Czy testament piszą tylko osoby starsze lub schorowane? Czy można go napisać ręcznie? Po co to zrobić? Jak? I co oznacza uwzględnienie organizacji pozarządowej w testamencie? Odpowiadamy na te i inne pytania związane z tym trudnym i wciąż rzadko poruszanym tematem. 

  1. Po co napisać testament?

Testament jest najlepszym narzędziem, by samodzielnie zadecydować o tym, co stanie się ze wszystkim, co posiadamy, gdy nas już zabraknie. Za jego pośrednictwem można zdecydować kto i w jaki sposób dziedziczy określone dobra – zarówno te, szczególnie nam bliskie, jak i te, do których nie przykładamy większej wagi. Napisanie testamentu to także uporządkowanie swoich spraw. To gest, którym pokazujemy, jak bardzo liczą się dla nas inni – nie chcemy, aby kiedyś, gdy nas zabraknie, musieli martwić się o niezałatwione sprawy. To najlepszy sposób na oszczędzenie bliskim wielu żmudnych formalności związanych z postępowaniem spadkowym.

  1. Kiedy najlepiej napisać testament?

Każdy moment jest na to dobry. Najlepiej wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi i przemyśleliśmy, komu chcielibyśmy zostawić nasze dobra. Na zachodzie Europy po raz pierwszy testament pisze się około 35 roku życia, gdy sytuacja życiowa staje się stabilniejsza, pojawiają się dzieci, nabywamy nieruchomości. Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno na stworzenie takiego dokumentu, zwłaszcza, że w ciągu naszego życia możemy zmieniać jego treść dowolną ilość razy.

  1. Czy testament można zmienić?

Tak, za każdym razem, gdy zmienia się nasza wola. Można dodać nową osobę, pominąć wcześniej uwzględnionego, dodać nabyty majątek, właściwie dokonać dowolnej zmiany. Warto jednak pamiętać, że będzie ona miała największą moc w przypadku zapisania jej u notariusza.

  1. Czy spisanie testamentu jest drogie?

Koszt sporządzenia testamentu notarialnego waha się od 100 do 300 zł netto i zależy od samej treści. Najlepiej skontaktować się z wybraną kancelarią notarialną i zapytać o całkowity koszt. Na oficjalnej stronie Krajowej Rady Notarialnej znajduje się wyszukiwarka wszystkich notariuszy w kraju – każdy może znaleźć tam kancelarię notarialną świadczącą usługi w jego mieście.

  1. Czy nie można spisać testamentu ręcznie?

Można, jednak w takiej sytuacji testament jest łatwy do podważenia i trudniej o jego rzetelne wykonanie. Testament napisany ręcznie może zostać uznany za sfałszowany lub pisany pod presją, czy w złym stanie psychicznym. Obecność notariusza przy sporządzaniu takiego dokumentu jest potwierdzeniem, że osoba pisząca testament była w pełni świadoma swoich decyzji. Notariusz zadba także o to, żeby wola testatora wyrażona była jak najdokładniej, zgodnie z prawem, bez postanowień, które mogłyby się okazać nieważne. Ponadto, przy sporządzeniu testamentu notarialnego eliminuje się praktycznie ryzyko, że testament zostanie zniszczony lub zaginie. Notariusz ma obowiązek przechowywania wszystkich aktów notarialnych w bezpiecznych warunkach, z uwzględnieniem testamentów, które podpisywane są przy jego udziale.

  1. Od czego zacząć?

Sporządzenie testamentu to prosta czynność. Można go napisać odręcznie lub z pomocą notariusza. Rekomenduje się spisanie testamentu notarialnego. Przygotowując się do tej czynności, warto skorzystać z praktycznej broszury testamentowej, wyjaśniającej, w jaki sposób - krok po kroku napisać testament.

  1. Kogo można uwzględnić w testamencie?

W testamencie można uwzględnić każdą bliską nam osobę czy organizację. Nie ma żadnych przeciwwskazań do przekazania w ten sposób swoich dóbr członkom dalszej rodziny, przyjaciołom, czy sąsiadom. Coraz częściej osoby piszące testament decydują się część swojego majątku przekazać organizacjom pozarządowym. Warto również pamiętać, że w przypadku braku testamentu i spadkobierców ustawowych nasze dobra otrzyma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego naszego ostatniego miejsca zamieszkania.

  1. Dlaczego uwzględnić w testamencie Fundację WWF Polska?

To sposób na dołożenie swojego udziału do ratowania dzikiej przyrody i działań zmierzających do zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. I to wszystko dla przyszłych pokoleń! Zachęcamy jednak, aby decydując się na sporządzenie testamentu pamiętać w pierwszej kolejności o rodzinie oraz o osobach szczególnie bliskich, a w dalszej kolejności myśleć o uwzględnieniu w dokumencie naszej organizacji.

  1. Na co Fundacja WWF Polska przeznacza darowizny ze spadków?

Na nasze cele statutowe, czyli wszelkie projekty związane z ochroną środowiska naturalnego w Polsce i na świecie, chyba że ktoś życzy sobie, aby przekazane środki zostały przeznaczone na konkretny cel. Czasami zdarza się jednak, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Trudno jest bowiem zadeklarować, że określony projekt np. ochrony niedźwiedzia, będziemy prowadzić za 10-15 lat lub dłużej. Nasze działania opierają się na potrzebach środowiskowych, które nie zawsze jesteśmy w stanie zdefiniować z dużym wyprzedzeniem. Testator może jednak określić np. że po śmierci chce wspierać polskie albo zagraniczne projekty ochrony środowiska lub projekty edukacyjne – wówczas będziemy starać się uwzględnić tę wolę w naszych przyszłych działaniach.

  1. Dlaczego warto poinformować nas o uwzględnieniu Fundacji w testamencie?

Informując Fundację WWF Polska o tym, że uwzględnieniu jej w testamencie, dajesz nam szansę do nawiązania kontaktu w celu podziękowania z naszej strony. Ta informacja oraz przekazanie odpisu dokumentu, ułatwi nam na przyszłość proces postępowania spadkowego.