15 stycznia 2019

Dziś jest jest ostatni dzień publicznych konsultacji nowej strategii energetycznej Polski do roku 2040. Możesz się w nie włączyć i powiedzieć politykom czego od nich oczekujesz. To właśnie w takich momentach masz konkretny wpływ na naszą przyszłość, a co za tym idzie na przyszłość naszej planety.

"Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku" to dokument, który determinuje ile energii odnawialnej będziemy produkować, jakie paliwa będą używane, jak rozbudowywana będzie infrastruktura i w co państwo będzie inwestować do roku 2040. Niestety w obecnej propozycji Ministerstwa Energii brakuje poważnych inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie (z powodów politycznych), zakładany udział odnawialnych źródeł energii jest na niewystarczającym poziomie, a co za tym idzie polska gospodarka ma być oparta na węglu aż do lat 30-tych XXI wieku.
Energetyka obywatelska
Nie mamy czasu na taką politykę! Wiemy za dużo o zmianach klimatu i zagrożeniach, jakie z nich wynikają. W związku z tym każdy przyjmowany przez polski rząd dokument powinien prowadzić nas w kierunku wyhamowania ocieplenia Ziemi poniżej 2 stopni Celsjusza do końca stulecia, (patrz raport IPCC). W nowej strategii nie znajdziemy niestety odniesienia do faktu, że to człowiek odpowiada za zmianę klimatu, a to ważne, bo tylko od człowieka zależy teraz czy uda się zapobiec klimatycznej katastrofie.  

Zobacz, jakie uwagi złożyliśmy do dokumentu (PDF) i wykorzystaj je, pisząc do Ministerstwa. Każdy może wziąć udział w konsultacjach, ale trzeba się spieszyć - czas jest tylko dziś do końca dnia! 

Do pobrania: Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040)

 

Kontakt:
Marta Anczewska/ manczewska@wwf.pl
Specjalistka ds. polityki klimatyczno-energetycznej WWF Polska

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 58%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę - wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!
Polecamy