Jaka ryba na obiad? Dokonaj zielonego wyboru!

11 maja 2017

Bałtyckie biura WWF w tym WWF Polska wydały właśnie najnowszą edycję poradnika konsumenta o rybach i owocach morza: Jaka ryba na obiad? Uaktualniony przewodnik zawiera informacje o 50-ciu gatunkach ryb i innych organizmach morskich dostępnych na polskim rynku. Jakie ryby kupować, a których unikać, aby nasz wybór nie wpływał negatywnie na środowisko i różnorodność biologiczną mórz i oceanów? WWF podpowiada przy pomocy zielonego, żółtego i czerwonego światła.

Rybołówstwo ma ogromny wpływ na kondycję mórz i oceanów świata. Obecnie ok. 30% światowych zasobów ryb jest przełowionych, a ok. 60% jest poławianych na najwyższym możliwym poziomie. Połowy wpływają również negatywnie na inne elementy ekosystemu morskiego – nie tylko na stada które są celem połowu. Destrukcyjne praktyki połowowe takie jak trałowanie denne niszczy wrażliwe i bogate ekosystemy przydenne, a nieselektywne narzędzia połowowe generują tzw. przyłów (niechciany połów), którego ofiarą mogą paść m.in. ptaki morskie, foki, delfiny, morświny czy żółwie morskie. Na szczęście nie wszystkie rodzaje połowów powodują tak ogromne środowiskowe straty.

Warto pamiętać, że produkty rybne i owoce morza, które posiadają Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa (MSC) lub Certyfikat Odpowiedzialnej Hodowli (ASC) to wybór przyjazny środowisku naturalnemu.

Mamy możliwość wyboru

Dobra wiadomość jest taka że jeśli chcemy kupować ryby w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego to jest to jak najbardziej możliwe. Musimy wówczas zdobyć trzy informacje na temat naszej wybranej ryby: jaki to gatunek, skąd pochodzi oraz przy pomocy jakich narzędzi połowowych został złowiony. To ważne ponieważ stada tego samego gatunku mogą być w bardzo dobrej lub bardzo złej formie w zależności od tego, z którego akwenu pochodzą. Wpływ połowu tego samego gatunku na ekosystemy morskie również może być różny w zależności od tego jakie metody i narzędzia połowowe zostały wykorzystane.

Zielone, żółte, czerwone

Aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru WWF nadał stadom poszczególnych gatunków ryb i owoców morza światła (kolory): zielone, żółte i czerwone, w zależności od tego w jakiej kondycji znajduje się dane stado oraz jaki jest wpływ danych połowów na ekosystem morski. Światła zostały nadane w odniesieniu do informacji skąd pochodzą ryby i przy pomocy jakich narzędzi połowowych zostały złowione. Światło zielone oznacza najlepszy wybór pod względem środowiskowym, światło żółte mówi, że nad tym produktem powinniśmy się zastanowić i sięgać po niego tylko w przypadku gdy gatunki z zielonej listy nie są dostępne. Światło czerwone to zdecydowane: NIE KUPUJ! Gatunki oznaczone tym światłem pochodzą z niezrównoważonych połowów o negatywnym wpływie na środowisko morskie. Na skutek nadmiernych połowów wiele z tych stad jest zagrożonych wyginięciem.

Ryby certyfikowane mają zielone światło WWF

Pomocne w decyzji o wyborze ryb na nasze talerze będą również eko-znaki. Warto pamiętać, że produkty rybne i owoce morza, które posiadają Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa (MSC) lub Certyfikat Odpowiedzialnej Hodowli (ASC) to wybór przyjazny środowisku naturalnemu. Wszystkie ryby i owoce morza z tymi certyfikatami mają w poradniku WWF zielone światło.

Do dzieła!

WWF zachęca do pobrania nowej edycji poradnika rybnego Jaka ryba na obiad? ze strony: http://ryby.wwf.pl/

Pamiętajmy, że nasza postawa konsumencka ma ogromne przełożenie na dostawców i producentów produktów rybnych. Możemy więc naszymi świadomymi decyzjami w sklepach promować produkty pochodzące ze zrównoważonych połowów (produkty z zielonego światła poradnika WWF), a tym samym przyczynić się do ochrony ekosystemów morskich, a także do zachowania ryb i innych organizmów morskich dla przyszłych pokoleń.