28 stycznia 2021

Czy wiesz, że z każdych dziesięciu kręgowców, czyli ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków, w ciągu ostatnich 50 lat straciliśmy siedem? Co dwa lata WWF publikuje Raport Żyjącej Planety (ang. Living Planet Report, LPR) we współpracy z wiodącymi ekspertami i organizacjami. Jest swego rodzaju badaniem okresowym planety, które pokazuje, jaki jest stan środowiska naturalnego, jak bardzo i dlaczego jest zagrożone, i co to oznacza dla nas, ludzi. Zawarte w LPR wnioski i zalecenia to wynik analizy wskaźników związanych z różnorodnością biologiczną. Jednym z najważniejszych jest Wskaźnik Żyjącej Planety (ang. Living Planet Index, wskaźnik LPI), odzwierciedlający globalne trendy w liczebności populacji dzikich zwierząt. 


Człowiek jako jeden z gatunków jest częścią sieci różnorodności biologicznej na świecie i ściśle zależy od jej kondycji. Zgodnie z raportem szacuje się, że na ten moment przekształciliśmy ¾ światowych obszarów lądowych i jeśli podobny trend się utrzyma, do 2050 r. będzie to już 90% przekształconych obszarów, co oznacza koniec różnorodności biologicznej na naszej planecie. Poznaj publikacje przygotowane specjalnie dla młodzieży oraz zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, by rozmawiać o obecnej kondycji dzikiej przyrody i potrzebie jej ochrony w oparciu o bogato ilustrowane infografiki, warsztaty badacza terenowego, społeczną grę symulacyjną o tamach i globalne powiązania pomiędzy rozwojem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 a eksploatacją środowiska naturalnego.

 

Przygotowaliśmy 12-stronicową wersję raportu dla młodzieży, która wyjaśnia, czym jest wskaźnik LPI, i przedstawia najważniejsze wyniki oraz zalecenia w formie treściwych infografik i studiów przypadku. To duża dawka wiedzy, opracowana w przystępnej i atrakcyjnej formie z naciskiem na język wizualny dla młodych osób. Dzięki czemu w ogóle nie przypomina raportu! Towarzyszące publikacji materiały edukacyjne pomogą nauczycielom omówić z uczniami najważniejsze zagadnienia przedstawione w raporcie.

 

 

To zestaw trzech scenariuszy warsztatów, które w połączeniu z prezentacją i raportem „LPR 2020. Przewodnik dla młodzieży” (skrócona nazwa) wyposażą cię w praktyczne narzędzia i pomysły, jak wdrożyć zagadnienia powiązane z ochroną przyrody. Uczestnicy zajęć zaangażują się w dyskusję symulacyjną jako mieszkańcy miejscowości Rzeczyno, wyjdą w teren badać i liczyć różnorodność gatunków zwierząt, grzybów i roślin, a także przygotują „las transparentów” w odpowiedzi na eksploatację przyrody, która wpłynęła na rozwój pandemii. Krótka prezentacja pomoże przedstawić najważniejsze wnioski z LPR-u, wielkoformatowe infografiki i poprowadzić kolejne etapy zajęć edukacyjnych.

 

 

 

DEBATA: WPŁYW TAM NA EKOSYSTEMY SŁODKOWODNE

Pojedyncza karta z LPR dla nauczycieliZorganizuj z uczniami symulację debaty w fikcyjnym mieście Rzeczyno, którego mieszkańców zelektryzowała wieść o budowie nowej tamy. Sprawdźcie, jakie obawy pojawiają się wokół nowej inwestycji i kim są ludzie, którym zależy na jej realizacji. Poznajcie przyrodnicze i społeczne skutki, które przyniesie zapora na rzece Kamionka, a także cele, które chcą realizować lokalne władze i inwestorzy. Sprawę pomogą wam przedyskutować postaci ze społeczności lokalnej, a wśród nich: Zuzanna Łosoś – nauczycielka szkoły podstawowej, Jan Pszeniczny – miejscowy rolnik, Otto Kredens – przedstawiciel Agencji Ochrony Środowiska, Renata Napieraj – burmistrzyni Rzeczyna i Michał Meander, lokalny poseł!

