Botanica wspiera finansowo WWF w działaniach na rzecz ochrony i odbudowy kluczowych siedlisk łąkowych na całym świecie. W Polsce Botanica by Air Wick przeznaczyła 500 tys. zł rocznie na projekt ochrony łąk kwietnych. Nasze działania potrwają 3 lata.

Wspólnie przywracamy kwitnący świat przyrody

KwiatekPrzyroda to fundament naszego życia. Bez niej nie będziemy w stanie przetrwać. Musimy naprawić szkody, które wyrządziliśmy planecie i odtworzyć naturalne ekosystemy, na których wszyscy polegamy. Współpraca pomiędzy WWF a Botanica by Air Wick przyczyni się do ochrony i odtworzenia setek hektarów łąk kwietnych, przywracając różnorodność biologiczną tych ekosystemów na całym świecie. 

W Polsce, wspólnie z Botanica, będziemy chronić wyjątkowe siedliska jakimi są łąki. Jednym ze sposobów, w jaki staramy się przywrócić kwitnący świat przyrody, jest zidentyfikowanie i zapewnienie ochrony dla najbogatszych i najbardziej zróżnicowanych siedlisk łąkowych w Polsce. Dzięki wsparciu Botanica będziemy w stanie pozyskać wyjątkowe tereny, ustanawiając nawet 150 ha obszarów chronionych prywatnie, po to by skutecznie chronić je na przyszłość.

Dowiedz się więcej o obszarach chronionych prywatnie: https://www.wwf.pl/obszary-chronione-prywatnie

Obszary chronione mają ogromne znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej

owadObszary chronione mają zasadnicze znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej oraz dla pełnienia usług ekosystemowych, takich jak oczyszczanie wód, oczyszczanie powietrza, ochrona gleb oraz ochrona siedlisk ludzkich przed klęskami żywiołowymi, takimi jak powodzie. 

KwiatekWiele obszarów chronionych jest też ważnych dla lokalnych społeczności - stanowią miejsce wypasu zwierząt, pozyskiwane są z nich pasze dla zwierząt a także rośliny lecznicze. Są to też  miejsca ważne dla odwiedzających, gdzie możemy oderwać się od codzienności, odetchnąć świeżym powietrzem, odpocząć od hałasu i zgiełku miast. Są to miejsca, które odprężają i przywracają nam dobre samopoczucie. Obszary chronione uosabiają ważne wartości kulturowe; niektóre z nich powstały i są utrzymywane dzięki stosowaniu zrównoważonych praktyk użytkowania gruntów. Są one ważne również dla badań i edukacji ekologicznej oraz znacząco przyczyniają się do rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej, przede wszystkim turystyki i rekreacji.

Stawiamy naturę na pierwszym miejscu

Botanica by Air WickPrzy tworzeniu swoich produktów Botanica by Air Wick na pierwszym miejscu stawia właśnie naturę, oferując tym samym przyjazną dla środowiska alternatywę. Razem z WWF, Botanica wprowadzi stworzony z naturalnych składników produkt do milionów domów na całym świecie, podnosząc świadomość kryzysu różnorodności biologicznej i zachęcając ludzi do podejmowania działań, które przyczynią się do odtworzenia przyrody z korzyścią dla nas wszystkich.

 

Edukujemy jak dbać i chronić przyrodę

Razem z Botanica by Air Wick będziemy dążyć do podnoszenia społecznej świadomości na temat tego, jak ważna jest przyroda i co każdy z nas może zrobić, żeby pomóc zwiększyć różnorodność biologiczną w swojej okolicy. Oprócz prowadzenia wspólnych działań na rzecz ochrony przyrody, będziemy wspólnie edukować o idei obszarów chronionych prywatnie i jak każdy z nas może stworzyć takie miejsca ochrony naturalnych ekosystemów.

Zobacz więcej na stronie: www.botanica.airwick.pl 

 

 

Polecamy