Dzięki kilkuletniej współpracy ze szkołami z całej Polski wiemy, że pracowniczki i pracownicy stołówek szkolnych mierzą się z wieloma wyzwaniami. W ramach „Okrągłego stołu dla stołówek” chcemy bliżej przyjrzeć się tym zagadnieniom, poznać bariery i wspólnie poszukać skutecznych rozwiązań w zakresie zamówień publicznych dla szkół zgodnych z zasadami diety planetarnej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej wyjątkowej inicjatywie. Istnieją dwa sposoby zaangażowania:

  1. przez wypełnienie anonimowego kwestionariusza dotyczącego badania potrzeb osób planujących i zamawiających żywność w szkołach podstawowych
  2. przez zgłoszenie się do udziału w spotkaniu stacjonarnym „Okrągły stół dla stołówek” 29 maja 2024 r. w Izabelinie pod Warszawą.

Termin przesyłania formularzy: 24.04.2024.

 

Badanie potrzeb osób planujących i zamawiających żywność w szkołach podstawowych

Serdecznie zachęcamy do podzielenia się swoją perspektywą i wypełnienia anonimowego kwestionariusza online!

Wypełnij kwestionariusz »

Pytania dotyczą potrzeb i wyzwań osób planujących i zamawiających żywność w szkołach podstawowych. Chcemy usłyszeć Państwa głos w obszarze zamówień publicznych i możliwości ich realizacji zgodnie z zaleceniami diety planetarnej.
Ankietę kierujemy do pracowników szkół podstawowych. Udzielenie odpowiedzi jest anonimowe.

 

Spotkanie „Okrągły stół dla stołówek”!

Podczas spotkania chcemy usłyszeć głos pracowniczek i pracowników szkół podstawowych zajmujących się żywieniem, w szczególności osób planujących i zamawiających żywność.

Wydarzenie „Okrągły stół dla stołówek” odbędzie się 29 maja 2024 roku w godzinach 11-17.00 w Izabelinie pod Warszawą.

Rejestracja na wydarzenie »

Wydarzenie ma na celu wspólne wypracowanie rozwiązań i rekomendacji, które mogą ułatwić planowanie żywienia dzieci w szkołach w zgodzie z zasadami diety planetarnej. Spotkanie planowane jest w formie warsztatowej pracy zespołowej z udziałem moderatorki oraz ekspertek i ekspertów.

Zapewniamy zwrot kosztów podróży. Zachęcamy do korzystania z komunikacji publicznej do Warszawy, a na trasie Warszawa-Izabelin-Warszawa zorganizujemy wspólny przejazd.
Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona, dlatego zastrzegamy, że spośród zgłoszeń zaprosimy tylko wybrane osoby.

 

Dieta przyjazna planecie

Fundacja WWF Polska od 2021 r. realizuje program „Dieta przyjazna planecie”, który ma na celu między innymi zwiększenie wiedzy i umiejętności zespołów prowadzących stołówki szkolne w obszarze diety planetarnej oraz wspieranie szkół w promowaniu zdrowych i przyjaznych przyrodzie nawyków żywieniowych wśród uczennic i uczniów.

Dieta planetarna jest odpowiednia dla zdrowia ludzi i korzystna dla środowiska naturalnego. Polega m.in. na zwiększaniu spożycia warzyw i owoców, przede wszystkim lokalnych i sezonowych, produktów pełnoziarnistych, białek pochodzenia roślinnego, a ograniczanie tych pochodzących od zwierząt, a także wybieranie produktów, które zostały wytworzone w sposób zrównoważony, np. z certyfikatem rolnictwa ekologicznego. Założenia prowadzonego przez Fundację WWF Polska programu są zgodne z rekomendacjami Komitetu Nauki Żywienia Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz innych instytucji naukowych dotyczących zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.