05 lutego 2019

 

Kolejny rok za nami! Dzięki Twojemu wsparciu mogliśmy działać na rzecz przyrody i dla nas, ludzi. Działaliśmy w kraju i za granicą. Pracowaliśmy w terenie i w biurze - wysyłając dziesiątki pism, interweniując, przygotowując raporty, uświadamiając, zmieniając nawyki swoje i innych. Człowiek jest częścią natury - niszcząc swoje środowisko, uderza sam w siebie, zaś dbając o nie, dba o siebie i przyszłe pokolenia. Zobacz, na co miałaś/miałeś wpływ. Zapraszamy do zapoznania się z częścią zeszłorocznych projektów w Polsce i poza granicami kraju, z których jesteśmy szczególnie dumni! Bez Ciebie, nie udałoby nam się tego osiągnąć! Dziękujemy!

9
 

W obronie klimatu
Fundacja jest zaangażowana w proces tworzenia polityki klimatycznej, dzięki której powstają narzędzia do walki ze zmianą klimatu. Wzięliśmy udział w Szczycie Klimatycznym (COP24), który w 2018 r. odbył się w Katowicach. Obserwowaliśmy tam proces negocjacyjny i byliśmy obecni na obradach. W ramach akcji ,,Jesteś zagrożonym gatunkiem” pokazaliśmy Polkom i Polakom, że podgrzewając planetę zagroziliśmy samym sobie. Podczas Szczytu Klimatycznego stworzyliśmy petycję o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych. W ciągu dwóch tygodni trwania Szczytu podpisało ją ponad 10 tysięcy Polaków. Ponadto, domagamy się odejścia od spalania paliw kopalnych, w tym stopniowego odejścia od węgla w energetyce w Polsce i przestawienia naszej gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Wzięliśmy też udział w konsultacjach społecznych rozporządzenia dot. norm jakości paliw stałych (węgla), polityki energetycznej i polityki ekologicznej Polski.
 

 

 

 

 

 

Sprawiedliwa transformacja Śląska
Polski Prezydent, Andrzej Duda, mówiący, że spalanie węgla nie jest sprzeczne z ochroną klimatu, a surowca w Polsce mamy na 200 lat, stał się przedmiotem krytyki zarówno w kraju, jak i zagranicą. Stwierdzenia te pokazały jednak jak dużo mamy do zrobienia w temacie edukacji. Spalanie węgla i innych paliw kopalnych to główny czynnik zmiany klimatu, a węgla w Polsce do wydobycia mamy na maksymalnie 30 lat. Śląsk jest regionem, w którym transformacja energetyczna już się zaczęła. W efekcie w Katowicach i innych miastach regionu kwitną inne branże przemysłu i usług! WWF Polska wraz z WWF z Bułgarii, Niemiec i Grecji wzięło udział w programie dotyczącym Sprawiedliwej Transformacji. Program ma na celu wymianę doświadczeń i przygotowanie górniczych regionów do nadchodzących zmian, czyli odejścia od paliw kopalnych. Nasz raport dotyczący Sprawiedliwej Transformacji Śląska ,,Od restrukturyzacji do trwałego rozwoju. Przypadek Górnego Śląska”,  trafił do polityków, mediów i stał się podstawą dyskusji o tym, jak przestawiając kraj na nowoczesną energetykę, zadbać o pracowników sektora wydobywczego i te regiony. O tym, jak długim, skomplikowanym i trudnym procesem jest Sprawiedliwa Transformacja, mówimy w filmie "My som stond”. 
 

