Postanowiliśmy obalić mity i przedstawić, na podstawie publicznie dostępnych danych, gdzie leży faktyczna odpowiedzialność za zasolenie polskich rzek. W naszej analizie wykorzystaliśmy dane z Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Załączniki do raportu do pobrania TU

 

 

English version