonujemy na naszej planecie, a młodzi ludzie są tymi, dla których ta sprawa jest szczególnie ważna. To oni również powinni zdobyć rzetelną wiedzą, która w przyszłości pomoże im znaleźć nowe rozwiązania społeczno-ekonomiczne sprzyjające ochronie naszej planety. Oczywiście sama młodzież, nie uratuje Ziemi, dlatego tak istotne jest, aby mieli oni zapewnione wsparcie systemowe, aby prawo wspierało ochronę przyrody. A to mogą otrzymać jedynie od odpowiedzialnych dorosłych” – mówi Mirosław Proppé, prezes WWF Polska.

Celem kampanii „ TAK! dla edukacji klimatycznej” jest zwrócenie uwagi na rolę i potrzebę prowadzenia w szkołach rzetelnej edukacji klimatycznej. Na stronie edukacja klimatyczna.com od 22 kwietnia dostępna jest petycja, dzięki której zainteresowani mogą wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy. Na ten moment petycję podpisało już blisko 60 000 osób, co pokazuje aktywną i zaangażowaną postawę wobec pomysłu podjęcia działań w tej kwestii. Tym samym osiągnięto cel, jakim było zwrócenie uwagi władz na problem i podjęcie dialogu społecznego w Polsce.

Ikea mamy to!

„Jesteśmy wdzięczni za wszystkie udzielone głosy wsparcia dla naszej petycji. Nasza radość jest tym większa, że poruszane przez nas kwestie nie są łatwe, a z pojęciem edukacji klimatycznej wiele osób, do których dotarła nasza kampania, spotkało się po raz pierwszy. To również można określić jako sukces naszych działań. Jeżeli jednak chodzi o nasz główny cel, jakim jest wprowadzenie tematyki klimatu i jego zmiany do podstawy programowej, to jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku drogi. Przed nami proces negocjacji, w ramach którego będziemy musieli zadbać o to, aby zmiany były przeprowadzone w sposób rzetelny, a jednocześnie jak najsprawniejszy. Chcemy by edukacja klimatyczna pojawiła się w polskich szkołach już w 2022 roku” – mówi Szymon Kacprzak, z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Podczas czwartkowego spotkania przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, w imieniu wszystkich partnerów kampanii, zaprezentowali wyniki kilkumiesięcznych starań. Strona rządowa zachęcona wynikami kampanii potwierdziła, że zapozna się z tezami i rozwiązaniami zaprezentowanymi podczas okrągłego stołu, a pewne kroki zostaną podjęte jeszcze w tym roku.

Przemowa

„Rozpoczęty dialog na temat edukacji klimatycznej w polskiej szkole musi zaowocować wprowadzeniem jej do postawy programowej od 2022 roku. Rzetelna edukacja leży u podstaw walki z kryzysem klimatycznym. Teraz, kiedy strona rządowa ma jasny sygnał, że uczniowie, ich rodzice i nauczyciele apelują o jak najszybsze wprowadzenie nauczania na temat zmiany klimatu, resorty klimatu i edukacji nie mogą tego zignorować. Ich zadaniem musi być pilne powołanie zespołów składających z naukowców i ekspertów oraz reprezentantów strony społecznej, transparentnie pracujących nad uzupełnieniem podstawy programowej. Polscy uczniowie mają prawo do rzetelnej edukacji klimatycznej na wszystkich etapach nauczania” - mówi prof. Zbigniew Karaczun, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Kampania jest wynikiem wspólnych działań i pracy wszystkich partnerów, którzy od kilku miesięcy działali na rzecz podkreślenia wagi uzupełnienia podstawy programowej o wiedzę z zakresu zmiany klimatu, która stanowi podstawę walki z kryzysem klimatycznym.

Przemowa 2

„Bardzo cieszę się, że wspólnymi siłami zebraliśmy blisko 60 tysięcy podpisów i tym samym zwróciliśmy uwagę opinii publicznej na szczególnie ważną kwestię, jaką jest edukacja klimatyczna w szkołach. W IKEA stawiamy duży nacisk na zrównoważony rozwój, a kwestie związane z ochroną klimatu są wpisane w naszą strategię People & Planet Positive. Jestem pod ogromnym wrażeniem determinacji i pasji z jaką przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego konsekwentnie od lat zabiegają o zmianę systemową na rzecz edukacji klimatycznej. Jestem dumna, że jako firma mogliśmy wesprzeć te starania. Przyszłość leży w naszych rękach. Wierzę, że tylko działając razem możemy stawić czoło wyzwaniom kryzysu klimatycznego” – mówi Karin Sköld, Prezeska IKEA Retail Polska i Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Wydarzenie było również inauguracją Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, którego celem jest kontynuowanie dialogu nt. wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach.

„Systemowa edukacja nt. zmiany klimatu to kwestia absolutnie kluczowa z punktu widzenia dobrego przygotowania się do przeciwdziałania temu największemu wyzwaniu XXI w. Dlatego też tak ogromne znaczenie ma każdy podpis złożony pod petycją w sprawie wprowadzenia w polskich szkołach edukacji klimatycznej. Bardzo się cieszę, że jest ich już prawie 60 tys.  i ta liczba ciągle rośnie. Tylko solidarnie, ponad wszelkimi podziałami, jesteśmy w stanie z odpowiednią troską zadbać o planetę, a więc de facto o nas samych i przyszłe pokolenia. I tylko jako świadomi obywatele, wyposażeni w rzetelną wiedzą i odpowiednie kompetencje, będziemy w stanie zmieniać swoje nawyki oraz wpływać na decyzje polityków i biznesu” – Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.