19 marca 2021

Potrzebujemy mądrych inwestycji w naszą przyszłość. Przez trwające kryzysy: koronawirusa oraz klimatyczny jesteśmy w ciągłym zagrożeniu. Unijne wsparcie po COVID 19, z którego 57 mld euro przypadnie Polsce to wielka szansa na podniesienie jakości życia jej mieszkańców. Na szali są losy przyszłości ludzi, zwierząt i środowiska, dlatego musimy włączyć się do dialogu i uczestnictwa w wspólnym wypracowaniu reform i projektów w ramach KPO (Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności). Angażujemy się, bo obawiamy się wykorzystania funduszy do wsparcia niskiej jakości projektów, które powstaną ponad głowami społeczeństwa. 22 marca ruszają pięciodniowe wysłuchania. 

Inwestycje w przyszłość

Polska będzie czwartym największym beneficjentem nadzwyczajnego instrumentu UE wartego 750 mld euro (pełna nazwa: Next Generation EU). Nasz kraj na projekty odbudowy dostanie nawet 57 mld euro, z czego 34 mld euro w formie pożyczek i 23 mld euro w formie grantów. Oznacza to, że będziemy mieli do wydania 50 mld złotych rocznie! To dwa razy więcej niż dotychczas. KPO to wyjątkowy program, skrojony pod wyzwania jakie niesie pandemia i zmiana klimatu. 37% środków ma zostać przeznaczone właśnie na cele transformacji klimatycznej. Pozostałe projekty muszą być co najmniej neutralne wobec klimatu i środowiska. Jakie projekty przygotował rząd?

Tajemnicze projekty rządu

30 kwietnia mija rekomendowany przez UE termin złożenia KPO do Komisji Europejskiej. Przez długi czas jego kształt pozostawał tajemnicą. Konsultowanie planów i polityk rządu z partnerami społecznymi to warunek konieczny by plan miał szansę zmienić kraj w duchu Europejskiego Zielonego Ładu. Niestety KPO powstawało bardzo nietransparentnie, na co zwracaliśmy uwagę we wspólnym liście organizacji pozarządowych, przekazanym 9 lutego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 26 lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje KPO, które potrwają do 2 kwietnia. Mogą w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani. 17 marca MFiPR oficjalnie poinformowało o uruchomieniu pięciu wirtualnych wysłuchań.

Po co brać udział w wysłuchaniach?

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, które zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 r. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom. Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za ostateczny kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat projektu KPO. Jednak czy wezmą je pod uwagę? Pokażmy rządowi, że oczekujemy od nich troski o przyszłość naszą i kolejnych pokoleń, a co za tym idzie żądamy ambitnych projektów, które wspierają cele klimatyczne.

Harmonogram wysłuchań:

  • 22 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 20 marca godz. 10.00), „Odporność i konkurencyjność gospodarki” 
  • 23 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 21 marca godz. 10.00), „Transformacja cyfrowa”
  • 24 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 22 marca godz. 10.00), „Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia”
  • 29 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 27 marca godz. 10.00), „Zielona energia” 
  • 30 marca godz. 10.00-15.00 (zgłoszenia do 28 marca godz. 10.00), „Zielona, inteligentna mobilność”

Więcej informacji i link do rejestracji: https://www.wysluchanieplanodbudowy.pl/