W ciągu ostatnich pięciu lat Parlament Europejski musiał stawić czoła kryzysom związanym z utratą bioróżnorodności i zmianą klimatu, które stanowią poważne zagrożenie dla naszego wspólnego dobrobytu i przyszłości. Mimo to, tylko część posłów i posłanek kadencji 2019-2024 podjęła zdecydowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Europy. Większość z nich odwlekała podjęcie ważnych decyzji i myślała w sposób prehistoryczny, opóźniając przyjęcie koniecznych rozwiązań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Za niespełna miesiąc odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zanim obywatele i obywatelki Unii Europejskiej zdecydują, na kogo oddadzą swój głos, mogą dokładnie przyjrzeć się działaniom podejmowanym przez ugrupowania, na które planują zagłosować w czerwcu lub też rozliczyć swoich przedstawicieli z obietnic wyborczych złożonych 5 lat temu. Aby umożliwić przegląd aktywności polityków i polityczek kadencji 2019-2024, przeanalizowaliśmy historię ich głosowania we współpracy z BirdLife Europe, Climate Action Network (CAN) Europe, European Environmental Bureau oraz Transport & Environment. Analizie zostały poddane głosowania nad tekstami końcowymi 30 aktów prawnych i 124 zmianami prawnymi dotyczącymi neutralności klimatycznej i sprawiedliwej społecznie transformacji, ochrony przyrody, gospodarki obiegu zamkniętego oraz osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń.

 

Kim są Obrońcy, Prokrastynatorzy i Myślący Prehistorycznie w Parlamencie Europejskim?

Decyzje podejmowane przez posłów i posłanki zostały zestawione z rekomendacjami pięciu europejskich organizacji ekologicznych. Za głos odpowiadający postulatom organizacji środowiskowych otrzymywali punkty. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wyniosła 100 (zobacz szczegółowy opis metodologii). W oparciu o wyniki utworzono tabelę punktacji (Scoreboard), w której wszystkim grupom w Parlamencie i partiom krajowym, obok wyniku punktowego, przypisano również jedną z trzech kategorii: Obrońców, Prokrastynatorów oraz Myślących Prehistorycznie.

Obrońcy zajmowali zdecydowane stanowiska w sprawach pilnych działań na rzecz przyrody i klimatu, których oczekują Europejczycy. Do takiej grupy należały ugrupowania, które uzyskały od 70 do 100 punktów. Prokrastynatorzy charakteryzowali się brakiem jednomyślności w głosowaniu oraz wyraźnym opóźnianiem i osłabianiem potencjału kluczowych dla ochrony środowiska głosowań. Partie te otrzymały od 40 do 69 punktów. Niestety, większość Parlamentu Europejskiego stanowią Prehistoryczni Myśliciele, którzy blokują przepisy dotyczące środowiska i klimatu. Ich reprezentanci zdobyli od zera do 39 punktów.

 

Najważniejsze wyniki zbiorcze poszczególnych grup w Parlamencie Europejskim

protectors

Obrońcy

  • Zieloni/Wolny Sojusz Europejski (Greens/European Free Alliance, EFA) - 92/100
  • Lewica (The Left) - 84/100
  • Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (Progressive Alliance of Socialists and Democrats, S&D) - 70/100

procrastinators

Prokrastynatorzy

  • Odnówmy Europę (Renew Europe) - 56/100

prehistoric thinkers

Myślący Prehistoricznie

  • Europejska Partia Ludowa (European People's Party, EPP) - 25/100
  • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (European Conservatives and Reformists, ECR) - 10/100
  • Tożsamość i Demokracja (Identity and Democracy) - 6/100

 

Jak głosowały polskie ugrupowania polityczne?

Najwyższy wynik w tej analizie (89/100) osiągnęła Polska 2050 Szymona Hołowni, która zasiada w Parlamencie od listopada 2021 roku i przynależy do europejskiego ugrupowania Odnówmy Europę (Renew Europe). Zaraz za nią uplasowały się Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy (81/100) oraz Nowa Lewica (75/100), które uzyskały wyniki wyższe niż średnia grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D), do której należą. Te trzy partie zostały zakwalifikowane jako Obrońcy. Niezadowalające wyniki, plasujące ugrupowania w kategorii Myślących Prehistorycznie, osiągnęło aż 5 polskich partii – w tym Platforma Obywatelska (26/100) oraz Prawo i Sprawiedliwość (11/100). Podobne wyniki osiągały pozostałe partie należące do grup Europejskiej Partii Ludowej (EPP) i Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR): Polskie Stronnictwo Ludowe (21/100), Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (10/100) i Suwerenna Polska (7/100).

Pełny podział każdej grupy, partii krajowych państw członkowskich i głosów znajduje się w poniższej tabeli punktacji.

 

Idź na wybory i #OddajGłosNaturze!

Wyniki analizy głosowań w latach 2019-2024 jednoznacznie wskazują na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz ochrony przyrody i klimatu w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Patrząc w przyszłość, potrzebujemy liderów, którzy dążą do zbudowania przystępnej cenowo, czystej i prawdziwie odnawialnej przyszłości energetycznej. To jedyny sposób na ochronę Europejczyków przed poważnymi skutkami zmiany klimatu i kryzysu bioróżnorodności – przekonuje Ester Asin, dyrektorka WWF European Policy Office.

Pamiętaj, Twój głos ma znaczenie! Posłowie i posłanki podejmują decyzje dotyczące Twojego życia: pracy, środowiska, świeżego powietrza. Oddając głos, masz możliwość kształtowania swojej przyszłości. Poznaj nasze postulaty, sprawdź stanowiska polskich ugrupowań politycznych i 9 czerwca 2024 roku #OddajGłosNaturze w wyborach europejskich!