22 czerwca 2017

Fundacja WWF Polska zakończyła pierwszy, polski projekt Google Street View na rzece. Przez 15 dni przy pomocy specjalnego plecaka Google Trekker zamontowanego na łodzi, zespół Fundacji WWF sfotografował blisko 300 km Wisły na jej 5 wyjątkowych odcinkach. Dzięki przedsięwzięciu, w które zaangażował się również aktor - Marcin Dorociński, już za kilka tygodni, każdy na świecie będzie mógł odbyć wirtualny rejs po Wiśle na mapach Google Street View i odkryć piękno Królowej Polskich Rzek - jednej z ostatnich wielkich rzek europejskich, która zachowała wiele cech dzikiej rzeki. Jednocześnie każdy kto chce, aby Wisła pozostała bezpieczna i piękna może podpisać petycję przeciwko jej dewastacji na stronie godzinadlaziemi.pl.

Technologia Street View do tej pory kojarzona była z samochodem przemieszczającym się po mieście. Fundacja WWF przenosząc Google Trekker na łódź chciała pokazać najpiękniejsze fragmenty Wisły 
- unikalne na światową skalę naturalne odcinki z licznymi wyspami, ale również odcinki rzeki silnie przekształcone przez człowieka. Akcja jest kolejną inicjatywą na cześć Królowej Polskich Rzek, będącą kontynuacją największej ekologicznej kampanii na świecie Godzina dla Ziemi WWF, która w tym roku w Polsce poświęcona była właśnie Wiśle. Rok 2017 został bowiem ogłoszony na mocy Uchwały Sejmu Rokiem Rzeki Wisły.

Królowa Polskich Rzek

Koryto rzeki Wisły obejmują łącznie 54 obszary chronione: 22 obszary Natura 2000, 18 rezerwatów, 5 parków krajobrazowych, 5 obszarów chronionego krajobrazu, 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy, 3 użytki ekologiczne. Na tej rzece zachowały się liczne piaszczyste wyspy będące największym w Polsce miejscem lęgów rybitw (białoczelnej i rzecznej), mewy siwej oraz bardzo ważnym legowiskiem 5 innych gatunków mew, a także sieweczki obrożnej i rzecznej. Niemal wszystkie inne wielkie rzeki europejskie utraciły takie wyspy właśnie wskutek regulacji.

„Projekt Street View ma pokazać wszystkim Polakom wyjątkowe na skalę Europy piękno Królowej Polskich Rzek i przekonać, że powinniśmy zachować ją w jej obecnej postaci. Podczas rejsów fotografowaliśmy zarówno dzikie fragmenty rzeki, wyspy i siedliska ptaków, jak również odcinki zmienione przez działania człowieka, które zniszczyły naturalne piękno rzeki. Chcemy uzmysłowić wszystkim Polakom, że Wisła bezpieczna, to właśnie ta pozostawiona w swoim własnym, w niewielkim stopniu uregulowanym korycie, a także dać możliwość, przynajmniej wirtualnego spływu Wisłą  miłośnikom rzek na całym świecie” - mówi Przemysław Nawrocki z Fundacji WWF Polska.

300 km najpiękniejszych fragmentów Wisły

Przez 15 dni, przy pomocy urządzenia Google Trekker zamontowanego na tradycyjnych, płaskodennych łodziach, zespół WWF sfotografował blisko 300 km rzeki w 3 krainach wiślanych,  na  5 wyjątkowych odcinkach.

Górna Wisła:

Smolice - Kraków - Śluza Przewóz. Jeden z dłuższych fragmentów rzeki uwieczniony przez Google Trekker. Jest to najpiękniejszy krajobrazowo i kulturowo fragment Wisły, w sercu którego leży klasztor w Tyńcu. Na tym terenie znajduje się również obszar Natura 2000 Dolina dolnej Skawy, będąca jedną z głównych ostoi ptaków wodno-błotnych w południowej części kraju. Obejmuje kompleksy stawów w dolinie górnej Wisły i dolnej Skawy, istniejące w tym rejonie już od średniowiecza.

Środkowa Wisła:

Solec nad Wisłą - Puławy. Walory przyrodnicze tego fragmentu rzeki podkreśla wyznaczenie tu dwóch typów obszarów Natura 2000: Małopolski Przełom Wisły oraz Przełom Wisły W Małopolsce. Bardzo zróżnicowane koryto rzeki, z wyspami - również w samym środku koryta. Odcinek Kępeczki - Kuźmy (okolice Kozienic), to niespełna 20 kilometrowy odcinek objęty obszarami ochrony ptasiej Natura 2000 Ostoja Kozienicka i Dolina Środkowej Wisły oraz obszarami ochrony siedliskowej w dolinie (Podebłocie, Bagna Orońskie). Liczne wyspy w nurcie rzeki stanowiły nie lada wyzwanie dla łodzi. Kolejny najdłuższy fotografowany odcinek Królowej Polskich Rzek, to trasa Góra Kalwaria - Warszawa - Modlin. Przez tą część odcinka przepłynął aktor Marcin Dorociński - ambasador fundacji WWF.

Dolna Wisła:

Włocławek - Toruń. Ostatni fotografowany fragment rzeki. Podczas rejsu uwiecznione zostały starorzecza, piaszczyste łachy, oraz kompleks wysp, a także rejon pomiędzy miejscowościami Nieszawa a Siarzewo, gdzie od lat planowana jest budowa stopnia wodnego na Wiśle. Są to obszary objęte ochroną Natura 2000 - Włocławska Dolina Wisły, Nieszawska Dolina Wisły oraz Dolina Dolnej Wisły.

Natura i technologia

Wisła była fotografowana przez zamontowany na łodzi plecak Google Trekker. Dzięki 15 aparatom skierowanym w różnych kierunkach możliwe było wykonanie panoramicznych ujęć rzeki w promieniu 360 stopni. Takie rozwiązanie sprawia, że wirtualny rejs jest bardzo rzeczywisty, a oglądający mapy Street View może poczuć się jak podczas prawdziwego spływu rzeką.Fotografie pięknej i dzikiej rzeki Wisły już za kilka tygodni wzbogacą bazę Google Street View, dzięki temu każdy, na całym świecie, kto skorzysta z map będzie miał okazję zobaczyć krajobrazy Wisły.

 

W ramach akcji tegorocznej Godziny dla Ziemi WWF, która odbyła się pod hasłem „Godzina dla Ziemi  - Pozostaw Wisłę bezpieczną i piękną" każdy dorosły Polak, który chce pomóc ocalić Wisłę może podpisać się pod petycją przeciwko jej dewastacji na stronie godzinadlaziemi.pl.

Co Ty możesz zrobić?

Wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu tych terenów.

Chcę pomóc!