21 lutego 2024

Wojna w Ukrainie, która trwa już ponad 2 lata, uderza nie tylko w lokalną ludność, ale także w przyrodę. Jednym z takich przykładów jest stado żubrów zamieszkujące Narodowy Park Przyrody Zalissia, które w wyniku zmasowanego ostrzału straciło wszystkie męskie osobniki i grozi mu wymarcie. WWF Ukraina, przy wsparciu Fundacji WWF Polska, planuje przewiezienie 2 byków, aby uratować populację.  Potrzebujemy także Twojej pomocy!

300 km drogi do miłości: Fundacja WWF Ukraina rozpoczęła akcję fundraisingową na ratowanie żubrów

WWF Ukraina rozpoczyna akcję zbierania funduszy na relokację żubrów na teren Ukrainy, pt. „300 km drogi do miłości i ratowania żubrów”. Stado żubrów, które mieszka w Narodowym Parku Przyrody Zalissia, w marcu 2022 roku przez ponad miesiąc znajdowało się pod okupacją rosyjską. Teren parku narodowego został poddany ciężkiemu ostrzałowi artyleryjskiemu i moździerzowemu. W rezultacie na terenie Parku nie ma już ani jednego dorosłego samca żubra. Jeśli w najbliższej przyszłości choć jeden byk nie zostanie tam osiedlony, subpopulacja ta skazana jest na wyginięcie.

Celem WWF Ukraina jest zaangażowanie społeczeństwa w ratowanie największego zwierzęcia lądowego w Europie: zebranie 400 000 hrywien (ponad 40 000 zł) na odłowienie żubrów na terenie regionu Vinnytsiai ich transport. Jeden lub dwa samce żubrów mogą uratować stado w Zalissia, ale w tym celu będą musiały przebyć około 300 km.

Pomóżmy naszym sąsiadom

Proces transportu i chwytania wymaga zaangażowania wielu specjalistów i szeregu odpowiednich zezwoleń, a ich uzyskanie jest obowiązkowe do rozpoczęcia pracy, ponieważ żubr jest zwierzęciem wpisanym do Czerwonej Księgi IUCN w Ukrainie. Proces ten trwa, a WWF Ukraina uzyskała już pierwsze zgody. Rozpoczęcie zbiórki to kolejny krok, który doprowadzi do konkretnych działań, takich jak odłów zwierząt, wykonanie i przeprowadzenie niezbędnych badań, dobór odpowiedniego transportu, zaangażowanie specjalnego sprzętu, wykonanie zabezpieczeńdo transportu żubrów itp. Pomóżmy naszym sąsiadom dokładając się do zbiórki na stronie: https://specials.wwf.ua/zubr-en Działanie będzie też dofinansowane przez Fundację WWF Polska.

Kolejne populacje żubrów znikają z Ukrainy

W XVII–XIX w. istnienie żubrów było już zagrożone ze względu na nadmierne niekontrolowane polowania i kłusownictwo. W większości krajów europejskich, zwłaszcza na Ukrainie, żubry na wolności całkowicie zniknęły. I tylko dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska udało się częściowo odtworzyć niektóre subpopulacje. W porównaniu z początkiem lat 90. ubiegłego wieku liczebność żubrów w Ukrainie zmniejszyła się niemal o połowę: zniknęło już 5 subpopulacji, a następną może stać się ta z Narodowego Parku Przyrody Zalissia, dlatego zewnętrzna pomoc  w zachowaniu tej populacji jest kluczowa.

Ukraińcy ratują żubry

Żubr jest częścią naszego dziedzictwa przyrodniczego. Gatunek ten wymarł na wolności podczas pierwszej wojny światowej, ale został przywrócony przyrodzie dzięki wysiłkom entuzjastów kilkadziesiąt lat później. Miłość do przyrody jest częścią ukraińskiej tożsamości narodowej, razem będziemy w stanie przywrócić to, co zabrała wojna”. — Bohdan Vykhor, dyrektor wykonawczy WWF-Ukraina.

Zespół WWF-Ukraina brałjuż udział w opracowaniu Krajowego Planu Działań na rzecz ochrony żubra, który ma na celu poprawę ochrony tego rzadkiego gatunku, rozpoczął monitoring żubra i badanie przyczyn zmian jego liczebności w Ukrainie, zainstalował pierwsze fotopułapki umożliwiające śledzenie żubrów w ich siedlisku.

Do akcji ratunkowej i zmniejszenia dystansu między żubrami można dołączyć klikając w link - https://secure.wayforpay.com/donate/db5c92813866e.