PODPISZ MANIFEST!

Wzywamy rządzących do:

▶ wzmocnienia systemu monitoringu wód;
▶ uzależnienia zrzutów zanieczyszczeń od aktualnych stanów wód;
▶ usprawnienia systemu informowania o zagrożeniach i wczesnego ostrzegania;
▶ pełnej weryfikacji planów regulacji i kanalizacji Odry, których realizacja zagraża kolejnym załamaniem ekosystemu Odry;
▶ odejścia od planów transportu towarów na Odrze;

 

Zarządzanie wodami powinno być prowadzone w całości pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Aktualnie zarządzanie wodami leży w gestii ministra właściwego ds. infrastruktury, odpowiedzialnego za realizację inwestycji hydrotechnicznych i żeglugowych, a nie ochronę przyrody i środowiska.

CHROŃ Z NAMI DZIKĄ PRZYRODĘ »
 

NIE CHCEMY TAKIEJ ODRY!

 

TREŚĆ MANIFESTU

Odra „powiedziała” STOP i dała nam nauczkę. Ale mamy jeszcze szansę na zmianę podejścia do rzek. Jeśli tego nie zrobimy, następne takie zdarzenie może objąć nie tylko Odrę i zakończyć się równie tragicznie.

Katastrofa na Odrze wydarzyła się m.in. przez: brak właściwego systemu monitoringu, brak kontroli zanieczyszczeń i egzekwowania prawa oraz brak właściwego zarządzania kryzysowego. Zapłaciła za to przyroda – na dnie Odry wciąż zalegają setki tysięcy martwych ryb, a także małże i ślimaki. Odra umiera, a odpowiedzialność za to ponosi człowiek. Należy pilnie odtworzyć ekosystem Odry!

Wraz z ekspertami przygotowaliśmy rekomendacje działań, które pomogą zapobiegać kolejnym katastrofom.

 

Działania doraźne:

▶ STOP regulacji Odry
▶ odbudowa ekosystemu Odry
▶ usprawnienie systemu oczyszczania ścieków
▶ pełne wdrożenie Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych

▶ odstąpienie od prac regulacyjnych na Odrze oraz od przyszłych regulacji i przegradzania Odry zaporami (m.in. w Ścinawie i Lubiążu);

▶ przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na odbudowę ekosystemu Odry, wzmocnienie jej zdolności samooczyszczania i odporności na awarie oraz zmiany klimatyczne, a także na działania prewencyjne dla zapobieżenia powtarzaniu się katastrof ekologicznych, podobnych do tej z roku 2022;

▶ zaplanowanie i przeprowadzenie działań technologicznych, usprawniających systemy oczyszczania ścieków przemysłowych i wód zasolonych;

▶ pełne wdrożenie Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych (programu, który powstał na zlecenie rządu w 2020 r. i nie jest do tej pory w pełni realizowany).

Działania systemowe:

▶ poprawa działania systemu pozwoleń wodnoprawnych
▶ weryfikacja procedur zarządzania kryzysowego
▶ przedstawienie rządowych założeń planów odbudowy ekosystemu Odry

▶ poprawa działania systemu pozwoleń wodnoprawnych, a także organizacja systemu skutecznej kontroli użytkowników wód i nielegalnych zrzutów ścieków do rzek, np. poprzez automatyczne stacje monitorujące stan wód, rozmieszczone w lokalizacjach umożliwiających zidentyfikowanie źródła zanieczyszczeń;

▶ weryfikacja procedur zarządzania kryzysowego, w tym Planów Zarządzania Kryzysowego i kompetencji podmiotów działających w ramach tzw. siatki bezpieczeństwa;

▶ przedstawienie rządowych założeń planów odbudowy ekosystemu Odry, w szczególności w zakresie inwestycji planowanych przez Ministerstwo Infrastruktury;

▶ włączenie organizacji społecznych oraz organizacji naukowych w realizację planów odbudowy ekosystemu Odry;

NIE CZEKAJ NA KOLEJNĄ KATASTROFĘ – DZIAŁAJ!

PODPISZ MANIFEST »

TAKIEJ ODRY PRAGNIEMY!

 

 

Nie regulujmy bardziej Odry!

Konsekwencje przekształcania rzeki już odczuwają ludzie i środowisko. Z powodu wybudowania stopnia wodnego Malczyce na Odrze wysychają jedne najcenniejszych w Europie lasów łęgowych.

Treść naszych wniosków i rekomendacji
 

 

ANALIZA EKSPERCKA (wersja pełna)

 

ANALIZA EKSPERCKA (skrót)