 

TWORZYMY WŁASNY „RAPORT ŻYJĄCEJ PLANETY”

Pojedyncza karta z LPR dla nauczycieliNie ma lepszego nauczyciela niż doświadczenie! Zaproś uczniów do zbadania różnorodności biologicznej w waszej okolicy, np. w całej miejscowości czy w dzielnicy, w której znajduje się szkoła. Niech dociekliwi badacze przyrody wypatrują owadów i ptaków, a także ssaków, płazów i gadów, a może nawet ryb, które są waszymi sąsiadami. Nie zapomnijcie też o roślinach, które mogą być smacznym wstępem do dzikiej kuchni, naturalnym repelentem, kosmetykiem lub lekiem, ani o tajemniczych grzybach! Wykonajcie elektroniczne zielniki ze sfotografowanymi okazami roślin oraz papierowe lub cyfrowe lapbooki o gatunkach napotkanych zwierząt i grzybów! W rozpoznawaniu gatunków wesprze was specjalna aplikacja. Po stworzeniu własnego „Raportu żyjącej planety” i ocenie poziomu bioróżnorodności w waszej okolicy, zachęć uczniów, by wypracowali rekomendacje i plan działania na rzecz poprawy stanu lokalnego środowiska. 

*Sprawdźcie, jak zwiększyć przestrzeń dzikiej przyrody na szkolnym podwórku w Checkliście audytowej dla szkół z Programu z Pandą (temat: różnorodność biologiczna).

 

 

O PANDEMII I OCHRONIE PRZYRODY W GLOBALNYM ŚWIECIE

Pojedyncza karta z LPR dla nauczycieliCzy lepsza ochrona przyrody przełoży się na nasze bezpieczeństwo? Jak najbardziej. Od nitki do kłębka, przejdź z uczniami szlakiem powiązań pomiędzy silnymi ekosystemami lasów, rzek, mórz i oceanów w przyrodzie, różnorodnością zamieszkujących je gatunków a regulacją niebezpiecznych patogenów. Spróbujcie odtworzyć ciąg zależności od Wuhan do waszej miejscowości w rozwoju pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 albo wymyślić własny. Zagrajcie w Prawdę i Fałsz, a także przedyskutujcie rozmaite stanowiska dotyczące ochrony przyrody przed jej eksploatacją. Poszukajcie połączeń w czwórkach wylosowanych pojęć i przekonajcie się, jak zdrowe i różnorodne środowisko naturalne wpływa na rozwój społeczny, naukowy i gospodarczy wybranego kraju lub regionu w globalnym świecie. Chcecie zorganizować Dzień Ziemi lub inne wydarzenie dla przyrody w waszej szkole? Przygotujcie zestaw infografik o różnorodności biologicznej na planecie i zestaw transparentów z hasłami na rzecz ochrony przyrody, które możecie wykorzystać w ramach szkolnego happeningu – przemarszu dla przyrody. Na koniec opublikujcie 10 ambitnych i wykonalnych postulatów, które zamierzacie wdrożyć indywidualnie lub jako cała społeczność szkolna, by wspólnie chronić środowisko naturalne.

 

 

 

Pliki do pobrania

Living Planet Report 2020.
Materiały dla nauczycieli

 

Living Planet Report 2020.
Przewodnik dla młodzieży

 

Living Planet Report 2020.
Prezentacja dla nauczycieli

Pozostańmy w kontakcie!

Chcesz otrzymywać od nas najświeższe informacje o nowych materiałach edukacyjnych WWF, zielonych szkołach, ekologicznych inicjatywach i projektach?

Zapisz się na newsletter

Chcę się zapisać >>