 

Puszcza Białowieska
W 2018 odnieśliśmy wielkie zwycięstwo w Puszczy Białowieskiej. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym stwierdził, że zwiększona wycinka w Puszczy narusza unijne prawo. Zwieńczyło to naszą trzyletnią walkę, w której razem z koalicją organizacji pozarządowych, staraliśmy się powstrzymać zwiększony wyrąb w Puszczy. Wycinka została wstrzymana, ale to nie koniec naszej pracy.  Z naszych informacji wynika, że Lasy Państwowe szykują kolejne zwiększenie wycinki w Puszczy. Jedynym trwałym rozwiązaniem, które zapewni długofalową ochronę tego unikalnego lasu to objęcie całej Puszczy parkiem narodowym.
puszcza
 

Sóweczka – mały wielki mieszkaniec Puszczy
W tym roku w jej gospodarczej części, na obszarze około 6800 ha, poszukiwaliśmy gniazd sóweczki. W rezultacie naszych prac powstał raport z rekomendacjami dla ochrony sóweczki  i wniosek o utworzenie 18 całorocznych stref ochrony ścisłej dla tego gatunku.

 

Puszcza Karpacka – nasz niedoceniany skarb  
Naszą największą kampanię społeczną Godzinę dla Ziemi WWF, poświęciliśmy w roku 2018 Puszczy Karpackiej. Petycję o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego podpisało 140 000 Polaków. Problem ochrony najlepiej zachowanych fragmentów Puszczy Karpackiej, w tym utworzenie Planowanego Turnickiego Parku Narodowego, mocno przebił się do opinii publicznej. Obecnie, dzięki nagłośnieniu przez nas tematu, Puszcza Karpacka wymieniania jest wraz z Puszczą Białowieską, jako dwa najcenniejsze kompleksy leśne w Polsce. I na to właśnie zasługuje!
5
 

Co u wilka?
Ten rodzinny, społeczny, inteligentny, ale i pożyteczny gatunek już raz prawie zniknął z polskich lasów. Tępiliśmy go tak sukcesywnie, że zaledwie nieliczne osobniki zdołały przetrwać w Polsce wschodniej. Obecnie wilki wróciły i mamy ich w Polsce około 2 000. Teraz musimy się nauczyć z nimi żyć. Bezpieczeństwo wilków zależy w dużej mierze od świadomości społeczeństwa. Każdego roku wilki są przez ludzi zabijane -  kłusowane, giną we wnykach, pod kołami samochodów. Wilk nie zagraża nam, ale człowiek wilkowi tak. Właśnie dlatego przygotowaliśmy serię materiałów komunikacyjnych i edukacyjnych odnośnie wilka ,,Fakty i mity o wilku" oraz filmy na Facebook'u z serii #ChronmyWilka, które pomagają kształtować społeczny wizerunek wilka oparty na aktualnych badaniach naukowych i opiniach eksperckich. W projekcie LIFE EUROLARGECARNIVORES wraz z hodowcami zwierząt gospodarskich, leśnikami, myśliwymi, naukowcami, dziennikarzami oraz przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej uczymy się jak zapobiegać konfliktom na linii człowiek-wilk, a zaistniałe konflikty rozwiązywać za pomocą dostępnych najlepszych praktyk i wymiany doświadczeń. We współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska rozdaliśmy też 13 pastuchów elektrycznych do ochrony zwierząt gospodarskich w województwach podkarpackim, małopolskim oraz dolnośląskim, a także na Ukrainie.
 

 

 

Chronimy dom dużych drapieżników i pomagamy rolnikom    
By przywrócić drapieżniki przyrodzie, musimy wiedzieć, jakie są ich potrzeby. Przeprowadziliśmy więc analizy i badania naukowe dotyczące rysi, niedźwiedzi i wilków. Każdy z chronionych przez nas gatunków wymaga innych aktywności. Finansujemy m.in. opracowania naukowe, dzięki którym będzie można efektywnie oceniać liczebność wilków. Dzięki zastosowaniu analiz genetycznych będzie możliwe oszacowanie niedźwiedzi w Karpatach wschodnich. Rozwiązujemy konflikty powstające na linii duże drapieżniki - człowiek. W minionym roku przekazaliśmy 40 zestawów pastuchów elektrycznych, w tym 27 do ochrony pasiek przed niedźwiedziami i 13 do zabezpieczania zwierząt hodowlanych przed atakami wilków. Po 5 latach od ustawienia 50 specjalnych “niedźwiedzio-odpornych” kontenerów na śmieci w polskiej części Karpat sprawdziliśmy ich funkcjonalność i użyteczność. Zdecydowana większość z nich nadal spełnia swoją funkcję. Kontenery skutecznie strzegą swojej zawartości przed ,,wścibskimi zwierzętami” i ograniczają możliwość spotkania człowieka z niedźwiedziem. Przeprowadzone przez nas ankiety potwierdziły zapotrzebowanie na tego typu zabezpieczenia. Edukujemy szeroką opinię publiczną, jak powinniśmy się zachowywać, aby ograniczać konsekwencje tego, że ludzie, żyją coraz bliżej zwierząt.
 

