10 czerwca 2021

Misją WWF jest ochrona przyrody. Ze wszystkimi ludźmi i dla wszystkich ludzi. Wszystko, co robimy, robimy z miłości do różnorodności, bo wiemy, że w świecie przyrody, to ona jest warunkiem istnienia zdrowego i trwałego środowiska naturalnego. Z takim samym przekonaniem, z jakim walczymy o zachowanie różnorodności biologicznej, wspieramy prawo do różnorodności otaczających nas ludzi - naszych pracowników, wolontariuszy, darczyńców i sympatyków. Choć wszyscy jesteśmy inni, to bez wątpienia jesteśmy tak samo ważni.  

Wszyscy różni, wszyscy równi 

Różnorodność to nieodłączny element zarówno dobrze funkcjonującego środowiska przyrodniczego, jak i społeczeństwa. Z oddaniem dążymy więc do tworzenia świata, w którym natura i ludzie mogą się rozwijać w harmonii. Jednak jest to możliwe wyłącznie, gdy ludzie różnych środowisk i poglądów mogą się zjednoczyć, by pracować razem na rzecz lepszej przyszłości dla obecnych i przyszłych pokoleń. Taka apolityczna współpraca na rzecz ochrony przyrody ponad wszelkimi podziałami wpisana jest w DNA naszej fundacji. A my, jako pracowniczki i pracownicy WWF, opowiadamy się za rzeczywistością, w której prawa człowieka są respektowane, a każdy traktowany jest z szacunkiem i sprawiedliwością.

Pride Month, czyli czerwiec Miesiącem Dumy 

Wierzymy, że miarą silnego, zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego jest ochrona różnorodności i praw wszystkich: osób o różnych płciach, tożsamościach, orientacjach seksualnych, kolorach, pochodzeniach, językach, religiach i przekonaniach. Pamiętamy o tym cały rok, ale czerwiec jest miesiącem, w którym wszyscy mówią o tym szczególnie głośno z powodu obchodów Miesiąca Dumy (Pride Month), symbolu walki z wykluczeniem społecznym środowisk LGBTQ+.

Jeśli chcesz wesprzeć społeczność LGBTQ+, sprawdź co możesz zrobić na stronach organizacji pozarządowych zajmujących się sytuacją tych osób w Polsce: