WWF Poland - Living Land - czas na żywność i rolnictwo przyjazne przyrodzie
©: WWf

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne na temat przyszłości europejskiego systemu żywności i gospodarki rolnej, w których wszyscy mogą uczestniczyć. To jedyna taka szansa na dekadę, żeby ostatecznie zmienić wadliwą Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej!

Napisz do KE wezwanie do zmian wadliwego systemy! Wyślij przygotowaną przez nas odpowiedź (treść odpowiedzi dostępna tutaj) przez naszą stronę bądź wyślij własne odpowiedzi bezpośrednio przez stronę KE: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Propozycje rozbudowanych odpowiedzi wraz z uzasadnieniem zebrane są tutaj. 

Postulujemy zastąpienie modelu rolnictwa intensywnego wsparciem dla rolnictwa zrównoważonego, co umożliwi produkcję dobrej jakościowo żywności, sprzyjać będzie powstawaniu dobrze prosperujących społeczności wiejskich oraz zabezpieczy i ochroni środowisko. By nastąpiła odpowiednia zmiana, konieczna jest aktywna reakcja obywateli oraz organizacji pozarządowych, abyśmy w prowadzonych konsultacjach jednym głosem zaapelowali do polityków o zmianę obecnego kształtu WPR. W tym celu międzynarodowe organizacje zorganizowały kampanię na rzecz zmiany WPR pod nazwą Living Land.  Zrzesza ona obywateli i organizacje oraz zachęca do udziału w konsultacjach dot. WPR. Strona kampanii Living Land 
Chcemy, aby zreformowana WPR:

- była uczciwa – wobec rolników i społeczności wiejskich.
- chroniła przyrodę w sposób zrównoważony – abyśmy mieli czyste powietrze i wodę, zdrową glebę i bogactwo świata roślin i zwierząt.
- była zdrowa – abyśmy mieli dobre jedzenie i mogli zapewnić dobrobyt wszystkim ludziom.
- była globalnie odpowiedzialna – za klimat naszej planety i zrównoważony rozwój na całym świecie.

Do tej pory ponad 140 organizacji z całej Europy przyłączyło się do kampanii Living Land! Postępowi rolnicy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe z różnych sektorów również włączyli się do działania! Fundacja WWF Polska razem z Ogólnopolskim Towarzystwem

Ochrony Ptaków zachęcają również organizacje pozarządowe oraz fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty do włączenia się w konsultacje. Potrzebujemy dziesiątków tysięcy Europejczyków, wzywających Komisję do zajęcia się ochroną naszej wspólnej przyrody i rolników, zamiast podążać za interesami bogatego przemysłu rolnego.

Wyraź swoje poparcie dla ochrony żywej, bogatej i różnorodnej przyrodniczo Ziemi!

Nie ma rolnictwa bez przyrody. Rolnictwo przemysłowe jest główną przyczyną utraty różnorodności biologicznej, powodując zanieczyszczenie powietrza i wody oraz degradację gleb.

- Europa wciąż traci różnorodność biologiczną w dramatycznym tempie. 60% istotnych gatunków zwierząt i roślin, oraz 77% ich siedlisk są chronione w sposób niewystarczający (źródło).
- Nawet 24% gatunków należących do grup takich jak motyle, ptaki i ssaki już zniknęły całkowicie z terytorium niektórych krajów europejskich. Od 2007 r. w Europie 23% płazów, 19% gadów, 15% ssaków i 13% ptaków jest zagrożonych (źródło)
- Liczebność pospolitych ptaków krajobrazu rolnego w Polsce zmalała o ok 15% w odniesieniu do liczebności z przed wejścia Polski do UE. (źródło)

Chcemy lepszego systemu gospodarki rolnej, który chroni europejską przyrodę i klimat.

Wspólna Polityka Rolna pochłania prawie połowę budżetu Europy, ale znaczna część właścicieli małych i średnich gospodarstw rolnych z naszych krajów, traci pracę. Dlaczego?

Ponieważ większość budżetu WPR trafia do 20% najbogatszych przedsiębiorstw rolnych.

- Około 80% dotacji trafia do około 20% najbogatszych właścicieli ziemskich i największych agrobiznesów w Europie.
(źródło - str. 5)
- Każdego roku Europa traci 2% swoich miejsc pracy w rolnictwie, a zatrudnienie w rolnictwie spadło o 25% w ciągu ostatniej dekady (źródło).

Potrzebujemy sprawiedliwszego systemu!

Jesteśmy tym, co jemy: nasze zdrowie jest ściśle związane z różnorodnością i jakością jedzenia, które spożywamy. Mimo to, tak dużo żywności, która znajdzie się na naszych talerzach jest opryskiwana szkodliwymi pestycydami i jest kompletnie bez smaku.

- Narażenie na chemikalia, jak na przykład pestycydy może być przyczyną chorób, zarówno u rolników, jak i konsumentów. (źródło)
- Koszty opieki zdrowotnej w Europie rosną z powodu otyłości i chorób krążenia.
Niezdrowa dieta stanowi największe zagrożenie dla zdrowia i główną przyczynę otyłości w Unii Europejskiej. Wraz z paleniem i szkodliwym spożyciem napojów alkoholowych, niezdrowa dieta jest przyczyną 86% śmiertelności w Europie.(źródło)

Chcemy dobrego jedzenia, które zawdzięcza swój smak naturze!

Galeria