GTC (Globe Trade Centre S.A.), jeden z wiodących deweloperów w Europie Środkowo-Wschodniej współpracuje z WWF na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.  

Logo GTCFirma GTC przekaże wsparcie filantropijne na program ochronnych niedźwiedzi brunatnych w Polsce oraz na działania na rzecz ochrony tygrysa azjatyckiego (w Malezji i w Mjanmie) by wesprzeć międzynarodową inicjatywę TX2 DoubleTigers, mającą na celu ochronę tygrysów i podwojenie liczby dziko żyjących tygrysów na świecie. 

Co łączy największego kota świata tygrysa z niedźwiedziem brunatnym, największym lądowym drapieżnikiem Europy żyjącym w Polsce? Oba drapieżniki wymagają wsparcia, jeśli chcemy, żeby mogły podziwiać je kolejne pokolenia. Populacja tygrysa z powodu działań człowieka zmniejszyła się na świecie 25-cio krotnie spadając w ciągu 120 lat o 95%. Z kolei niedźwiedź brunatny występował niegdyś prawie w całej Polsce. Obecnie obszar jego występowania ograniczony jest jedynie do niektórych terenów górskich. Ale i tam należy podejmować konkretne działania na rzecz utrzymania akceptacji dla jego ochrony.

Partnerstwo GTC i WWF  dąży do zwiększenia świadomości społecznej oraz biznesu o tym jak ważna w dzisiejszym świecie jest ochrona środowiska naturalnego. Ze wsparciem WWF, GTC będzie edukować swoich pracowników, a także inwestorów, partnerów biznesowych i lokalne społeczności na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zachęcać do wspólnych działań proekologicznych.   

Partnerstwo potrwa o końca 2022 roku.