06 kwietnia 2017

Niszczy klimat, przyrodę, szkodzi zdrowiu publicznemu, nie pomaga małym i średnim gospodarstwom rolnym ani wsi – to zarzuty wobec obecnej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Do 2 maja każdy może wziąć udział w konsultacjach i pokazać jak ją poprawić!

Wspólna Polityka Rolna to najstarsza, najpotężniejsza, najbardziej kontrowersyjna i kosztowna polityka UE. WWF i inne organizacje apelują - czas ją naprawić! Komisja Europejska rozpoczęła więc zakrojone na ogromną skalę internetowe konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Potrwają one do 2 maja 2017 roku. Każdy może w nich wziąć udział. Każdy, kto chce zdrowych warzyw, dobrze traktowanych zwierząt gospodarskich, wsparcia społeczności wiejskich i komu zależy na mniej zanieczyszczonym środowisku ma niepowtarzalną szansę wypowiedzieć się w sprawie reformy unijnej Wspólnej Polityki Rolnej. Ponieważ im więcej ludzi weźmie udział w konsultacjach, tym większa szansa na zmianę, ponad 140 organizacji pozarządowych związało koalicję „Living Land” i przygotowało propozycję rekomendowanych odpowiedzi na konsultacje w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Proponowane odpowiedzi opatrzone są szczegółowymi wyjaśnieniami, dlaczego tak a nie inaczej warto odpowiadać dla dobra wspólnej przyszłości. WWF wzywa wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach, w tym celu przygotował uproszczony formularz na stronie:

Europa wciąż traci różnorodność biologiczną w dramatycznym tempie. 60% istotnych gatunków zwierząt i roślin, oraz 77% ich siedlisk są chronione w sposób niewystarczający.

http://www.wwf.pl/co_robimy/living_land/, dzięki któremu można przesłać swoją opinię do Komisji poświęcając mniej niż minutę. WWF zachęca również do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami, proponowanymi odpowiedziami oraz uzasadnieniem tych odpowiedzi napisanymi przez ekspertów.
„Mamy niepowtarzalną szansę, żeby naprawić kurs rolniczego użytkowania ziemi – mówi Dariusz Gatkowski z WWF. – Każdy głos ma znaczenie i może przyczynić się do stworzenia polityki rolnej, która wspiera produkcję zdrowej żywności, z uwzględnieniem potrzeb małych gospodarstw i rolnictwa rodzinnego, poszanowaniem przyrody i bierze odpowiedzialność za klimat naszej planety.” Uczestnicy konsultacji wspierają wizję reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE, by:

 

  • Była uczciwa – wobec rolników i społeczności wiejskich.
  • Chroniła przyrodę w sposób zrównoważony – abyśmy mieli czyste powietrze i wodę, zdrową glebę i bogactwo świata roślin i zwierząt.
  • Była zdrowa – abyśmy mieli dobre jedzenie i mogli zapewnić dobrobyt wszystkim ludziom.
  • Była globalnie odpowiedzialna – za klimat naszej planety i zrównoważony rozwój na całym świecie.

Kilka faktów dotyczących rezultatów obecnego kształtu WPR: