1% podatku przekazywanego w zeznaniach PIT potrafił w ostatnich latach wiele zmienić w działalności niejednej organizacji pożytku publicznego (OPP) będąc źródłem przychodu przeznaczanego na działalność statutową. Od 2022 r. pula środków rośnie – podatnicy mogą przeznaczyć już nie dotychczasowy 1, ale 1,5% należnego zobowiązania w ramach PIT. I to jest znacząca zmiana dla wielu organizacji, w tym WWF Polska. 

Przekazanie 1% podatku stało się swoistą tradycją. Wypełniając zeznanie roczne dla urzędu skarbowego, większość z nas dba o to, by ta symboliczna cegiełka trafiła nie do skarbu państwa, ale do konkretnej organizacji pożytku publicznego i na  określony cel społeczny wskazany przez podatnika. W 2021 r. z takiej możliwości skorzystało ponad 15 mln osób Z roku na rok rośnie liczba osób przekazujących 1,5%. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. 

W dalszej części artykułu:

 1. Dlaczego przekażemy 1,5% podatku w 2023 r. zamiast dotychczasowego 1%?
 2. Jak przekazać 1,5% podatku na wybrany cel?
 3. Jak przekazać 1,5% podatku z emerytury?
 4. Dlaczego warto przekazać 1,5% podatku na WWF?

 

Dlaczego przekażemy 1,5% podatku w 2023 r. zamiast dotychczasowego 1%?

Przekazanie pieniędzyZmiana wielkości podatku w 2022 r. z 1% na 1,5% to efekt przemian, jakie przyniósł Polski Ład. Nowe rozwiązanie można uznać za rekompensatę wynikającą ze znacznego spadku przychodów z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego prognozowanego na 2023 rok. 

1 stycznia 2022 r. wszedł w życie Polski Ład, który podwyższył kwotę wolną od podatku. Z kolei Polski Ład 2.0, jego aktualizacja z połowy roku, wprowadziła obniżkę stawki podatku PIT z 17 do 12%. Oznacza to, że część osób może podatku w ogóle nie zapłacić – w rezultacie nie przekaże  1,5% na żadną z organizacji OPP, które dotychczas wspierali. W przypadku innych sama kwota podatku będzie mniejsza ze względu na większą kwotę wolną oraz zmiany stawek podatkowych. 

Rząd zauważył, że nowy system podatkowy niesie zagrożenia dla organizacji pozarządowych – nie tylko ich obecnego funkcjonowania, ale też przyszłości. Stąd – wprowadzony przez Senat – zapis dotyczący tego, by zwiększyć wsparcie dla organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5%. 

Jak przekazać 1,5% podatku na wybrany cel?

Podatek mogą przekazać osoby fizyczne będące:

 • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
 • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
 • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36)
 • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L)
 • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi, kryptowalutami i udziału w spółkach (PIT-38)
 • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Przekazanie 1,5% podatku w zeznaniu za rok 2022 nie jest skomplikowane. Procedura niczym nie różni się od tych, które znasz z poprzednich lat. Wystarczy do tego wpisanie numeru KRS 0000 160 673 do odpowiedniej rubryki na końcu zeznania (w PIT 37 to jest pole nr 148). Możesz rozliczyć się za pomocą e-pita, bezpłatnego programu do rozliczania  na naszej stronie 1procent.wwf.pl czy składając papierową wersję deklaracji PIT do Urzędu Skarbowego.

Jak przekazać 1,5% podatku z emerytury?

1% (obecnie 1,5%) podatku przekazać mogą również emeryci i renciści, którzy otrzymali PIT-40A. Wystarczy do tego złożenie zeznania PIT-OP, dzięki któremu pieniądze trafią do wybranej organizacji – należny podatek przekaże bezpośrednio urząd skarbowy. PIT-OP to oświadczenie, w którym podaje się: swoje dane, numer KRS organizacji pożytku publicznego, dla której przeznaczone ma być 1,5% podatku. PIT-OP należy złożyć w urzędzie skarbowym. Na tej podstawie ten wypłaci pieniądze wskazanej organizacji – na przykład WWF Polska.

