27 października 2020

Fundacja WWF Polska znana jest z działań na rzecz ochrony polskiej przyrody. Równocześnie, okazuje się, na naszym „własnym podwórku” nie brakuje inicjatyw, które warto wspierać i ekspertów, z którymi współpraca przynosi wymierne efekty. Czemu WWF Polska podjęła decyzję o zaangażowaniu się w ochronę żubra? Jak wyglądają te działania i co razem możemy zrobić dla tego wspaniałego zwierzęcia?

Różne problemy, różne rozwiązania, wspólny cel 

Proces restytucji żubra w Polsce trwa od dziesięcioleci. Wysiłki na rzecz wzrostu polskiej populacji podejmują liczne ośrodki badawcze, rozwijając stan wiedzy na temat gatunku. To dobrze, że mamy tylu specjalistów w tym zakresie, bo właśnie dzięki polskim przyrodnikom, udało się odtworzyć ten gatunek u nas w kraju. WWF Polska dołącza do tych działań po to, by w najbliższym czasie wesprzeć zachodniopomorską populację żubra. Jesteśmy otwarci na rozmowy i współpracę z każdą stroną zajmującą się ochrona tego gatunku w Polsce. Chcemy działać razem, bo wierzymy, że razem możemy zrobić więcej. 

Wesprzyj nasze działania ADOPTUJ ŻUBRA »

Problem 1: Niska zmienność genetyczna żubra  

Rozwiązanie: Właściwe zarządzanie stadami wolnościowymi  

Problemem żubra, wynikającym z odtworzenia gatunku z zaledwie kilku osobników, jest jego niska zmienność genetyczna  to szczególnie podatnym na choroby zakaźne i genetyczne. Dobrą praktyką jest zarządzanie stadami tak, by przy wzroście ich liczebności zwiększała się ich różnorodność genetyczna. Do tego niezbędne są  translokacje niektórych osobników w inne miejsca oraz monitoring poszczególnych stad. 

Fundacja WWF Polska zdecydowała się na wsparcie działań prowadzonych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Eksperci z ZTP mają na swoim koncie wiele sukcesów związanych z restytucją żubra, tj. wzrost populacji zachodniopomorskiej o ponad 10 razy na przestrzeni 15 lat. Obecnie znajduje się tam  ok. 300 żubrów w stadach wolnościowych. Wsparcie finansowe WWF Polska pozwoli im na dalszy monitoring i rozwój tej populacji. 

Problem 2: Konflikt na linii człowiek - żubr  

Rozwiązanie: Pogotowie żubrowe prowadzone przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  

Wzrost liczby żubrów wiąże się także z zagrożeniami takimi jak konflikt na linii człowiek - żubr. Niestety w Polsce brakuje dużych przestrzeni, niezagospodarowanych przez pola czy zabudowania, na których żubry mogłyby spokojnie żerować. Dlatego zwłaszcza zimą, gdy pokarmu w lesie jest mniej, zdarza się, że żubry w poszukiwaniu pożywienia wchodzą w uprawy. Dla ochrony tego gatunku bardzo ważna jest akceptacja społeczna. Każda sytuacja „konfliktowa” może powodować niechęć okolicznych mieszkańców do żubrzych sąsiadów.  

Fundacja WWF Polska wspiera „pogotowie żubrowe” stworzone przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Dzięki jego działaniom, które polegają na monitorowaniu, przyjmowaniu zgłoszeń i płoszeniu żubrów pojawiających się na polach, udaje się unikać konfliktów między ludźmi i dzikimi zwierzętami, co pozytywnie wpływa na akceptację społeczną zachodniopomorskich stad.

 

Problem 3: „Zbędne” żubry w hodowlach  

Rozwiązanie: Azyl dla żubrów w Szewcach k. Poznania  

Żubry w hodowlach stale są rozmnażane. Nie ma w tym niczego złego, jednak, gdy osobników jest za dużo względem dostępnej przestrzeni istnieje niekiedy potrzeba zmniejszenia ich liczby. „Zbędne” osobniki są zwykle stare, częściej to samce niż samice, które są jeszcze zdolne do rozrodu. Rozwiązaniem jest stworzenie azylu, w którym stare samce mogą spokojnie dożywać swoich lat. Bez obecności samic dobrze ze sobą funkcjonują w zagrodach, co pozwala na przejęcie nad nimi opieki. 

Fundacja WWF Polska sfinansowała budowę pierwszego w Polsce ośrodka dla starych „zbędnych” w hodowlach samców w Szewcach k. Poznania. 

Problem 4: Żubr potrzebuje miejsca  

Rozwiązanie: Poszukiwanie miejsc dla nowych stad żubra 

Dla utrzymania nawet niedużego stada żubrów potrzebne są tysiące hektarów różnorodnych siedlisk - zarówno leśnych, jak i nieleśnych. Stąd żubr jest gatunkiem bardzo wymagającym pod względem przestrzeni koniecznej do życia.  

WWF Polska aktywnie szuka miejsc, które spełniają wymagania gatunku. Chcemy we współpracy z parterami przyczynić się do tworzenia nowych lokalnych populacji żubra.

Problem 5: Kłusownictwo 

Rozwiązanie: Wysokie kary za zabicie żubra 

Żubr ze względu na swoje rozmiary i sposób życia jest łatwym celem do upolowania. Choć ma status gatunku chronionego i nie wolno na niego polować, to takie sytuacje zdarzają się. Niestety w Polsce rzadko zapadają wysokie wyroki za poczynienie tak dużych szkód przyrodzie. 

Fundacja WWF Polska była stroną reprezentującą interesy żubra w ostatniej sprawie o kłusownictwo wobec samca z Łobza. Dzięki naszemu zaangażowaniu jako oskarżyciela posiłkowego, przemówiliśmy w imieniu dzikiej przyrody i doprowadziliśmy do wymierzenia sprawiedliwej kary wobec kłusownika. 

Więzienie za żubra. Czytaj więcej >>

Problem 6: Niska świadomość społeczna na temat potrzeby ochrony żubra  

Rozwiązanie: Podnoszenie świadomości przez kampanie oraz działania edukacyjne  

Żubr ze względu na swoją majestatyczną posturę wydaje się silny i niewymagający pomocy. Prawda niestety pokazuje, że nawet populacje dużych zwierząt potrzebują wsparcia. Dla Polaków żubr jest symbolem ochrony środowiska i elementem naszej tożsamości narodowej, warto więc przypominać, że powinniśmy wciąż troszczyć się o jego los. 

Fundacja WWF Polska prowadzi kampanie społeczne i publikuje materiały informacyjne, dzięki którym Polacy mogą dowiedzieć się więcej o żubrach i ich sytuacji. Będziemy również pracować nad pakietami edukacyjnymi, by zaszczepiać miłość i szacunek do przyrody już u najmłodszych.  

Adoptuj żubra

Dlaczego takie działania? 

WWF Polska dopiero zaczyna działania na rzecz ochrony żubra. Część z nich już się rozpoczęła, część jest w toku, a inne są dopiero w planach. Jak z każdym projektem, nasza praca i osiągnięcie efektów wymagają czasu oraz współpracy z parterami oraz ekspertami w dziedzinie ochrony tego gatunku.  O kolejnych podejmowanych inicjatywach będziemy informować naszych miłośników i darczyńców na bieżąco.  

Twoje wsparcie pozwoli nam kontynuować i rozwijać działania na rzecz ochrony żubra!

ADOPTUJ ŻUBRA »

Razem, naprawdę możemy więcej! 

Polecamy

Wizytówka gatunku żubra  Żubr w lesie

Baner adoptuj żubra

Adoptuj żubra »