Ponad połowa obszaru występowania suhaka mongolskiego jest już objęta ochroną! Dzięki współpracy lokalnego samorządu w Mongolii, administracji parku narodowego Khar-Us nuur, Uniwersytetu Kobdo i WWF Mongolia, wspieranego przez nasz polski oddział, lokalny parlament podjął ważną dla przyszłości suhaka decyzję. Ponad 30 tysięcy hektarów wzdłuż rzeki Dzawchan uznano za obszar lokalnie chroniony, m.in. ze względu na występowanie suhaka mongolskiego. To dobra wiadomość dla tego podgatunku i wszystkich, którym jego los nie jest obojętny!

Gdzie możesz znaleźć suhaka mongolskiego?

Adoptuj suhaka mongolskiegoSuhak mongolski jest endemicznym podgatunkiem suhaka stepowego, co oznacza, że spotkamy go jedynie w zachodniej Mongolii. Suhaki mongolskie należą do najbardziej zagrożonych wyginięciem ssaków kopytnych świata, dlatego decyzja władz mongolskich o ustanowieniu obszarem chronionym ponad połowy obszaru jego występowania jest tak niezwykle ważna. Warto wiedzieć, że jeszcze niedawno, bo w 2014 roku, populacja suhaków mongolskich liczyła około 15 000 osobników. Niestety w krótkim czasie stanęła na skraju wyginięcia z powodu epidemii pomoru małych przeżuwaczy (PPR) oraz wyjątkowo surowych zim (odpowiednio w 2017 i 2018 roku). Te czynniki zmniejszyły liczbę suhaków mongolskich do zaledwie około 3 400 osobników w 2017 roku. Suhak mongolski występuje na obszarze obejmującym blisko 4 miliony hektarów (to więcej niż powierzchnia województwa mazowieckiego), z czego 2,24 milionów hektarów znajduje się pod ochroną. W tym jako Państwowy Obszar Chroniony (29,4%), jak i Lokalny Obszar Chroniony (26,7%). Oznacza to, że w sumie 56,1% zasięgu występowania suhaka mongolskiego jest już objęte ochroną.

Wszystkie ręce na pokład w służbie ochrony przyrody

Biuro WWF w Mongolii było mocno zaangażowane w cały proces ustanawiania obszaru chronionego, m.in. biorąc udział w identyfikacji siedlisk ważnych dla podgatunku suhaka mongolskiego, tworząc uzasadnienia objęcia ochroną wybranych obszarów, prowadząc liczne działania rzecznicze oraz organizując warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli władz lokalnych. Nad projektem pracował też Departament Środowiska i Turystyki w ajmaku kobdoskim, administracja parku narodowego Khar-Us nuur i Uniwersytet Kobdo. W sierpniu tego roku lokalny parlament w Mongolii ustanowił aż 32 098 hektarów wzdłuż rzeki Dzawchan jako obszar lokalnie chroniony, m.in. ze względu na występowanie suhaka mongolskiego. Decyzja będzie obowiązywać przez 15 lat.  

Ochrona suhaka powinna być sprawą nas wszystkich

Objęcie ochroną ponad połowy obszaru występowania suhaków jest ważnym krokiem w kierunku zabezpieczenia niepewnej przyszłości tych wrażliwych na zmianę klimatu antylop. Suhaki mongolskie stanowią nieodłączny element delikatnego ekosystemu stepów i półpustyń zachodniej Mongolii. Pełnią tam ważną rolę, zarówno jako źródło pokarmu dla kluczowych drapieżników regionu, jak i jako źródło nawozu dla lokalnej roślinności.  

Adoptuj suhaka mongolskiego

Niestabilność populacji suhaka mongolskiego

Niestety, populacja suhaków mongolskich jest bardzo niestabilna i grożą jej kłusownictwo, konkurencja ze zwierzętami gospodarskimi, zmiana klimatu oraz choroby zakaźne. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla prowadzenia działań ochronnych i wspieranie władz lokalnych w podejmowaniu właściwych decyzji, nim będzie za późno.

Na szczęście wzmacniając działania ochronne na rzecz tego podgatunku, m.in. ustanawiając nowe obszary chronione, udało się częściowo odbudować ich populację. Według badań monitoringowych w listopadzie 2021 r. liczba suhaków mongolskich wynosiła już około 10000 osobników, a w listopadzie 2022 r. już prawie 14000 osobników. Chociaż liczba tych antylop wzrosła do pewnego stopnia, dalej nie jest to liczba gwarantująca przetrwanie.  

 Los zwierząt w Twoich rękach

Naukowcy podkreślają, że konieczne jest objęcie obecnie niechronionych, kluczowych obszarów zasięgu występowania suhaków mongolskich ochroną państwa, co jest skutecznym sposobem na uratowanie tych zwierząt przed wyginięciem. Możesz mieć w to swój wkład, symbolicznie adoptując tę antylopę!  Dzięki wsparciu darczyńców z Polski, WWF Polska wspólnie z WWF Mongolia niosą pomoc suhakom mongolskim, m.in. prowadząc monitoring tego podgatunku przy wykorzystaniu specjalnego sprzętu, w tym fotopułapek, przywracając kluczowe siedliska oraz podnosząc świadomość lokalnych społeczności o potrzebie ochrony tych niezwykłych zwierząt.