Dlaczego warto przekazać 1,5% podatku na WWF?

Choć możliwości wyboru organizacji w zeznaniu PIT są ogromne, zachęcamy, żebyś wsparł 1,5% podatku Fundację WWF Polska – to będzie Twój, całkiem niemały, wkład w ratowanie naszej wspólnej planety

FokaOd 60 lat przyświeca nam  niezmienny cel - ochrona przyrody i budowanie przyszłości, w której ludzie żyją w harmonii z naturą. Zmienia się natomiast – z pewnością to zauważasz – rzeczywistość, w jakiej o planetę walczy WWF. Dziś żyjemy w czasach ogromnych zmian klimatycznych, spadku różnorodności biologicznej, anomalii środowiskowych i coraz bardziej realnych zagrożeń dla flory i fauny. Populacja zwierząt zmniejszyła się o 68% od 1970 r. Prawie jedna piąta dzikich gatunków zwierząt jest zagrożonych wymarciem w tym stuleciu z powodu zmiany klimatu. A zasoby naturalne są wykorzystywane szybciej, niż przyroda może zniwelować straty. Przekraczamy biologiczny potencjał Ziemi o 56%. Stąd rola WWF jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. 

RyśW tym roku WWF przeznaczy wpłaty z 1,5% podatku na dalszą odbudowę populacji gatunków znajdujących się pod ochroną. To zwierzęta, których przyszłość jest zagrożona na skutek coraz większego oddziaływania człowieka na środowisko. Duże drapieżniki: ryś, wilk, niedźwiedź, czy też ssaki bałtyckie: morświn i  foka potrzebują twojego wsparcia. Zagrożenia dotyczą ptaków morskich, ale też sóweczek i żubrów. WWF wykorzysta  środki z 1,5% podatku również na ochronę takich gatunków jak tygrysy, śnieżne pantery, czy słonie indyjskie, a także egzotycznie brzmiące suhaki mongolskie. Od Azji po Bałtyk – niezależnie od lokalizacji, dbałość o zagrożone gatunki jest priorytetem WWF. 

Jak przekazanie 1% podatku, który zmienia się na 1,5%, wygląda w kontekście najcenniejszych przyrodniczych obszarów Polski?

Według planów WWF zebrane środki przeznaczone będą na zachowanie niezbędnych dla zwierząt siedlisk. Oznacza to w praktyce:

 • promowanie zrównoważonego leśnictwa,
 • ochronę ekosystemu Bałtyku,
 • czy przeciwdziałanie postępującej degradacji krajowych rzek.

To szczególnie ważne w kontekście  zeszłorocznej katastrofy na Odrze i jej skutków dla całego ekosystemu.  

Niedźwiedź polarnyWarto zaznaczyć, że rzecznictwo stanowi bardzo ważny element działań WWF Polska. Dzięki środkom z 1,5% podatku organizacja będzie mogła nadal pracować nad efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. To działalność człowieka wpływa na zmiany klimatu (susze, gwałtowne burze) i zatruwa powietrze, którym oddychamy. Wsparcie pozwoli nam nadal zajmować stanowisko w kluczowych sprawach państwa dotyczących polityki klimatycznej, promować sprawiedliwą transformację oraz edukować społeczeństwo na temat zrównoważonego rozwoju i konsumpcji.

Przekaż 1,5% podatku na WWF Polska, a będziesz mieć udział w staraniach o to, by planeta stała się jeszcze lepszym miejscem do życia dla ludzi i zwierząt. Więcej informacji znajdziesz na 1procent.wwf.pl

Przekaż 1,5% podatku na WWF Polska, wpisując nasz KRS 0000 160 673 do zeznania podatkowego a będziesz mieć udział w staraniach o to, by planeta stała się jeszcze lepszym miejscem do życia dla ludzi i zwierząt.