22 stycznia 2019

Światowe zasoby mórz i oceanów kurczą się w zastraszającym tempie. Obecnie już ponad 90% zbadanych stad ryb na świecie jest przełowionych lub poławianych na najwyższym możliwym poziomie*. Jeśli nie nastąpi globalna zmiana, zarówno na poziomie dostępnej oferty ryb ze zrównoważonych połowów jak i decyzji zakupowych każdego z nas, za 40 lat może zabraknąć ryb w morzach, oceanach, a co za tym idzie, na naszych talerzach.

Już dzisiaj w wyniku m.in. niezrównoważonego rybołówstwa takie gatunki jak tuńczyk błękitnopłetwy czy węgorz europejski są zagrożone wyginięciem. Jednocześnie Polacy spożywają rocznie około pół miliona ton ryb i owoców morza. To, co kupujemy wpływa więc bezpośrednio na stan zasobów morskich. Dlatego w ramach międzynarodowego projektu Fish Forward, który toczy się równolegle w 17 krajach, WWF Polska prowadzi działania propagujące kompleksowe rozwiązanie tego problemu. Z jednej strony jest to edukacja konsumenta, jakie ryby i owoce morza należy wybierać aby zminimalizować negatywny wpływ połowów na ekosystemy morskie, z drugiej strony natomiast transformacja biznesu w kierunku modelu bardziej przyjaznego środowisku, czyli oferującego produkty pochodzące ze zrównoważonych źródeł.

W ramach projektu, 10 stycznia 2019 roku Fundacja WWF Polska zorganizowała Okrągły Stół dla Biznesu pod hasłem „Zrównoważone rybołówstwo, produkcja, sprzedaż i konsumpcja ryb i owoców morza dla dobra ludzi, oceanów i klimatu”.Wraz z zaproszonymi przedstawicielami biznesu rybnego dyskutowano o procesach transformacji sektora rybnego, koniecznych dla bezpieczeństwa ekosystemów morskich i bezpiecznej przyszłości biznesu.
Zabłocka
To, że transformacja jest konieczna i możliwa, potwierdzają dane przedstawione na spotkaniu przez Axela Hein z WWF Austria. Wyniki badania przeprowadzonego w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2015 -2017, na reprezentatywnej grupie konsumentów pokazują, że ponad 80% z nich twierdzi, że dostępność ryb i owoców morza pochodzących ze zrównoważonych źródeł jest dla nich ważna. Jednocześnie zaledwie niepełne 30% konsumentów uważa, że takie produkty można łatwo znaleźć w sklepach. Oznacza to dużą lukę w portfolio produktów rybnych dostępnych na rynku i działania, które prowadzi WWF wspólnie z sektorem rybnym zmierzają do jej zapełnienia. WWF Austria ma już na swoim koncie znaczące sukcesy w tym zakresie. Przykładem może być gigant sieci detalicznej Spar, gdzie po bliskiej i systematycznej współpracy transformacyjnej z WWF przez okres 6 lat, portfolio ryb i owoców morza w 99% stanowią produkty pochodzące ze zrównoważonych źródeł. Jak pokazuje doświadczenie WWF, nie tylko dojrzałe i wymagające rynki są gotowe na taką transformację. Za przykład może służyć tu Grecja. To kraj, w którym konsumenci są szczególnie wrażliwi na ceny, a tu także nawiązano już szereg partnerstw prowadzących do zmiany portfolio ryb i owoców morza. Wnioski dotychczasowych zagranicznych partnerów projektu są jednoznaczne: zrównoważony rozwój się opłaca.

Fundacja WWF Polska również dysponuje narzędziami, które mogą pomóc partnerom biznesowym w procesie transformacji swojego portfolio. WWF Polska jednocześnie służy wsparciem eksperckim i pomocą opartą na doświadczeniu w zakresie wspólnej komunikacji i edukacji konsumentów. „Projekt Fish Forward dotrze z informacją do 60 milionów konsumentów w całej Europie. Chcemy zmienić ich zachowania, aby szukali na półkach sklepowych produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł” – zadeklarowała na spotkaniu Barbara Dąbek, Liderka ds. Partnerstw Strategicznych z WWF Polska.

Fundacja WWF Polska była już współtwórcą podobnej inicjatywy pod nazwą Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa, projektu, który prężnie funkcjonował w latach 2009 – 2015, tworząc platformę do wymiany poglądów między wszystkimi stronami zainteresowanymi rybołówstwem: rybakami, naukowcami, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony środowiska oraz przedstawicielami administracji rządowej. Tegoroczny Okrągły Stół idzie o krok dalej i dedykowany jest przedstawicielom świata biznesu z branż o największym wpływie na problem przełowienia: sprzedawcom, producentom i przetwórcom oraz importerom. Spotkanie zorganizowane w Warszawie było pierwszym z planowanych spotkań i uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych branż, w większości sieci sprzedaży. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że budowanie partnerstw i koalicji w celu budowania świadomości konsumenckiej, rozsądne gospodarowanie zasobami i przejrzystość w łańcuchu dostaw są kluczem do sukcesu. Postulaty wypracowane podczas spotkania przekazane będą również liderom i przedstawicielom innych branż.

Więcej informacji na temat projektu: www.fishforward.eu

#FishForwardEU

 

Źródło:
* FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome.

 

Kontakt
Sebastian Kobus/ skobus@wwf.pl
Dział Komunikacji i Partnerstw Strategicznych

Co Ty możesz zrobić?

Twoje codzienne wybory mają wpływ na środowisko. Podpowiedzi szukaj w Poradniku Rybnym WWF. Poradnik w przejrzysty sposób podpowiada jakie ryby wybrać i których unikać, aby pomóc przyrodzie i środowisku morskiemu.

Poradnik Rybny WWF

Chcę pomóc!