Już 75% polskich konsumentów twierdzi, że zrównoważony rozwój jest dla nich istotnym aspektem, którym kierują się w codziennym życiu, także przy podejmowaniu decyzji zakupowych – wynika z badania przeprowadzonego przez warszawskie biuro BCG i „Vogue Polska”. Okazuje się jednak, że podobne deklaracje niekoniecznie idą w parze z działaniami. Choć aż dwie trzecie ankietowanych wyraża gotowość zapłacenia więcej za bardziej przyjazne środowisku produkty, to 20-procentowy wzrost ceny takich wyrobów skutkuje spadkiem popytu nawet o 62%.  


Kluczowe dane*: 

 • 5% globalnej emisji gazów cieplarnianych jest generowanych przez branżę modową 
 • 75% konsumentów postrzega zrównoważony rozwój jako istotny czynnik zakupowy 
 • 25% konsumentów obojętnie bądź sceptycznie nastawiona jest do mody zrównoważonej 
 • 61% deklaruje, że ogranicza jednorazowe opakowania 
 • 59% twierdzi, że wspiera marki włączające się w walkę o poprawę klimatu 
 • 40% deklaruje, iż kupuje odzież i akcesoria ze zrównoważonej produkcji 
 • 38% deklaruje wzrost zakupów odzieży z drugiej ręki 
 • 66% deklaruje możliwość zapłacenia więcej za etyczną modę 
 • Do 26% twierdzi, że nie kupiłoby ekologicznych alternatyw,  mimo takiej samej ceny co produkt oryginalny 
 • 20% wzrost ceny ekologicznych produktów oznacza aż 62% spadek chęci ich zakupu 
 • 20-30% twierdzi, że nie rozumie na czym polega zrównoważony rozwój 

 

Cała nadzieja w konsumentach 

konsumenciWiodącym czynnikiem, który skłania branżę do wzięcia większej odpowiedzialności za wywierany przez siebie wpływ na środowisko, są konsumenci. Dlatego też autorzy raportu to właśnie ich zdecydowali się postawić w centrum uwagi swojego najnowszego raportu pt. „Consumers’ Adaptation to Sustainability in Fashion”. Będzie to pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych na świecie publikacja poruszająca tematykę wrażliwości cenowej konsumentów w przemyśle modowym w kontekście zrównoważonego rozwoju. 

Jak wskazuje przeprowadzone na jej użytek badanie, aż 75% polskich konsumentów uważa zrównoważony rozwój za istotną wartość. Znajduje to odzwierciedlenie w ich codziennych nawykach. 61% respondentów deklaruje, że ograniczyło zużycie plastiku poprzez rzadsze korzystanie z jednorazowych opakowań. Kolejno 43% i 31% zadeklarowało też większą otwartość na alternatywne środki transportu i zmniejszenie spożycia mięsa.  
raport
Jednocześnie wciąż pozostaje niemała, bo szacowana na około jedną czwartą wszystkich konsumentów, grupa osób obojętnie bądź sceptycznie nastawionych względem idei zrównoważonego rozwoju. Spośród tych, którzy nie kupują i nie planują zacząć kupować bardziej przyjaznych środowisku wyrobów, aż 69% nie uważa ekologiczności produktu za ważny czynnik zakupowy, podczas gdy 42% twierdzi, że nie rozumie na czym ta ekologiczność polega. Inni narzekają na ograniczony wybór zielonych alternatyw (21%) oraz ich zbyt wysoką cenę (20%).  
 

Świadoma moda – szanse i wyzwania 

modaPolacy coraz przychylniej odnoszą się do idei dłuższego użytkowania poszczególnych elementów garderoby bądź dawania im nowego życia. Aż 40% ankietowanych przyznało się do kupowania tzw. etycznej odzieży. 38% pytanych postanowiło też po zakończeniu pandemii częściej zaopatrywać się w secondhandach.    

Jak wynika z przeprowadzonej przez BCG analizy wrażliwości cenowej, około dwóch trzecich naszych rodaków wyraża także gotowość zapłacenia więcej za bardziej przyjazne środowisku ubrania. Dla większości z nich 20-procentowy wzrost ceny okazał się jednak zbyt znaczący, skutkował bowiem spadkiem popytu o nawet 62%. Podobne tendencje wykazano tak wśród kupujących online, jak i klientów sklepów stacjonarnych.   
raport2
Zdaniem autorów za jeden z najbardziej niepokojących wniosków z raportu należy uznać fakt, że do 26% konsumentów nie rozważyłoby zakupu ekologicznej alternatywy nawet wówczas, gdyby kosztowała ona tyle, co oryginalny produkt. Taką deklarację przypisuje się głównie obawom o jakość zielonych wyrobów.   

Martwić może również wysoki odsetek konsumentów, którzy nie rozumieją, na czym polega zrównoważony rozwój w branży modowej. Oscyluje on pomiędzy 20 a 30%, co sygnalizuje wyraźną potrzebę zintensyfikowania podejmowanych już przez marki działań edukacyjnych.   
 

Edukacja jako klucz do zmiany 

studentPolski konsument, choć coraz bardziej świadom, że dokonywane przez niego wybory zakupowe wpływają na stan naszej planety, wciąż nie jest pewien, jakie produkty spełniają standardy zrównoważonego rozwoju. Dlatego też BCG i Vogue Polska zgodnie podkreślają, że edukacja konsumencka i podnoszenie świadomości ekologicznej powinny stanowić podstawę strategii biznesowych działających w branży modowej biznesów.  

Autorzy raportu rekomendują firmom, co powinny zrobić, aby zachęcić konsumentów do bardziej świadomych zakupów. m.in. poszerzenie oferty przyjaznych środowisku produktów, walkę z błędnym przekonaniem klientów o ich niższej jakości poprzez skuteczniejszą i bardziej precyzyjną komunikację z odbiorcą czy eksperymentowanie z nowymi modelami biznesowymi, takimi jak odsprzedaż (resale) czy wypożyczanie (renting) ubrań. Jednocześnie przypominają, że przekucie deklaratywnego przywiązania konsumentów do zrównoważonego rozwoju na realne działania jest dziś tylko jednym z wyzwań marek, które powinny zacząć od transformacji swoich łańcuchów dostaw. 
raport3
Treść publikacji została dodatkowo wzbogacona komentarzami ekspertów z takich firm i organizacji jak CCC, LPP, Allegro, WWF Polska, Farfetch, Mandel, TENCEL, Pandora i Lenzing. Ich przedstawiciele dzielą się w nich swoim doświadczeniem we wdrażaniu zielonych strategii. 

 


 


*Raport „Consumers’ Adaptation to Sustainability in Fashion” BCG i „Vogue Polska”