16 lipca 2021

Hodowanie zwierząt na terenie, gdzie występują duże drapieżniki, takie jak wilki czy niedźwiedzie, a czasem oba te gatunki jednocześnie wymaga nie lada pracy. Współżycie w zgodzie z drapieżnikami jest możliwe, przy odpowiednich zabezpieczeniach. Jednym z takich zabezpieczeń jest elektryczne ogrodzenie. Kolejnych 26 ogrodzeń - już służy hodowcom i pszczelarzom w Polsce.

Fundacja WWF Polska ponowne przekazała je nieodpłatnie, we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska. Wzorem poprzednich lat sprzęt trafił do województw: lubuskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i podkarpackiego.

Dla dobra wilków i niedźwiedzi

Duże drapieżniki nie są ani dobre, ani złe. Na swoim obszarze polują, żeby żyć. Stado niezabezpieczonych owiec czy kóz jest dla wilka czy niedźwiedzia łatwym sposobem na zdobycie pokarmu. Dlatego ważne jest, aby odpowiedzialny hodowca odpowiednio zadbał o bezpieczeństwo swojego inwentarza. Jednym z zabezpieczeń - obok psów pasterskich czy fladr - jest elektryczne ogrodzenie.

Gdzie trafia sprzęt?  

Fundacja WWF we współpracy z RDOŚ przekazuje sprzęt hodowcom, których gospodarstwa znajdują na terenach występowania wilków czy niedźwiedzi, a zakup takiego ogrodzenia jest dla właściciela dużym obciążeniem finansowym.
 

Dla Fundacji WWF Polska bardzo ważna jest współpraca terenowa, rozmowy z hodowcami, poznanie ich problemów, a także wysłuchanie pomysłów. Każdy wyjazd to zbieranie danych, które potem są przez nas analizowane. Wyciągamy z tych analiz wnioski, a etap końcowy to przekazanie RDOSiom ogrodzeń, które później trafiają do hodowców. To dla nas czynna ochrona dużych drapieżników, minimalizowanie konfliktów z człowiekiem, a co za tym idzie - zmniejszenie szkód w gospodarstwach” - mówi Magdalena Rusiłowicz - specjalistka ds. ochrony gatunków Fundacji WWF Polska.

 

Pies pilnujacy hodowli

W tym roku elektryczne ogrodzenia przekazaliśmy:

  • Gorzów Wielkopolski – 3 do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami
  • Białystok - 11 do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami
  • Poznań - 4 do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami
  • Rzeszów - 2 do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami, 6  do ochrony pasiek przed niedźwiedziami

Do tej pory WWF Polska przekazała 500 ogrodzeń elektrycznych do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami i do ochrony pasiek przed niedźwiedziami, 44 psów pasterskich  - owczarków podhalańskich z certyfikowanych hodowli oraz 70 kontenerów na odpady, specjalnie zabezpieczonych przed niedźwiedziami.