WWF co dwa lata, wykorzystując informacje oparte na nauce, przygotowuje Living Planet Report (LPR). Jest to swojego rodzaju kontrola stanu zdrowia planety, która obrazuje, jak radzi sobie świat przyrody, jakie stoją przed nim zagrożenia oraz co to oznacza dla człowieka. Eksperci z całego świata mierzą zmiany w populacjach tysięcy gatunków zwierząt – od liczebności populacji gnu na sawannie do rejestrowania ruchów ocelotów w amazońskim lesie deszczowym za pomocą kamer. Naukowcy gromadzą te informacje w bazie danych i analizują je, aby otrzymać Wskaźnik Żyjącej Planety (LPI).

Najnowszy LPR 2022 ukazuje, że liczebność monitorowanych populacji ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb zmalała (w latach 1970 - 2018) średnio aż o 69 proc.! Naukowcy alarmują – przyszłość gatunku ludzkiego jest zależna od stabilnego klimatu i zachowania różnorodności biologicznej, a obie te kwestie są ze sobą ściśle powiązane.   

Każdy z nas może odegrać rolę w kształtowaniu pozytywnej przyszłości dla człowieka i przyrody. Na szczęście są działania, które możemy podjąć już dziś, aby zacząć wprowadzać pozytywne zmiany.
 
Poznaj publikację przygotowaną specjalnie dla młodzieży. To duża dawka wiedzy, opracowana w przystępnej i atrakcyjnej formie z naciskiem na język wizualny.
Znajdziesz w niej m.in.:

  • 12 stron ciekawych informacji i infografik,
  • opis Wskaźnika Żyjącej Planety (Living Planet Index, LPI),
  • liczne porady i zalecenia.

To także doskonały materiał dla nauczycieli i nauczycielek, który pokazuje, jak rozmawiać z młodzieżą o obecnej kondycji dzikiej przyrody i potrzebie jej ochrony.
Zachęcamy również do pobrania krótkiej prezentacji, która pomoże edukatorom i edukatorkom, omówić z uczniami najważniejsze zagadnienia przedstawione w raporcie.

Więcej na temat Living Planet Report 2022 TUTAJ

 

Pliki do pobrania

Living Planet Report 2022
Przewodnik dla młodzieży

 

Living Planet Report 2022
Prezentacja dla nauczycieli z komentarzami

 

Living Planer Report 2022 Okładka pobierz

Living Planet Report 2022
Pełna wersja (PL)