W lutym zaczyna się Chiński Rok Tygrysa, który przypada co 12 lat. W związku z tą okazją już teraz wiemy, że w tym roku lepiej poznasz ten gatunek największego kota na świecie. A tygrysom wróżymy, że ich populacja będzie się odradzać, niestety nie w takim tempie, w jakim byśmy tego chcieli…

Co dwa tygrysy to nie jeden!

2022 Rok TygrysaW światowej populacji, liczącej sto lat temu około 100 000 osobników, liczebność dzikich tygrysów osiągnęła najniższy w historii poziom zaledwie 3200 w 2010 roku. To spadek o ponad 95%!

Wspierając działania biur WWF w Malezji i Mjanmie, od wielu lat prowadzimy wspólne projekty z kluczowym udziałem społeczności lokalnych, chroniąc przyrodę z ludźmi i dla ludzi. Nasze działania są częścią inicjatywy Tx2, mającej na celu podwojenie liczby dziko żyjących tygrysów do 2022 roku w stosunku do danych z roku 2010.

Inicjatywa Tx2 ma swój początek w poprzednim Roku Tygrysa w 2010 r., kiedy to wszystkie 13 rządów krajów, w których występowały tygrysy (Indie, Nepal, Bhutan, Rosja, Bangladesz, Chiny, Mjanma, Tajlandia, Malezja, Indonezja, Kambodża, Laos i Wietnam), połączyły siły, aby przeciwdziałać spadkowi  liczebności tygrysów. Podczas Szczytu Tygrysów w Petersburgu kraje te zobowiązały się do podwojenia liczby dzikich tygrysów do 2022 r., czyli następnego Chińskiego Roku Tygrysa, przypadającego właśnie teraz.

Tygrysom wróżymy, że będzie ich więcej!

Dwa młode tygrysyZe względu na trudną dostępność tygrysich siedlisk, ich ogromny obszar występowania i skryty, wędrowny tryb życia, dokładne policzenie tygrysów nie jest proste! I to nie wróżba, a fakt, z którym mierzą się naukowcy. Aby policzyć tygrysy, wykorzystuje się kilka różnych metod. Można np. badać znaki świadczące o obecności tygrysa na danym obszarze, czyli odciski łap, ślady pazurów na drzewach i innych obiektach czy pozostawione odchody. W celu policzenia tygrysów wykorzystuje się też fotopułapki, które aktywowane ruchem robią zdjęcia i nagrywają zwierzęta znajdujące się w ich zasięgu. Tak zdobyte dane analizuje się, by określić liczbę i kondycję osobników występujących na danym obszarze, określić trasę ich wędrówek, wielkość terytorium itd. Dokładnie przygląda się również układowi pasów na futrze konkretnego zwierzęcia. Tygrysy to jedyny gatunek kota, który jest w pełni pręgowany. Nie ma dwóch tygrysów o takim samym układzie pasków, podobnie jak nie ma dwóch ludzi o takim samym układzie linii papilarnych. Co ciekawe, w mieszkach włosowych, z których wyrasta ciemniejsze futro, jest więcej melanocytów, dlatego nawet ogolony tygrys jest w paski. Na niektóre tygrysy zakłada się też obroże z nadajnikami GPS. Nie przeszkadzają one zwierzęciu w funkcjonowaniu, a pozwalają śledzić trasę jego wędrówek i w razie potrzeby ułatwiają udzielenie mu pomocy. Wszystkie wymienione metody zostały wykorzystane w 2016 roku, kiedy miało miejsce ostatnie oficjalne międzynarodowe liczenie tygrysów. Okazało się, że mimo iż wszystko wskazuje na to, że nie ma już dziko żyjących tygrysów w Laosie, Kambodży i Wietnamie, po raz pierwszy od ponad 100 lat udało się odwrócić krzywą liczebności tygrysów i teraz jest ich 5 574*! To ogromny sukces, na który czekaliśmy cały wiek! W tym roku zdobędziemy nowe dane, ale już teraz na podstawie cząstkowych rokowań możemy wywróżyć, że liczba tygrysów znowu wzrośnie!

Wróżymy, że chroniąc tygrysy, przyczynimy się do ochrony klimatu!

Dorosły tygrysTygrysy są tzw. gatunkiem parasolowym, co oznacza, że chroniąc je, zapewniamy przetrwanie także innym cennym gatunkom. Ochrona tygrysów ratuje zamieszkiwane przez nie tereny od degradacji. To ważne nie tylko dla ludzi i samych tygrysów, ale też między innymi dla słonia azjatyckiego, orangutana sumatrzańskiego, nosorożców indyjskiego i sumatrzańskiego i o wiele większej ilości gatunków. Szacuje się też, że rzeki płynące przez obszary występowania tygrysów stanowią źródło czystej wody dla około 830 milionów ludzi! Gatunki parasolowe są doskonałym wskaźnikiem stanu danego ekosystemu. Obecność dużych drapieżników świadczy o występowaniu zróżnicowanej i licznej bazy pokarmowej, czyli tym samym bogactwie pozostałych gatunków. Ochrona tygrysów to też ochrona lasów przed ich wycinaniem, przekształcaniem czy degradacją, a więc i zapobieganie zmianom klimatu! Czy wiesz, że obszary leśne chronione dla tygrysów magazynują średnio więcej dwutlenku węgla niż inne lasy w regionie, co pomaga łagodzić zmiany klimatyczne? Dlatego to nie mrzonki ani żadna wróżba – ochrona tygrysów jest ważna dla całego środowiska i wszystkich ludzi!

To nie wróżba – tygrysy naprawdę potrzebują Twojej pomocy!

adoptuj tygrysaTwoje zaangażowanie w ochronę tygrysów jest ważne. Wierzymy, że w tym roku dołączysz do wspierających finansowo nasze działania, dokonując symbolicznej adopcji tygrysa. Dlaczego Twoje wsparcie jest potrzebne? Wspierając nas, wspierasz jednocześnie nasze biura w Mjanmie i Malezji, z którymi współpracujemy od lat na rzecz ochrony tygrysów. Wspólnie finansujemy różne niezbędne działania, m.in. zbieranie informacji o lokalnych populacjach tygrysów poprzez zakup i regularne monitorowanie fotopułapek. Finansowane przez nas patrole antykłusownicze stale przeszukują lasy, usuwają wnyki oraz zakłócają działania kłusowników. Członkami patroli są najczęściej przedstawiciele lokalnych społeczności, dla których pomagamy organizować niezbędne szkolenia merytoryczne. Prowadzimy też kampanie edukacyjne, mające zwiększyć świadomość i ograniczyć nielegalny handel zagrożonymi gatunkami. Dopiero wiedząc o istnieniu problemu, możemy próbować go rozwiązać. Chcesz nam pomóc? Adoptuj!  

Wróżymy, że pomoc tygrysom da Ci wiele satysfakcji! »

 

* szacunkowe dane Globalnego Forum Tygrysów – międzyrządowego organu zajmującego się ochroną tygrysów, zaktualizowane po opublikowaniu artykułu na podstawie danych z lipca 2023

 

„Projekt Ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków (tygrys indochiński, słoń indyjski) na obszarze Dawna Tenasserim w Mjanmie był prowadzony przez WWF Polska w latach 2018-2023”. Więcej o programie: https://www.wwf.pl/jak-chronilismy-przyrode-w-mjanmie