Trzy dni wypełnione dyskusjami na najbardziej aktualne tematy, którymi żyją Polska, Europa i świat. Od wojny w Ukrainie i jej globalnych skutków po kwestie bezpieczeństwa energetycznego, od digitalizacji i cyfrowej rewolucji, aż po zieloną transformację gospodarki. Uznane autorytety, decyzyjni politycy, menedżerowie dużych firm, przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy, młodzi aktywiści, ludzie mediów. XV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress), w tym roku zaplanowano na 24-26 kwietnia. Fundacja WWF Polska jest partnerem instytucjonalnym tego wydarzenia.

XV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarczei społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy przez lata wyrobił sobie renomę wydarzenia, którego organizatorzy trzymają rękę na pulsie najistotniejszych wyzwań dla współczesnych gospodarek i społeczeństw. Głównymi nurtami tegorocznej odsłony wydarzenia będą: geopolityka, gospodarka oraz bezpieczeństwo; sytacja w Ukrainie w kontekście jej wsparcia i odbudowy; zielona gospodarka, transformacja sektora energii; a także technologie, innowacje i digitalizacja. Wyróżnione obszary zainspirują ponad 160 debat, którym będą towarzyszyły gale, finały konkursów i bankiety.

W kierunku zielonej gospodarki

Kongres wiele miejsca poświęci dostosowaniu gospodarki do wyzwań klimatycznych. Podczas dyskusji przeanalizowane zostaną możliwe ścieżki rozwoju nieobciążające środowiska, czy temat współpracy międzynarodowej na rzecz klimatu, a także upowszechnienia technologii bezemisyjnych w przemyśle i transporcie. Szeroko omówione będą: zielone finansowanie, ESG jako nowy paradygmat dzialalności gospodarczej czy zaangażowanie odpowiedzialnego biznesu i środków publicznych w walkę z katastrofą klimatyczną. 

Jak współpracować na rzecz klimatu wobec zróżnicowanych aspiracji państw Europy i świata? Jak biznes może pomóc naturze? Czy gospodarka cyrkularna ma szansę stać się tą dominującą? Jaka jest rola zrównoważonych łańcuchów dostaw, zielonego handlu czy zrównoważonych systemów żywnościowych? Jak gospodarować odpadami w duchu eko? Przed uczestnikami tegorocznego Kongresu ciekawa i mocno zaangażowana prośrodowiskowo dyskusja. 

Transformacja sektora energii

Stabilny, bezpieczny, zrównoważony – jaki powinien być miks energii teraz i z myślą o przyszłości? O tym również dyskutować będą uczestnicy Kongresu, który przy okazji poznają dokonania, wyzwania i prognozy dotyczące podnoszenia stopnia niezależności europejskich gospodarek poprzez dostęp do własnych źródeł energii, w perspektywie zablokowania dostaw gazu z Rosji. Poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa energetycznego, a także temat gospodarki wodorowej i warunków jej rozwoju. Paneliści Kongresu pochylą się nad perspektywami rozwoju energetyki jądrowej i przeobrażeń zachodzących w tej branży. W Katowicach szeroko dyskutowana będzie rola węgla wobec kryzysu energetycznego, wykorzystywania tzw. surowców krytycznych czy potencjału takich rozwiązań jak m.in.: fotowoltaika, biogaz oraz energetyka wiatrowa. 

Fundacja WWF Polska będzie gospodarzem panelu pt. „Zielona transformacja ‒ nowa konkurencyjność“, który odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. o godzinie 11.30. Będziemy dyskutować o tym jak firmy mogą pomóc przyrodzie i o tym co tu i teraz może zrobić biznes, by powstrzymać utratę różnorodności biologicznej. Chcemy opowiedzieć o obszarach chronionych jako znakomitej możliwości zaangażowania w ograniczania emisyjności. Poruszymy również kwestię greenwashingu i realnego offsetu w działalności biznesowej.  


Dodatkowo eksperci z WWF będą obecni podczas paneli:
„Dobrowolny offset emisji” - 25 kwietnia 2023 r. o godz. 15.00 oraz
„Zasoby wodne” - 26 kwietnia 2023 r. o godz. 11.30.

Zapraszamy!

Więcej informacji:

Europejski Kongres Gospodarczywww.eecpoland.eu
Rejestracjahttps://www.eecpoland.eu/2023/pl/rejestracja,1627/