26 czerwca 2020

Naszej pacjentce Ziemi jest za gorąco. Poci się pod ciężarem przegrzanych budynków, odparza ją wszechobecny beton. W Polsce w ciągu ostatnich 70 lat lat średnia temperatura wzrosła o blisko 2 stopnie1.

Recepta 7Gdyby wprowadzić na masową skalę nowoczesne systemy grzewcze i termomodernizację budynków, państwo mogłoby zyskać 79 miliardów złotych skumulowanych oszczędności netto. Jednocześnie można zredukować przy tym roczną emisję CO2 o ponad 18 milionów ton2.

I Ziemi i nam oddychało by się lżej.

Lek na gorączkę 

Zła izolacja budynków powoduje duże straty ciepła, a co za tym idzie zwiększone zapotrzebowanie na energię.  Szacuje się, że w miastach budynki generują 40% zużycia energii3. Sytuację poprawi termomodernizacja: ocieplenie ścian i dachu, uszczelnienie okien, czy wentylacja z odzyskiem ciepła. Szacuje się, że takie działania pozwolą zmniejszyć zużycie energii do nawet 85%4!  

Duże zapotrzebowanie na energię  z powodu złej izolacji budynków może też prowadzić do ubóstwa energetycznego mieszkańców Ziemi. Takie ubóstwo oznacza, że gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na zakup energii wystarczającej do codziennych czynności. Według danych za rok 2016, 8,7% gospodarstw domowych w Unii Europejskiej nie było w stanie pokrywać kosztów ogrzewania swoich domów, w Polsce – 7,1%5

Rekomendacje 

Doraźne leczenie i terapia 

Proces przegrzewania naszej Pacjentki można zatrzymać, korzystając z odnawialnych źródeł energii. Żeby leczenie i terapia przyniosły efekty, trzeba przekonać rządy i deweloperów, że budownictwo niskoemisyjne jest opłacalne dla każdego.

 CELE:  

Budowanie eko-nomiczne 

Zeroemisyjne  i energooszczędne budownictwo to niższe rachunki, czystsze powietrze i ochrona klimatu. Zmiana przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków wymusi też tworzenie i zastosowanie nowoczesnych technologii. Nowe dziedziny stworzą także kolejne miejsca pracy. Na ten moment szacuje się, że zatrudnienie może znaleźć dodatkowe 24 tysiące osób. Nie ma na co czekać, na obniżenie światowych emisji o połowę mamy już tylko 9,5 roku.

To była ostatnia ‘Recepta dla Ziemi’. Sięgnij też po pozostałe na stronie https://www.wwf.pl/koronawirus.

Autorka: Katarzyna Karpa - Świderek

 

Źródła:

1, 2 https://ekopatrioci.pl/wp-content/uploads/2019/04/2050_Polska_dla_pokolen.pdf

Źródło: Eurostat, Bilanse energetyczne, wydanie z 2019 r., zużycie energii końcowej w 2017 r. 

Materiały KE: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/fs_19_6725 

Inability to keep home adequately warm - EU-SILC survey EUROSTAT

 

 

Polecamy