 

Chronimy rysie
Spotkać go w lesie to wielki przywilej. Jest dyskretny, ostrożny, jego domem są naturalne lasy. Ryś, ten największy europejski kot, między innymi dzięki działaniom WWF Polska, rysie wracają  do niektórych kompleksów leśnych w Polsce północno-wschodniej. Po tym jak w 1989 roku w Puszczy Piskiej została zastrzelona ostatnia grupa rodzinna (samica z dwójką młodych) i lokalna populacja rysi zniknęła całkowicie, od XXI rozpoczął się mozolny, trudny i obarczony wieloma ryzykami proces przywracania populacji przyrodzie. Obecnie WWF Polska wspiera odtwarzanie lokalnych  populacji rysi w 2 obszarach: na Mazurach (w Puszczy Piskiej) oraz w Zachodniopomorskiem. W minionym roku urodziły się 2 rysie, które zostały wypuszczone w Puszczy Piskiej. Samica rysia która urodziła się w 2017 r. została wyposażona w obrożę telemetryczną, dzięki której śledzimy proces usamodzielniania się zwierzęcia - wędrówki, zajmowanie terytorium oraz samodzielne polowania. Od stycznia do kwietnia 2018 prowadziliśmy monitoring rysi w Puszczy Piskiej. Dzięki tropieniom zimowym,  zastosowaniu fotopułapek oraz analizom genetycznym próbek zebranych w terenie udało się stwierdzić obecność 10 rysi w regionie reintrodukcji w Puszczy Piskiej. Dzięki naszemu wsparciu została również odremontowana reintrodukcyjno-pokazowa woliera dla rysi. Od 2018 r. wspieramy również program reintrodukcji rysi na Pomorzu Zachodnim. Zostały już wybudowane zagrody dla ponad 10 rysi, w których już teraz przebywa 9 osobników, w tym 5 samce i 4 samice. W najbliższym sezonie rysie będę kojarzone i spodziewane jest pierwsze potomstwo. Zaplanowana  jest również budowa kolejnych zagród i sprowadzenie nowych zwierząt do prowadzonego programu reintrodukcji. Obecnie populacja bałtycka rysia liczy około 40-stu kotów i jest bardziej zagrożona niż populacja z południa Polski, zwana populacją karpacką, która liczy około stu osobników. Bez naszej pomocy i bez walki z kłusownictwem i innymi zagrożeniami rysie mogą nie przetrwać.
ryś


Rzeki to życie
Choć wyłożenie  koryta rzeki drucianymi koszami wypełnionymi kamieniami może wydawać się praktycznym rozwiązaniem, dla przyrody jest katastrofą. Prostując, umacniając brzegi rzek kamieniami, tamując, odmulając je, niszczymy cały delikatny i niezwykle cenny ekosystem. Jego  odtworzenie jest bardzo kosztowne, a czasami niemożliwe. W  naszym kraju znajduje się 150 tys. km rzek. Z tego zaledwie 20-25 proc. to rzeki pozostawione w stanie naturalnym, gdzie człowiek nie dokonał jeszcze dużych ingerencji. Fundacja WWF Polska w roku 2018 prowadziła działania na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu tzw. prac utrzymaniowych na przyrodę rzek. Prowadziliśmy monitoring rzek, zbieraliśmy dane, sprawdzaliśmy przetargi i pisaliśmy raporty. We współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej wydaliśmy podręcznik ,,Dobre praktyki utrzymania rzek”. Ta wiedza jest cenna dla nas wszystkich.

