15 stycznia 2019

Dziś jest jest ostatni dzień publicznych konsultacji nowej strategii energetycznej Polski do roku 2040. Możesz się w nie włączyć i powiedzieć politykom czego od nich oczekujesz. To właśnie w takich momentach masz konkretny wpływ na naszą przyszłość, a co za tym idzie na przyszłość naszej planety.

"Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku" to dokument, który determinuje ile energii odnawialnej będziemy produkować, jakie paliwa będą używane, jak rozbudowywana będzie infrastruktura i w co państwo będzie inwestować do roku 2040. Niestety w obecnej propozycji Ministerstwa Energii brakuje poważnych inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie (z powodów politycznych), zakładany udział odnawialnych źródeł energii jest na niewystarczającym poziomie, a co za tym idzie polska gospodarka ma być oparta na węglu aż do lat 30-tych XXI wieku.
Energetyka obywatelska
Nie mamy czasu na taką politykę! Wiemy za dużo o zmianach klimatu i zagrożeniach, jakie z nich wynikają. W związku z tym każdy przyjmowany przez polski rząd dokument powinien prowadzić nas w kierunku wyhamowania ocieplenia Ziemi poniżej 2 stopni Celsjusza do końca stulecia, (patrz raport IPCC). W nowej strategii nie znajdziemy niestety odniesienia do faktu, że to człowiek odpowiada za zmianę klimatu, a to ważne, bo tylko od człowieka zależy teraz czy uda się zapobiec klimatycznej katastrofie.  

Zobacz, jakie uwagi złożyliśmy do dokumentu (PDF) i wykorzystaj je, pisząc do Ministerstwa. Każdy może wziąć udział w konsultacjach, ale trzeba się spieszyć - czas jest tylko dziś do końca dnia! 

Do pobrania: Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040)

 

Kontakt:
Marta Anczewska/ manczewska@wwf.pl
Specjalistka ds. polityki klimatyczno-energetycznej WWF Polska

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 69%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę! Wspierając nasze działania, pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!