21 listopada 2017

Wilki stanowią niezbędny element ekosystemu. Natura sobie bez nich nie poradzi. Te wspaniałe zwierzęta, bezpodstawnie, budzą w ludziach negatywne skojarzenia. Wilki nie zasługują na takie traktowanie. Najwyższy czas odkryć, kim są  naprawdę.

Przypadki agresji wilków wobec człowieka są niezmiernie rzadkie. Wilki bowiem z natury są bardzo… płochliwe. Szacuje się, że od II wojny światowej doszło do zaledwie czterech incydentów. Wilk nie atakuje, kiedy pozostaje dziki - unika ludzi i wyczuwa ich obecność z dużej odległości. Największym ludzkim błędem jest dokarmianie. Takim działaniem, uzależniamy od siebie te zwierzęta. Wilk to nie pies i nigdy nie traktujmy go w ten sposób - np. poprzez próbę udomowienia.
wilkCKorkosz
Jak skutecznie chronić się przed atakami wilków
Najskuteczniejszą ochroną przed atakami wilków są tzw. pastuchy elektryczne. WWF Polska w ostatnim roku rozdała hodowcom 40 takich kompletów. Pamiętajmy, że niewłaściwe stosowanie zabezpieczeń i zła praktyka hodowlana ułatwiają wilkom dostęp do inwentarza. Wilki to niezwykle mądre zwierzęta - najmniejsze ludzkie niedopatrzenie to dla nich sposobność, aby dostać się do stada. Jeśli nie mamy możliwości zastosowania pastuchów elektrycznych, skorzystajmy z pomocy psów stróżujących.
Naszym obowiązkiem powinno być zapewnienie wilkom możliwości migracyjnych oraz łączności między subpopulacjami. Jednym z takich działań jest ochrona korytarzy ekologicznych - WWF Polska od lat pracuje nad tym projektem. Nie jest prawdą, że wilki wchodzą na teren ludzi. Jest dokładnie odwrotnie - to my, ludzie, poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej (autostrady, etc.), uniemożliwiamy wilkom łączność między ich populacjami Dzięki zachowaniu właściwych środków, zyskamy pewność, że obie strony będą bezpieczne. Człowiek i wilk mogą, a wręcz powinni, żyć w zgodzie. Dlaczego? Bo wilk pełni w przyrodzie rolę selekcjonera. Wyświadcza tym samym wielką przysługę rolnikom i leśnikom. Poprzez regulację populacji dużych ssaków roślinożernych, wilki ograniczają szkody powodowane przez jelenie i sarny w gospodarstwach leśnych. Zabicie nawet jednego wilka ma wpływ na strukturę całej jego rodziny (watahy) i stanowi niepowetowaną stratę w przyrodzie.
 Ile naprawdę wydajemy na odszkodowania za straty powodowane przez wilki
W ludzkiej świadomości istnieje błędne przekonanie, że za straty spowodowane przez wilki, wypłacane są olbrzymie odszkodowania, które pokrywane są z pieniędzy podatników. Prawda jest jednak taka, że ze wszystkich wypłacanych odszkodowań za straty spowodowane przez gatunki chronione, te wyrządzone przez wilki, stanowią zaledwie 3,6 %.

Doceńmy wreszcie te wspaniałe zwierzęta i traktujmy je z należnym szacunkiem.
C.Korkosz

Źródła:
1. Jakimiuk S., Kryt N. (red.), Ochrona gatunkowa  rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce, WWF Polska, Raport z projektu PL0349, 2012.
2. Linnell J.D.C., Løe J, Okarma H., Blancos JC, Andersone Z., Valdmann H., Balciauskas L., Promberger C., Brainerd S., Wabakken P., Kojola I., Andersen R.,       Liberg O., Sand H., Solberg E.J., Pedersen H.C., Boitani L., Breitenmoser U. (2002) The fear of wolves: a review of wolf attacks on humans. NINA Oppdragsmelding 731:1–65.
3. Nowak S., Mysłajek R.W., Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, Twardorzeczka,2016.
4. Główny Urząd Statystyczny, Ochrona Środowiska 2017, Opracowania i Informacje Statystyczne, Warszawa.
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614)
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183).