 

 

Strażnicy Rzek WWF
To nie wszystko. Chcemy, aby w ratowanie rzek angażowali się obywatele i dajemy im narzędzia, by mogli to robić. We współpracy z partnerami projektu tj. UPM Raflatac i GEBERIT, wystartowaliśmy z programem Strażnicy Rzek WWF, który angażuje społeczność w ochronę małych i średnich rzek przed pracami regulacyjnymi.  Zbudowaliśmy portal z pierwszą w Polsce interaktywną mapą rzek, udało nam się skutecznie zawalczyć o górskie rzeki Białkę i Kamienicę. Dzięki naszej pracy urzędy zaczęły lepiej i dokładniej gromadzić dokumentację środowiskową do przetargów. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom coraz więcej ludzi rozumie problematykę rzek i poznaje sposoby jak o nie skutecznie walczyć.  Mamy już prawie 250 Strażników Rzek WWF! Czyste, pełne życia rzeki to sprawa nas wszystkich.

 

Na ratunek tygrysom
Czy mieszkając w Skierniewicach, Szczecinie czy Krakowie masz wpływ na populację tygrysa? Tak. Mimo że w ostatnich latach na niektórych obszarach udało się zahamować proces wybijania tych największych na świecie kotów, czego przykładem jest Nepal, nadal jest to gatunek na krawędzi wymarcia. W dzikiej ostoi, kompleksie pierwotnych lasów tropikalnych Belum-Temengor w Malezji, żyje podgatunek tygrysa malajskiego, którego ochronę wspierają darczyńcy WWF Polska. Finansowane przez nas patrole antykłusownicze, które czuwają nad bezpieczeństwem tygrysów i innych zwierząt, przemierzyły 24 176 km, w tym 3 359 km pieszo (resztę łodzią, samochodem bądź motocyklem) i usunęły 451 sideł, w tym 134 aktywne. Razem uratowaliśmy wiele zwierząt!

Nepal

 

Duch gór
Kurczenie się obszarów do życia, kłusownictwo, konflikt z ludźmi, wreszcie zmiany klimatyczne to tylko niektóre zagrożenia dla pantery śnieżnej. W ich efekcie w ciągu ostatnich 16 lat populacja pantery zmniejszyła się o 20%, a gatunek ten jest narażony na wyginięcie. W 2018 roku Fundacja WWF Polska kontynuowała działania na rzecz wsparcia ochrony irbisa śnieżnego w górach Ałtaju Mongolskiego, w rejonie masywu górskiego Bumbatkhairkhan. Instalowaliśmy fotopułapki, które zrobiły 125 zdjęć i filmów dzikich zwierząt, z których 59 przedstawiało irbisy. Pomagali nam uczniowie z lokalnych eko-klubów. W obchodach Międzynarodowego Dnia Pantery Śnieżnej aktywnie wzięło udział 450 uczniów i nauczycieli z Mongolii i Rosji. By łagodzić konflikt człowiek-irbis, rozdaliśmy i zainstalowaliśmy ogrodzenia, mające zapobiegać atakom irbisów na stada hodowlane.
 

