18 czerwca 2020

Nowy raport Fundacji WWF  ̶  „COVID 19: pilne wezwanie do ochrony ludzi i przyrody" wskazuje kluczowe czynniki środowiskowe powodujące rozprzestrzenianie się groźnych patogenów. To głównie handel i konsumpcja gatunków dzikich zwierząt wysokiego ryzyka. Jednak równie ważne są zmiany sposobu użytkowania gruntów prowadzące do wylesiania, zwłaszcza w wyniku rozwoju rolnictwa i niezrównoważonej intensyfikacji produkcji żywności. Pora na zmiany.

Działanie w zgodzie z naturą nie podlega dyskusji

„Musimy pilnie skupić się na związku między zniszczeniem przyrody a ludzkim zdrowiem albo będziemy wkrótce świadkami kolejnej pandemii. Pora ograniczyć handel gatunkami wysokiego ryzyka i konsumpcję dzikich zwierząt, powstrzymać wylesianie i przekształcanie gruntów oraz zmienić system produkcji żywności. Wszystkie te działania mogą zapobiec przenoszeniu się patogenów na ludzi, a także pomóc w walce z innymi globalnymi zagrożeniami dla naszego społeczeństwa, takimi jak utrata różnorodności biologicznej i zmiana klimatu. To nie podlega dyskusji, nauka stawia sprawę jasno: musimy działać w zgodzie z naturą, nie przeciwko niej. Wzmożona eksploatacja przyrody stała się dla nas samych ogromnym zagrożeniem.” - mówi Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International.

Zakazy to za mało

ZwierzęChoć brakuje informacji na temat dokładnego pochodzenia wirusa SARS-CoV-2, wszystkie dostępne dowody wskazują na to, że jest to choroba, która została przeniesiona z dzikich zwierząt na ludzi. Działania podjęte w celu ustanowienia zakazu konsumpcji gatunków dzikich zwierząt wysokiego ryzyka są budujące, jednak to za mało, by zapobiec kolejnej pandemii. Presja człowieka na środowisko związana z pozyskiwaniem coraz większych przestrzeni dla rolnictwa, fragmentacją siedlisk i jej skutkiem w postaci częstszych interakcji między dzikimi gatunkami, żywym inwentarzem i ludźmi jest ogromna.

Nielegalny handel - pomagam

 

Potrzeba zmian systemowych

PaneleKryzys spowodowany przez COVID-19 pokazuje, że należy dokonać zmian systemowych, by zmniejszyć ryzyko kolejnych pandemii. WWF opowiada się za koncepcją Jedno Zdrowie (One Health) jako podejściem łączącym zdrowie ludzi, zwierząt i naszego wspólnego środowiska oraz chce, aby została ona uwzględniona w procesie podejmowania decyzji dotyczących zmian w użytkowaniu gruntów. To powinno dotyczyć również wszystkich decyzji biznesowych i finansowych, w szczególności związanych z globalnym zdrowiem.

Lepsza przyszłość zaczyna się tu i teraz

„W samym środku tej tragedii jest szansa na uzdrowienie naszej relacji z naturą i zmniejszenie ryzyka przyszłych pandemii. Lepsza przyszłość zaczyna się od decyzji, które podejmują dziś rządy, firmy i ludzie na całym świecie" - powiedział Lambertini. „Potrzebujemy Nowego Ładu dla Natury i Ludzi, który wspomoże odrodzenie gospodarki po kryzysie, jednocześnie zabezpieczając zdrowie i środki do życia ludziom w krajach globalnego Południa.”

Wezwanie do działania

PoleWWF zwraca uwagę na zbliżający się szczyt ONZ dotyczący różnorodności biologicznej, który ma odbyć się we wrześniu 2020 r. To może być kluczowy moment dla światowych przywódców, by przyspieszyć działania na rzecz ochrony przyrody, klimatu i rozwoju w zgodzie z naturą, które należy teraz podjąć. WWF wzywa rządy, firmy i osoby prywatne do natychmiastowych działań na rzecz stworzenia zdrowszego świata dla ludzi i naszej planety. Chociaż nie wszystko możemy przewidzieć i zapobiec skutkom, możemy działać, aby uzdrowić naszą relację ze środowiskiem i zmniejszyć ryzyko przyszłych pandemii.