30 września 2021

Obecnie już ponad 90% dziko żyjących stad ryb jest przełowionych bądź poławianych na maksymalnym możliwym poziomie. Transformacja biznesu jest niezbędna! Dlatego WWF i marka Rio Mare, przedłużyły współpracę na rzecz zrównoważonego rybołówstwa.

„Na firmach z branży rybołówczej ciąży odpowiedzialność za zachowanie dobrego stanu mórz i oceanów, z których bogactwa korzystają" - mówi Monika Łaskawska – Wolszczak, dyrektorka działu ochrony przyrody WWF Polska.

Wstąpienie w partnerstwo z niezależną organizacją ochrony środowiska oznacza realne zobowiązanie się przez Rio Mare do ochrony zarówno zdrowia oceanów, jak i źródeł utrzymania lokalnych społeczności zależnych od rybołówstwa.

Przez kolejne 4 lata firma Bolton Food, właściciel marki Rio Mare i eksperci WWF będą wspólnie dążyć do uczynienia globalnego łańcucha dostaw firmy możliwie najbardziej zrównoważonym, propagować właściwy sposób zarządzania stadami tuńczyka na świecie oraz budować świadomość odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Wszystko to w trosce o przetrzebione dziś stada tuńczyka i zdrowy ekosystem morski.

Ambitny cel

Właśnie rozpoczęty etap współpracy Rio Mare z WWF to kontynuacja dotychczasowych działań partnerskich, które rozpoczęły się w 2016 roku. Cel postawiony sobie wówczas przez Rio Mare udało się zrealizować – dziś blisko 70% zaopatrzenia marki pochodzi z łowisk posiadających certyfikat zrównoważonego rybołówstwa MSC lub z wiarygodnych i kompleksowych projektów udoskonalania rybołówstwa (ang. Fisheries Improvement Projects, FIPs), a 100% produktów Rio Mare z tuńczyka jest w pełni identyfikowalnych od momentu połowu aż do trafienia na stół.

Do końca 2024 roku 100% stad tuńczyka wykorzystywanych przez Rio Mare ma być pozyskiwanych z łowisk certyfikowanych przez MSC lub z wiarygodnych i kompleksowych projektów udoskonalania rybołówstwa (FIPs).

Marka Rio Mare zobowiązała się też do stosowania bardziej rygorystycznych kryteriów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnych z nowo opublikowaną strategią WWF dotyczącą populacji tuńczyka, co między innymi oznacza, że będzie zabiegać o odpowiedzialne pozyskiwanie stad tuńczyka i odtworzenie ich populacji wśród instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie rybołówstwem.

Ludzie mają głos  

Zmiana nie będzie możliwa bez świadomych konsumentów. W ramach kampanii „Razem dla Oceanów” WWF Polska i Rio Mare będą wspólnie budować świadomość tego, jaki wpływ na dzikie stada ryb mają konsumenci na całym świecie. Konsumenci mogą więc “wybrać się w podróż” razem z małą dziewczynką, Ondiną - oglądając film kampanii Rio Mare i WWF “Razem dla oceanów” gdzie dowiedzą się, jakie zagrożenia czyhają na ocean i lokalne społeczności zależne od połowów tuńczyka i w jaki sposób WWF wspólnie z Rio Mare starają się temu zaradzić. Informacje o współpracy można też znaleźć na opakowaniach wybranych produktów Rio Mare.

 

Więcej informacji: www.riomare.pl