280 tyle jest w Polsce
wysypisk śmieci

Pod koniec 2017 roku w Polsce funkcjonowało 301 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zamknięto 21.

Wysypiska śmieci zajmują duże powierzchnie oraz stanowią wysokie ryzyko zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza.
Im więcej zamkniętych wysypisk tym lepiej.
Ekoporady
Kupuj produkty bez
opakowań, albo do
własnych pojemników,
żeby nie wytwarzać
zbędnych odpadów
Domagaj się wprowadzenia
kaucji na opakowania -
dodatkowa opłata
spowoduje zwiększenie
poziomu recyklingu
Załóż kompostownik,
który pomaga w odzysku
surowca z odpadów
organicznych

Co Ty możesz zrobić?

Wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu tych terenów.

Chcę pomóc!