14 maja 2020

Oczy kraju zwrócone są ku epidemii, ale powoli daje o sobie znać kolejne niebezpieczeństwo, które nas czeka. Stoimy przed bardzo poważnym zagrożeniem, jakim jest susza. Zmiana klimatu, zła gospodarka wodna, niszczenie rzek i mokradeł – to wszystko prowadzi nas przed oblicze kryzysu, który poniekąd sami na siebie sprowadzamy. Regulujemy rzeki, prostujemy ich brzegi, prowadzimy szkodliwe prace utrzymaniowe (pogłębianie koryt, odmulanie), które przyspieszają odpływ wody, budujemy tamy i bariery hydrotechniczne, osuszamy bagna. Zapominamy o tym, że to naturalne rzeki i ich doliny przeciwdziałają powstawaniu susz, a mokradła są najlepszymi obszarami, zapewniającymi naturalną retencję.

Przed konsekwencjami suszy nikt się nie ukryje. W zeszłym roku jej skutki odczuło 15 z 16 województw, a w tym roku scenariusz może być podobny lub jeszcze gorszy. Woda to jeden z najważniejszych surowców naturalnych zapewniających nam istnienie. Jej brak poważnie wpłynie na przemysł i rolnictwo, więc wszyscy odczujemy m.in. duży wzrost cen żywności.

Przekaż darowiznę na systemową walkę z suszą

Najwyższy czas odejść od anachronicznych i nieskutecznych działań hydrotechnicznych i podejść do suszy poważnie, odpowiedzialnie i zgodnie z najnowszymi osiągnięciami zarówno polskiej, jak i światowej nauki. Przede wszystkim powinniśmy odejść od planów regulacji rzek, budowania tam i barier hydrotechnicznych a także szkodliwych prac utrzymaniowych, które przyspieszają odpływ wody, zamiast zatrzymywać ją na lokalnych terenach. Wodę powinno się retencjonować „w krajobrazie”, zwłaszcza poprzez odtwarzanie osuszonych przez nas wcześniej mokradeł i renaturyzację zniszczonych rzek. Cały nasz kraj pocięty jest siecią rowów melioracyjnych, które w praktyce jedynie odprowadzają wodę - to jest ostatni dzwonek, by zacząć zatrzymywać ją w tych systemach za pomocą zastawek. Powinna zostać również wprowadzona dopłata retencyjna, wspierająca lokalne retencjonowanie wody. 

Oszczędzanie wody w codziennych czynnościach przez nas wszystkich jest działaniem ważnym i powinniśmy je kontynuować, jednak to nie rozwiąże problemu suszy w naszym kraju. Problem dotyczy nas wszystkich, jest systemowy i wymaga systemowego podejścia.
 

Zbiorniki zaporowe

Ratunek przed suszą Dlaczego deszcz nie uratuje nas przed suszą

Susza - kryzys

Bobry Stop suszy

Mokradła Zdrowe rzeki

Nie tamujmy rzek

Przekaż darowiznę na systemową walkę z suszą

 

WEBINARY

Susza Bagna Konferencja

Bobry Bariery

 

CO ROBI WWF?

Fundacja WWF od lat prowadzi wiele działań mających na celu poprawę stanu ekosystemów rzecznych i mokradeł. Prowadzimy program wolontariacki Strażnicy Rzek WWF, dzięki któremu monitorujemy polskie rzeki i przeprowadzamy na nich interwencje - opisaliśmy ponad 100km rzek i przeprowadziliśmy 28 interwencji m.in. blokując szkodliwe inwestycje. Wydajemy raporty, ekspertyzy, propozycje do zmian prawa wodnego i stanowiska rzecznicze w obronie rzek. Interesujemy media i opinię publiczną tematem rzek i mokradeł prowadząc kampanie, warsztaty, szkolenia, webinaria i konferencje prasowe. 

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ:

  • Wymagaj od polityków działań na rzecz ochrony przyrody i klimatu.
  • >> Przekaż darowiznę, abyśmy mogli skutecznie egzekwować zmiany systemowe.
  • Dołącz do programu Strażnicy Rzek WWF i działaj aktywnie dla dobra rzek.
  • Oszczędzaj wodę i wykorzystuj ją ponownie: zbieraj deszczówkę oraz wodę z kranu lub wanny, by podlać nią kwiaty lub spuścić toaletę; zakręcaj kran myjąc zęby, wybierz prysznic zamiast kąpieli.
  • Ogranicz spożycie mięsa i produktów odzwierzęcych - hodowla zwierząt i produkcja mięsa pochłaniają ogromne ilości wody.
  • Wybieraj produkty lokalne.
  • Reaguj jeśli widzisz, że coś niepokojącego dzieje się w środowisku: Poradnik interwencyjny https://www.wwf.pl/interwencja
  • Podpisz petycję - plan na zieloną i sprawiedliwą odbudowę gospodarki: https://www.wwf.pl/aktualnosci/czas-zainwestowac-w-zdrowa-przyszlosc
     

RAPORT: ŻEGLUGA CZY KOLEJ? PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU W POLSCE DO 2050 ROKU

 

 

Pełna wersja raportu do pobrania >>

DOBRE PRAKTYKI UTRZYMANIA RZEK

Nakładem Fundacji WWF Polska ukazało się drugie wydanie Dobrych Praktyk Utrzymania Rzek. W opracowaniu w sposób czytelny i przejrzysty opisano podstawy biologii i ekologii rzek, rodzaje prac utrzymaniowych, ich wpływ na środowisko naturalne i możliwe działania minimalizujące ich negatywne oddziaływania.

Jest to pozycja dla osób zawodowo zajmujących się rzekami, ale też dla osób, którym los rzek nie jest obojętny.

 

SUSZA I POWÓDŹ: Mokradła nadrzeczne kluczem do zrównoważonej gospodarki wodnej

Przedstawiamy świetną prezentację prof. Wiktora Kotowskiego, pracownika Uniwersytetu Warszawskiego i założyciela organizacji pozarządowej  Centrum Ochrony Mokradeł. W prezentacji poruszone są problemy suszy, powodzi, regulacji rzek i osuszania mokradeł. Dużo ciekawych danych, interesująco i konkretnie przedstawione światowe tło problemu.

 

POLECAMY

Strażnicy Rzek WWF Facebook Strażnicy