29 listopada 2017

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku

Komisja Europejska przedstawiła komunikat na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku. W komunikacie KE wzywa do przejścia do bardziej zrównoważonego rolnictwa, nie przedstawia jednak jasnych i konkretnych celów, które doprowadziłyby do zmniejszenia wpływu rolnictwa na środowisko i klimat przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowej żywności i dobrego funkcjonowania społeczności wiejskich. Mimo braku szczegółów propozycja komisarza Hogana wymaga od państw członkowskich zapewnienia wymiernych korzyści dla przyrody i klimatu i utworzenia podstawy dla nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej

Komisja proponuje nadanie państwom członkowskim znacznie większej roli w podejmowaniu decyzji o tym w jaki sposób rozdzielać publiczne dotacje wśród rolników. Takie rozwiązanie będzie korzystne jedynie wtedy, gdy zostanie połączone z silnymi i mierzalnymi celami środowiskowymi dla UE oraz wiarygodnymi mechanizmami monitorowania i kontroli.

Nowoczesna WPR, która ma zagwarantować dobrą żywność i wspierać rolników w przejściu do rolnictwa zapewniającego również usługi ekosystemowe, musi znaleźć alternatywę dla nieefektywnych narzędzi, takich jak obecne płatności bezpośrednie. Nie możemy ryzykować utrzymania się status quo poprzez przyznanie ministrom rolnictwa pełnej swobody w wydawaniu dużej części pieniędzy podatników z obszaru UE.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej

Warto odnotować zapis, że państwa członkowskie będą musiały włączyć prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska do swoich planów strategicznych w ramach realizacji WPR. Aby rozwiązanie to było skuteczne, finansowanie celów środowiskowych i klimatycznych musi zostać uwzględnione w ramach kolejnego budżetu UE, a władze odpowiedzialne za ochronę środowiska muszą brać udział w zarządzaniu instrumentami WPR wykorzystywanymi do realizacji tych celów.

Komunikat KE zostanie przedyskutowany w najbliższych miesiącach przez Radę ds. Rolnictwa UE i Parlament Europejski.

W odpowiedzi na komunikat KE polskie organizacje ekologiczne i społeczne opublikowały wspólne stanowisko nt. przyszłości WPR po 2020 roku, wzywając decydentów politycznych do stworzenia polityki rolnej uczciwej wobec rolników i społeczności wiejskich, gwarantującej zdrowe jedzenie dla obywateli oraz zapewniającej ochronę przyrody tak, abyśmy mieli czyste powietrze i wodę, zdrową glebę i bogactwo świata roślin i zwierząt.