 

 

 

Trudny rok dla fok
W ubiegłym roku na polskim wybrzeżu znaleziono przeszło 230 martwych fok, aż osiemnaście z nich nosiło ślady prawdopodobnej ingerencji człowieka. W czterech przypadkach sekcje zwłok wykonane na zlecenie prokuratury, potwierdziły, że foki zginęły z ręki człowieka. Jak działaliśmy? Uruchomiliśmy petycję internetową, mającą na celu zwrócenie uwagi decydentów na konieczność lepszej ochrony fok w polskiej części Morza Bałtyckiego. Wśród postulatów były m.in.: znalezienie i ukaranie sprawców zabójstw, wdrożenie alternatywnych narzędzi połowowych, by foki nie ginęły w sieciach, zmniejszanie konfliktu na linii foki – rybołówstwo, przyjęcie i wdrożenie Programu ochrony foki szarej oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Pod petycją podpisało się do tej pory ponad 47 000 osób. Co to dało? Jeden z postulatów został częściowo zrealizowany: rybacy za wyrządzone przez foki szkody w połowach, mogą otrzymywać  rekompensaty finansowe. Z kolei Sąd Rejonowy w Gryficach przychylił się do zażalenia WWF Polska na decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie 5 martwych fok znalezionych na plażach gminy Rewal z obrażeniami wskazującymi na celowe działanie człowieka (rozcięte powłoki brzuszne, oskalpowana głowa i inne).
inter


 

Usłyszane przez morświna…
Morświn, jedyny bałtycki waleń, to kolejny gatunek, który ludzie tępili tak planowo, że prawie na zawsze zniknął z przyrody. Wraz ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu zakupiliśmy 300 odstraszaczy akustycznych (pingerów), które rybacy mogą instalować na sieciach do połowu ryb. To dzięki tym urządzeniom morświny są ostrzegane o tym, że w wodzie znajdują się niebezpieczne dla nich sieci (wykonane z cienkiej przędzy współczesne sieci nie są widoczne/słyszalne dla morświnów posługujących się zmysłem echolokacji). Dzięki pingerom morświny unikają przypadkowego wpadnięcia w nie, zaplątania i uduszenia. Pingery są dostępne dla rybaków za darmo. Obecnie tych inteligentnych i skrytych morskich ssaków pozostało w Bałtyku nie więcej niż 500 osobników. Śmierć każdego z nich to wielka strata dla przyrody.

 

Nie chcemy morza bez ryb
Łowimy tak dużo, że za 40 lat na naszych talerzach może zabraknąć ryb. Obecnie już ponad 90% zbadanych stad ryb na świecie jest przełowionych lub poławianych na najwyższym możliwym poziomie. To dlatego w 2018 r. został zainaugurowany projekt Fish Forward - Odpowiedzialna konsumpcja ryb i owoców morza dla dobra ludzi, oceanów i klimatu. Jest on realizowany przez 17-stu partnerów w 17-stu krajach i współfinansowany przez Unię Europejską. Celem projektu jest doprowadzenie do zmiany zachowań konsumentów i firm w Europie. Edukujemy i budujemy świadomość tego, jak nasze konsumenckie wybory wpływają na ludzi, klimat i środowisko. Mamy dla Was praktyczny przewodnik - „Jaka ryba na obiad”(znajdziesz go tu: ryby.wwf.pl). Tłumaczymy w nim, które ryby spożywać, aby nasz wybór nie wpływał negatywnie na środowisko, różnorodność biologiczną mórz i oceanów oraz ludzi mieszkających w krajach globalnego południa. Zabieraj go na każde zakupy!    

za 40 lat

Nasza praca na rzecz zrównoważonego rybołówstwa to również działania rzecznicze. Jednym z nich jest członkostwo i aktywne uczestnictwo w spotkaniach Bałtyckiego Komitetu Doradczego (Baltic Sea Advisory Council), po to, by wypracować rekomendacje z zakresu zarządzania rybołówstwem. Chodzi o odtworzenie stad ryb Morza Bałtyckiego i ochronę ekosystemów morskich przed destrukcyjnym wpływem połowów na środowisko. Bałtycki Komitet Doradczy jest międzynarodową instytucją doradczą dla państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej, zrzeszającą strony zainteresowane rybołówstwem. 

