Jak co roku, w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej (Międzynarodowa Konwencja o obszarach wodno-błotnych) 2 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mokradeł, obszarów, które pełnią niezwykłą rolę ochronną dla wielu ekosystemów, a także chronią ludzi. Są one również naturalnym narzędziem w walce ze zmianą klimatu!

Mokradła to ogromne otwarte obszary torfowisk, czasem małe śródleśne bagna, ale też wąskie siedliska wzdłuż naturalnych rzek. Wszystkie te obszary w wyniku przekształceń środowiska i ingerencji człowieka, stają się coraz bardziej zagrożone. W Polsce w stanie zbliżonym do naturalnego pozostało już tylko ok. 16 % torfowisk, reszta została osuszona do celów rolniczych, lub „przy okazji” innych działań. Chociaż najbardziej znanymi w Polsce „mokradłami” są bagna biebrzańskie, to najbardziej spektakularna walkę środowisko obrońców przyrody łączących naukowców, wolontariuszy, artystów i wiele innych grup miłośników przyrody stoczyło o Dolinę Rospudy. Jeden z ostatnich w tej części Europy obszar, gdzie torfowisko pozostało w stanie nienaruszonym od tysięcy lat (pomimo prowadzonych tam ekstensywnych prac, np. koszeniu).

trawy morskieMokradła są niezwykle istotne dla całej przyrody i ludzi. Pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają skalę powodzi, łagodzą skutki suszy i wezbrania sztormowe, a także chronią wybrzeża przed zalaniem. Lasy namorzynowe i przybrzeżne bagna na Pacyfiku są rekordzistami, pochłaniając od 6 do 8 ton CO2 ekwiwalentnego na hektar, co stanowi 2-4 razy więcej niż może pochłonąć dojrzały las tropikalny. Osuszone torfowiska, mimo, że zajmują jedynie 0,5% powierzchni lądów, odpowiadają za emisję  5% globalnej emisji antropogenicznej z energetyki, transportu i przemysłu.

Mokradła działają również jak „pułapki" na substancje biogenne. Żyjące w nich rośliny i mikroorganizmy zatrzymują związki azotu i fosforu, w ten sposób oczyszczając wodę, przyczyniając się do ograniczenia eutrofizacji, a w konsekwencji zakwitów glonów i sinic, które stanowią potencjalnie zagrożenie dla zdrowia ludzi.

W odpowiednich okolicznościach wykorzystanie naturalnych lub nawet budowa sztucznych mokradeł umożliwia: poprawę jakości wody, zmniejszenie fali powodziowej przez regulację odpływu, zabezpieczenie wody do wykorzystania w gospodarstwie w okresach suszy oraz poprawę różnorodności biologicznej i estetyki krajobrazu. Mokradła odgrywają również istotną rolę w regulacji klimatu ze względu na ich udział w cyklach obiegu wody i dwutlenku węgla.

Jeśli chcesz do wiedzieć się więcej o tych cennych ekosystemach, polecamy webinar “Po co nam bagna?” prowadzony przez dr hab. Wiktora Kotowskiego – eksperta z Centrum Ochrony Mokradeł.


tereny podmokłe

 

 

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 69%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę! Wspierając nasze działania, pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!