24 kwietnia 2018

Jedynie w połowie zbadanych portów bałtyckich istnieje możliwość odbioru zużytych narzędzi połowowych. Portów zdolnych do odbioru samych sieci widm jest jeszcze mniej.

Takie wyniki uzyskano w badaniu przeprowadzonym w 50 portach, w czterech krajach bałtyckich, w tym także w Polsce. Badanie przeprowadzono w ramach projektu MARELITT Baltic, finansowanego z funduszy europejskich.

„W wielu portach w regionie bałtyckim, rybacy nie mają żadnych możliwości oddania sieci widm wyciągniętych z morza, jak również zużytych sieci, które w rezultacie zmuszeni są wyrzucić do morza. W efekcie zmniejszenia skali rybołówstwa w wielu portach bałtyckich, lokalne gminy tracą zainteresowanie zapewnieniem odpowiednio wyposażonych punktów odbioru odpadów, w tym sieci rybackich", mówi kierownik projektu MARELITT Baltic, Vesa Tschernij.

Badanie, które przeprowadzono w 50 portach w Szwecji, Niemczech, Polsce i Estonii, miało na celu określenie możliwości odbioru sieci widm i zużytych sieci. Wyniki pokazują, że prawie połowa portów nie dysponuje dostateczną liczbą kontenerów do właściwego odbioru odpadów. Często dostępny jest jedynie jeden, ogólny kontener dla wszystkich rodzajów odpadów, bez żadnej możliwości osobnego składowania sieci rybackich. Wyniki badania wskazują na to, że porty w Niemczech i Polsce są lepiej przystosowane do odbioru sieci widm niż porty w Szwecji i Estonii.

W większości przypadków, zarządy portów mają inne priorytety niż sortowanie narzędzi połowowych, często też brakuje im środków na takie działania. Brakuje też informacji dla rybaków, którzy zazwyczaj nie wiedzą gdzie lub kiedy można pozostawić zużyte narzędzia połowowe do sortowania i recyklingu. W portach, na stronach internetowych i innych kanałach informacyjnych brakuje takich informacji.

„Nie wystarczy postawić więcej kontenerów. Konieczne jest opracowanie rozwiązań praktycznych, jak również działań informacyjnych i komunikacyjnych skierowanych do rybaków komercyjnych w całym regionie. Wiemy, że zarządy portów wykazują duże zainteresowanie ochroną środowiska. Co piąty port brał wcześniej udział w inicjatywach zbierania odpadów", mówi Marek Press, autor raportu.

Badanie pokazuje również, że do tej pory współpraca regionalna w celu rozwiązania problemu sieci widm była niewystarczająca. Brak jest również zrozumienia problemów związanych z odbiorem i przetwarzaniem zużytych narzędzi połowowych.

Raport zostal przygotowany w ramach projektu MARELITT Baltic, finansowanego z funduszy europejskich. Celem projektu jest oznaczenie miejsc występowania sieci widm w Morzu Bałtyckim oraz zademonstrowanie praktycznych sposobów usuwania sieci widm w wybranych miejscach o największym ich natężeniu. Projekt zbada też możliwości odbioru i recyklingu sieci widm w portach.

Link do pełnej treści raportu > Raport Marelitt Baltic dot. portów

Marelitt logotyp