 

Sieci widma niosą śmierć
Zagubione lub porzucone sieci rybackie zawieszone w toni wodnej stanowią śmiertelną pułapkę dla zwierząt morskich - ryb, ptaków, fok i morświnów, a zawieszone na wrakach mogą zagrażać także eksplorującym je nurkom. Rozkładając się, uwalniają mikrocząstki plastiku, które zanieczyszczają morze. W efekcie mikrocząrki te trafiają na nasze stoły - bo najpierw ,,jedzą'' je ryby. Program Marelitt Baltic powstał po to, by rozwiązać ten problem systemowo. Testy sonarowe oraz testy znakowania sieci rybackich, szukanie i wyławianie sieci z rybakami, współpraca z nurkami przy oczyszczaniu wraków oraz opracowanie animacji wyjaśniającej problem zagubionych sieci widmo spotkania edukacyjne, to działania, które zostały podjęte w minionym roku. Tylko w zeszłym roku w polskiej strefie Bałtyku udało się odnaleźć i wyłowić prawie 7,5 ton sieci widm. To początek drogi, nadal w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego może zalegać jeszcze ich ok. 800 ton... Musimy je wyłowić i nie dorzucać kolejnych!
 

7

 

Błękitni na posterunku!
Dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF cały rok okazał się niezwykle pracowity. Zaczął się od udzielenia pierwszej pomocy 26 foczym szczeniętom. Później brali udział w licznych interwencjach do martwych fok,  pilnowali też  bezpieczeństwa tzw. Celebrytki - rzadkiej w Bałtyku foki pospolitej, która regularnie pojawiała się na plażach wzdłuż całego wybrzeża. Łącznie liczba obserwacji żywych fok poczynionych przez Błękitny Patrol wyniosła min. 133, a martwych - 174. Zabezpieczamy miejsca ich pobytu, organizujemy pomoc weterynaryjną, ograniczamy presję ciekawskich ludzi. ,,Błękitni" pomagali też ptakom. W przypadku sieweczki obrożnej, która gniazduje bezpośrednio na plaży, krytycznym okresem w jej życiu jest czas wysiadywania jaj i tuż po wykluciu się piskląt. W 2018 roku, w ramach wspólnych działań z GBPW KULING, znalezionych zostało 55 lęgów tego gatunku, a 28 z nich zabezpieczono specjalnymi koszami, które chronią lęgi przed drapieżnikami i przypadkowym zniszczeniem. Z gniazd wyleciało aż 54-62 młodych ptaków. Życzymy im bezpiecznych lotów! Pomoc zwierzętom, to historie którymi chętnie się dzielimy. ,,Błękitni" przeprowadzili ponad 80 akcji edukacyjnych. W szkołach, na obozach harcerskich, podczas kolonii, ale i podczas festynów,  imprez plenerowych i w czasie patrolowania plaż. Ponadto Błękitny Patrol kilkakrotnie organizował akcje sprzątania plaż, w które angażował lokalną społeczność. ,,Błękitni" to ludzie o wielkim sercu, którzy żadnej pracy się nie boją. Po sztormach spotkasz ich sprzątających bałtyckie plaże.
1

 

 

Eutrofizacja
W ramach działań na rzecz ograniczenia eutrofizacji (nadmiernego przeżyźnienia wód) WWF organizuje konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Już drugi raz w historii konkursu zwycięzcą międzynarodowego etapu został Polak – p. Krzysztof Kowalski. Dzięki wdrożeniu w swoim gospodarstwie wielu praktyk przyjaznych środowisku morskiemu oraz dzięki holistycznemu podejściu do zrównoważonego rolnictwa, p. Krzysztof został wyróżniony spośród rolników z pozostałych 10 krajów leżących w zlewisku Bałtyku. Dzięki stosowaniu praktyk przyjaznych środowisku wszyscy mamy szanse na udane wakacje - ograniczenie spływu substancji biogennych do wód przełoży się w przyszłości na zmniejszenie ilości zakwitów sinic, które często stanowią przyczynę zamykania kąpielisk w sezonie letnim. Fundacja WWF Polska pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowała cykl warsztatów poświęconych rolnictwu przyjaznemu środowisku Morza Bałtyckiego. Podczas spotkań udało się przeszkolić ponad 160 doradców rolniczych, którzy przekazali wiedzę na temat ochrony Bałtyku rolnikom ze swoich okręgów.

