Państwowa Rada Ochrony Przyrody to najważniejszy organ opiniodawczo-doradczy w sprawach ochrony przyrody w Polsce. Rozpatruje ona problemy, przedstawia opinie, oceny i stanowiska w sprawach ochrony przyrody. W skład Rady wchodzą zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Nowy skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody 20 marca 2024 powołała Ministra Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska, a wśród jej przedstawicieli i przedstawicielek znajduje się nasza ekspertka, hydrobiolożka, dr Alicja Pawelec. Jesteśmy z tego dumni i ogromnie się cieszymy!

państwowa rada ochrony przyrody 2024

państwowa rada ochrony przyrody 2024

Dr Alicja Pawelec w naszej Fundacji kieruje Zespołem Ochrony Wód, gdzie zajmuje się między innymi wpływem przekształceń rzek na środowisko i populacje ryb oraz wpływem gatunków inwazyjnych ryb na rodzime ekosystemy i gatunki. Sprawuje także nadzór nad naszym programem reintrodukcji jesiotrów ostronosych i jest też zaangażowana w grupy ds. reintrodukcji i ochrony jesiotrów IUCN i HELCOM.

Jesteśmy pewni, że wiedza i doświadczenie naszej ekspertki, dr. Alicji Pawelec, pomogą podejmować decyzje odpowiednie dla ochrony przyrody w Polsce!