 

Rozwój tak, ale zrównoważony
Nie możemy już w takim tempie konsumować, produkować i wyrzucać. Ziemia tego nie wytrzyma. Już ludzkość żyje na ekologiczny kredyt, kończą się zasoby naturalne, a oceany zamieniliśmy w wielkie wysypiska śmieci. Odpowiedzią jest gospodarka obiegu zamkniętego. To system w którym odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych. Jak to zrobić? To zmiana trudna i zakrojona na wiele lat. W minionym roku zorganizowaliśmy warsztaty dla polskich gmin, które przybliżały im ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Spotkania odbyły się w Myszkowie, Legionowie i Zamościu. Zorganizowaliśmy też największą dotychczas polską konferencję naukową na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Powołaliśmy do życia koalicję organizacji pozarządowych zajmujących się gospodarką odpadową i zainicjowaliśmy ambitny projekt stworzenia pierwszej polskiej gminy bezodpadowej. Wykonaliśmy też badanie, które wskazało jakie masowo kupowane produkty spożywcze mają największy wpływ na stan środowiska naturalnego na świecie. Spokojnie, podzielimy się efektami. Wspieraliśmy Ministerstwo Środowiska w przygotowaniu zmian legislacyjnych, będących odpowiedzią na pożary w magazynach i na składowiskach odpadów.
3

 

Biznes po stronie planety
Zmiana naszego modelu konsumpcji nie wystarczy, by uratować planetę, musi zmienić się także sposób produkcji towarów. WWF współpracuje z biznesem, we wdrażaniu zasad zrównoważonej przedsiębiorczości, a także wspólnie prowadzi działania na rzecz środowiska. Program Strażnicy Rzek nie powstałby, gdyby nie zaangażowanie UPM Raflatac i GEBERIT. Razem z marką BYTOM przygotowaliśmy dwie kolekcje odzieży z odpowiedzialnych surowców: organicznej bawełny i materiałów z recyklingu, z których dochód został przekazany na realizację działań na rzecz ochrony dzikich gatunków. Z marką H&M przygotowaliśmy zimową kolekcję ubrań dla dzieci i młodzieży z użyciem tylko i wyłącznie organicznych materiałów. Firma H&M jest globalnym partnerem WWF, która podjęła długofalowe zobowiązania na rzecz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza w obszarach takich jak: wody i klimat. Z kolei z telewizją NAT GEO WILD przeprowadziliśmy akcję w ramach Miesiąca Wielkich Kotów, angażując kilka tysięcy osób w ochronę rysia. Nasza praca z biznesem to też edukacja, m. in. Na Targach CSR, konferencji: S&P Economic and Sustainability 2018 Conference Biznes na rzecz bioróżnorodności, European Economic Congress Green czy Open Eyes Economy Summit.
 

Przyroda to nasz dom
Człowiek to najbardziej ekspansywny gatunek na naszej planecie. Zajęliśmy już 75% lądu, zużywamy zasoby naturalne w tempie, które nie pozwala na ich odnawianie, zatruwamy środowisko, zmieniamy klimat. To wszystko sprawia, że od 1970 do 2014 roku straciliśmy już 60% populacji kręgowców. To najnowsze dane zebrane w Living Planet Report, najważniejszego na świecie raportu, który pokazuje długotrwałe zmiany w populacji kręgowców. Proces degradacji natury będzie postępował, o ile my, ludzie, nie podejmiemy kroków by naprawić to co zepsuliśmy…. Do dzieła!
 

 

 

 

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 69%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę! Wspierając nasze działania, pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!